Analýzy dopadů v souvislosti s členstvím ČR v EU

Sekce pro evropské záležitosti vytváří vnitřní i veřejně přístupné původní analýzy, podklady a diskuzní výstupy týkajících se závažných hospodářských témat s evropským přesahem.

Předmětem analýz jsou nejen klíčové evropské iniciativy v hospodářské oblasti, ale i širší aspekty hospodářského rozvoje České republiky s cílem konvergence v životní úrovni s jádrem Evropské unie.

Hlavním cílem analytické práce Sekce pro evropské záležitosti je především ekonomické zhodnocení zásadních evropských hospodářských opatření a iniciativ a tím i součinnost při ujasnění relevantní pozice České republiky.

Druhým důležitým cílem je identifikace důvodů pomalé konvergence k životní úrovni západní Evropy a vyvolání debaty nad strategickým směřováním českého hospodářského vývoje. Analytické materiály sekce mají sloužit i pro obecnou informovanost o evropských hospodářských politikách a jejich dopadech uvnitř i vně české státní správy.

Zveřejněné analýzy (pdf):