Aktuálně

25. 9. 2014 18:55

Pracovní skupina k sankcím projednala implementační plán podpory českých producentů

Ve čtvrtek 25. září 2014 se již popáté sešla na Úřadu vlády Pracovní skupina pro hodnocení dopadů sankcí v rámci ukrajinské krize. Její členové se vedle aktuální debaty o vývoji sankčních opatření věnovali finální verzi implementačního plánu, který poskytuje výčet konkrétních opatření pro podporu české ekonomiky.

Dnešnímu jednání členů Pracovní skupiny předcházela debata o státním rozpočtu na pondělní schůzi vlády, kde došlo k vyčlenění prostředků na zřízení nových míst ekonomických diplomatů. „Vítám, že na pondělním jednání vlády došlo k naplnění jednoho z hlavních doporučení naší Pracovní skupiny. Dvanáct nových ekonomických diplomatů pomůže otevřít dveře českým producentům na nových místech. To, o které lokality půjde, teď diskutujeme se Svazem průmyslu a obchodu a Hospodářskou komorou,“ uvedl předseda Pracovní skupiny a státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza.

Na základě pondělní debaty vlády by mělo dojít také k realizaci dalších doporučení Pracovní skupiny, a to k podpoře turistiky a lázeňské turistiky prostřednictvím vydávání většího počtu víz. Zároveň členové kabinetu premiéra Bohuslava Sobotky schválili nařízení ke zpřísnění dohledu nad dovezenými živočišnými a rostlinnými produkty a navýšili rozpočet zemědělských dozorových orgánů.

Dnešní jednání Pracovní skupiny se věnovalo i zavedení tzv. kurzarbeitu a dalšímu postupu prací při zpracování příslušné legislativy.

Výsledkem pátého zasedání Pracovní skupiny bude finální podoba materiálu, který konkrétně rozpracovává úkoly pro dotčená ministerstva, termín jejich plnění a způsob provedení krátkodobých a dlouhodobých opatření na ochranu české ekonomiky v době sankcí. Materiál bude reflektovat také závěry vládní debaty o státním rozpočtu a kabinet jej projedná na své další schůzi ve středu 1. října.

Jednání Pracovní skupiny se zúčastnili zástupci Úřadu vlády, Ministerstva zemědělství, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva práce a sociálních věcí a vybraných sociálních a hospodářských partnerů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie