Aktuálně

19. 8. 2009 12:33

O ICV s vedoucím Úřadu vlády ČR Janem Novákem

Informační centrum vlády (ICV)
Informační centrum vlády (ICV)
Rozhovor s Janem Novákem o Informačním centru vlády ČR.

Proč vzniklo Informační centrum vlády a jaké jsou jeho hlavní úkoly?

Informační centrum je reakcí na potřebu nastavit efektivní komunikaci s veřejností a zajistit co nejrychlejší zpětnou vazbu. Všechny významné instituce u nás se postupně přiklonily ke zřízení informačního centra jako jednotícího bodu komunikace a také v zahraničí se takové zkušenosti již dříve osvědčily. Podstatou však samozřejmě v dnešní době je a zůstane elektronická komunikace, která není geograficky či časově omezená. Informační centrum by mělo zajistit, že na svůj dotaz dostanete odpověď nejen věcně správnou, ale také v nejkratším možném termínu. Sami si také můžete zajímavé či potřebné informace vyhledat na obsahově rozmanitých internetových stránkách.

Jaké možnosti může veřejnost využít při položení dotazu?

Oproti dřívějším možnostem telefonických a písemných dotazů přibyla možnost osobně navštívit informační centrum ve Vladislavově ulici v Praze a také telefonické dotazy nejsou nikam přepojovány, na čísle 296 153 200 se odpověď dovíte přímo. Můžete žádat o informace elektronickou poštou na adrese icv@vlada.cz nebo vyplnit formulář na stránkách http://icv.vlada.cz. Pracovníci centra zajistí odpověď, buďto vlastními silami nebo za pomoci kompetentní osoby z úřadu a odpověď vám neprodleně zprostředkují.

Co nabízí informační centrum veřejnosti kromě vyřízení dotazu?

Informační centrum vlády disponuje vlastními prostorami, ve kterých nabízí veřejnosti služby knihovny s možností připojení na internet včetně přístupů k vybraným elektronickým databázím a zdrojům. Konferenční část informačního centra je využívána k přednáškám a seminářům, které jsou určeny jak odborné veřejnosti tak studentům a žákům základních škol. Dále ICV organizuje dny otevřených dveří a exkurze, realizuje výstavy a projekty zaměřené na významné události a historická výročí a v neposlední řadě vydává odborné či populárně naučné publikace. Vše je k nalezení v rubrice Aktuálně v ICV na webu informačního centra.

Co nabízejí webové stránky informačního centra navíc oproti webovým stránkám vlády?

Informační centrum pracuje především s odbornými a historickými tématy, které mají větší časový přesah. Má tak možnost nahlížet na aktuální události v širším kontextu, což bude jistě přínosné nejen pro odborníky, ale také veřejnost se zájmem o dění v souvislostech. Samozřejmě pak také informuje o vlastních akcích, službách knihovny a činnosti vydavatelství. Zajímavé mohou být ankety a soutěže nebo rubrika Kalendář, kde jsou mj. podchycena významná data a výročí naší historie.

Jak dlouho trvalo zřízení informačního centra a z jakých prostředků bylo hrazeno?

Informační centrum je zřízeno ve vlastních prostorách Úřadu vlády ČR, které bylo nutno jen zrekonstruovat a vybavit pro nové účely. Nebyl navyšován počet pracovních míst, do centra se soustředila pracovní agenda, která s poskytováním informací souvisí. Vše jsme zvládli v rámci stávajícího rozpočtu úřadu a ani do budoucna nepředpokládáme vyšší náklady. Naopak doufáme, že takto vynaložené prostředky a úsilí se nám vrátí ve větší důvěře a spokojenosti občanů.

Zdroj: Informační centrum vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie