Aktuálně

8. 6. 2016 17:07

Lídři V4 vyzvali Evropskou komisi k pomoci občanům Ukrajiny

Během dnešního summitu V4 podepsali předsedové vlád zemí Visegrádské skupiny dopis adresovaný předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi, ve kterém vyzývají k zahájení Regionálního programu rozvoj a ochrany pro Ukrajinu.

Český premiér Bohuslav Sobotka, polská premiérka Beata Szydlová, maďarský premiér Viktor Orbán a předseda slovenské vlády Robert Fico v dopise upozorňují na neustálý nárůst vnitřně vysídlených osob na Ukrajině. V souvislosti se stále trvajícím konfliktem na východě Ukrajiny dosáhl tento počet letos v březnu více než 1 700 000 osob. Vysídlení Ukrajinci jsou ve velmi zranitelném postavení a čelí náročným životním podmínkám.

Předsedové vlád Visegrádské skupiny proto vyzývají Evropskou komisi a jejího předsedu, aby se ochrana takto vysídlených osob stala politickou prioritou EU, a aby byly vyčleněny potřebné finanční zdroje na spuštění Regionálního programu rozvoje a ochrany pro Ukrajinu.

Dnešní apel zemí Visegrádské skupiny navazuje na projekt na asistenci při zvládání vnitřního vysídlení osob na Ukrajině, který země V4 a Slovinsko zahájili v listopadu 2015.

 

Dopis předsedů vlád zemí V4 předsedovi EK Junckerovi 

J.E. Vážený pan
Jean-Claude Juncker
předseda Evropské komise
Brusel

Praha, 8. června 2016

Regionální program rozvoje a ochrany pro Ukrajinu

Vážený pane předsedo,

my, níže podepsaní předsedové vlád České republiky, Polska, Maďarska a Slovenské republiky bychom chtěli vyjádřit naše upřímné obavy ohledně situace na Ukrajině a stále se zvyšujícího počtu vnitřně vysídlených osob (IDPs).

Česká republika spolu s konsorciem států (Maďarsko, Polsko, Slovinsko a Slovensko) zahájila projekt na asistenci při zvládání vnitřního vysídlení osob na Ukrajině v listopadu 2015. Tento projekt identifikoval řadu problémů souvisejících s migrací, které vyžadují soudržnou, koordinovanou a komplexní reakci. Ukrajina je silně ovlivněna problémy vyplývajícími z vysokého počtu vnitřně vysídlených osob a ze svého postavení jako cílové a tranzitní země pro osoby, které žádají o mezinárodní ochranu, stejně jako  z rostoucího migračního tlaku na vlastní populaci v důsledku současné politické, hospodářské a bezpečnostní krize.

Celkový počet vnitřně vysídlených osob registrovaných na Ukrajině v roce 2015 neustále rostl a v březnu 2016 dosáhl hodnoty více než 1 700 000 osob. Nic nenasvědčuje tomu, že by se konflikt v blízké budoucnosti vyřešil a že počet vnitřně vysídlených osob na Ukrajině dosáhl svého maxima. Z tohoto důvodu se velký počet již registrovaných vnitřně vysídlených osob nachází i nadále ve zranitelném postavení a čelí náročným životním podmínkám. Proto si problematika vnitřního vysídlení na Ukrajině žádá i nadále naši pozornost a volá po konkrétních opatřeních.

Metodika regionálního Programu rozvoje a ochrany (RDPP) představuje v tomto ohledu nejrozvinutější a nejvhodnější přístup. Regionální programy rozvoje a ochrany (RDPPs), které byly definovány jako jedna z hlavních priorit nového evropského programu pro migraci, nabízejí nástroj trvalého řešení pro země, jež přijímají velký počet uprchlíků a vysídlených osob. Upouští od  přístupu orientovaného čistě na problém a naopak usilují o využití potenciálu uprchlíků a osob, jež potřebují ochranu. Představují komplexní programy, které se zaměřují rovnoměrně jak na řešení potřeb uprchlíků a na rozvojové aspekty relevantní pro hostitelské země, tak na podporu přechodu uprchlíků a vysídlených osob směrem ke zvýšené odolnosti, soběstačnosti a (dočasné) ekonomické integraci.

Ukrajina je a bude konfrontována s řadou výzev vyvolaných migrací, které vyžadují koherentní, koordinovanou a komplexní reakci, jež přesahuje rámec opatření pomoci v nouzi pro vnitřně vysídlené osoby. Tato komplexní reakce se musí stejnou měrou soustředit na 1) posilování státních kapacit pro řízení migrace a poskytování ochrany na východních hranicích EU, 2) posilování kapacit místních subjektů s cílem zajistit dočasnou nebo dlouhodobou integraci vnitřně vysídlených osob a uprchlíků a 3) zajišťování přístupu vnitřně vysídlených osob a uprchlíků ke konkrétním programům a podporování postupného zlepšování jejich individuální situace. Na základě úzké spolupráce mezi členskými státy EU a Ukrajinou jako zemí původu, tranzitními zeměmi a zeměmi prvního azylu, se musí stát ochrana vysídlených osob politickou prioritou; především ve vztahu k zemím, které jsou prakticky i potenciálně nejvíce zasaženy, tedy k Ukrajině a sousedním členským státům EU, jakož i k těm zemím, které mají velkou ukrajinskou diasporu.

Takový program by měl být prováděn prostřednictvím konsorcia členských států, v úzké spolupráci s Komisí, ukrajinskou vládou a mezinárodními organizacemi.

Program RDPP by měl být zahájen bezodkladně. Proto žádáme Komisi, aby alokovala příslušné finanční zdroje a spustila RDPP pro Ukrajinu.

Jsme připraveni tento program vést a rovněž do něj aktivně přispívat. Vyzýváme ostatní členské státy, aby tuto iniciativu podpořily.

S úctou

Bohuslav   Sobotka, předseda vlády České republiky
Beata  Szydło, předsedkyně vlády Polské republiky
Viktor  Orbán, předseda vlády Maďarska
Robert  Fico, předseda vlády Slovenské republiky

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie