Aktuálně

12. 8. 2014 16:30

Na Úřadu vlády se poprvé sešla Pracovní skupina pro hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize

V úterý 12. srpna 2014 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny pro hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize, kterou minulý týden ustavil premiér Bohuslav Sobotka.

Setkání se zúčastnili zástupci Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zahraničních věcí a vybraní sociální a hospodářští partneři.

Cílem činnosti pracovní skupiny je vyhodnotit data ze sektorů dotčených sankcemi jak ze strany EU, tak ze strany Ruské federace. Zaměříme se na reálné dopady sankcí na české firmy, zmapujeme přístup ostatních členských států, včetně názorů na kompenzace na evropské úrovni, a debatovat budeme o posílení exportních možností českých firem,“ uvedl státní tajemník pro evropské záležitosti a vedoucí pracovní skupiny Tomáš Prouza.

Pracovní skupina bude kontinuálně sledovat sektory zemědělství a potravinářství, průmyslu a zásobování energiemi.

V oblasti zemědělství a potravinářství Ministerstvo zemědělství během následujících dnů vypracuje analýzu dopadů na zemědělský sektor a vyhodnotí krátkodobé i dlouhodobé důsledky ruských sankcí na potravinářský průmysl. Jelikož přes urgenci řady členských států stále nedošlo ke svolání mimořádné Rady EU pro zemědělství a rybářství, která by se zabývala otázkou ruských sankcí na unijní zemědělské produkty, bude česká vláda nadále prosazovat, aby italské předsednictví svolalo setkání co nejdříve, a reagovalo tak odpovědně na aktuální vývoj.

V oblasti průmyslu se pracovní skupina zaměří na možný dopad sankcí na české strojírenské firmy a na to, jak sankce ovlivňují šance firem na uzavírání nových kontraktů.

V oblasti zásobování energiemi bude Ministerstvo průmyslu a obchodu průběžně sledovat stav rezerv ropy i zemního plynu a aktualizovat vyhodnocení rizik případných dalších sankcí, které by se mohly dotknout dodávek ropy a plynu.

Oceňuji, že se jednání účastnili i sociální a hospodářští partneři, kteří nám pomáhají shromáždit výchozí data a podílejí se na hledání optimálního řešení pro českou ekonomiku a české firmy,“ řekl po jednání Tomáš Prouza.

Konkrétní data projedná pracovní skupina na svém druhém jednání. To se uskuteční v pondělí 18. srpna a jeho výsledek bude sloužit jako podklad pro materiál, který koncem srpna projedná vláda.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie