Aktuálně

12. 6. 2013 23:43

Postavení úředníků upraví nový zákon

Stanovení předpokladů pro zastávání míst státních úředníků a jejich postavení, to je záměrem návrhu, který schválila vláda.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Návrh upravuje výkon přímé státní správy po personální stránce. Cílem je zajistit odpolitizování, profesionalizaci, stabilizaci a transparentnost státní správy, stanovit hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě. Zvýšení kvality výkonu státní správy včetně ověření předpokladů pro výkon práce úředníka zajistí úprava vzdělávání státních úředníků.

Návrh stanoví úředníkům některé zvýšené povinnosti a také obsahuje předpoklady pro zastávání pracovního místa, způsoby výběrového řízení, vznik a zánik pracovního poměru, včetně převedení na jinou práci. Rovněž upravuje vytyčené povinnosti úředníka nad rámec právní úpravy zákoníku práce,“ řekl k návrhu premiér Petr Nečas.

Dále bude návrhem řešeno postavení úředníků, předpoklady pro zastávání pracovního místa, výběrové řízení, vznik, změna a zánik pracovního poměru včetně důvodů pro výpověď nebo odvolání vedoucího úředníka, a systém jejich vzdělávání.

Úředník by pracovní poměr uzavíral na základě tohoto zákona se subsidiárním použitím zákoníku práce. Měl by také zvýšené povinnosti nad rámec zákoníku práce včetně povinnosti podrobit se nejméně jednou ročně pracovnímu hodnocení. To by kompenzovalo prodloužení dovolené na 6 týdnů a další odstupné.

Nově pak bude upravena hranice mezi obsazováním úřednických a politických míst ve státní správě, stanovena pravidla systemizace úřednických míst a organizace úřadu státní správy.

Ministr Petr Mlsna a premiér Petr Nečas na tiskové konferenci po jednání vlády krátce před půlnocí 12. června 2013.
Ministr Petr Mlsna a premiér Petr Nečas na tiskové konferenci po jednání vlády krátce před půlnocí 12. června 2013.

Předpoklady pro práci úředníka

Úředníkem se bude moci stát plnoletý občan Evropské unie, který ovládá český jazyk, je svéprávný, bezúhonný a spolehlivý. Vedoucí úředník nebude moci zastávat funkci v politické straně nebo v politickém hnutí a vystupovat při výkonu práce v jejich prospěch. Vedoucím oddělení, ředitelem odboru či jeho zástupcem se pak bude moci stát ten, kdo má nejméně tříletou praxi jako úředník, čtyřletou praxi jako uvolněný člen zastupitelstva obce či kraje, nebo byl nejméně dva roky členem vlády nebo jeho náměstkem.

Povinnosti úředníka

Při výkonu činnosti bude úředník povinen hájit veřejný zájem, postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a co možná nejmenší zatížení, vyřizovat věci bez průtahů, nepožadovat údaje získatelné z úřední evidence, nebo upozornit na pokyn vydaný v rozporu s právním předpisem a oznámit protiprávní jednání. Mezi dalšími povinnostmi bude průběžně se vzdělávat a dodržovat etický kodex, který mimo jiné zakáže přijímat dary nebo jiné výhody, které by mohly vyvolat pochybnosti o nestrannosti úředníka.

Rada úředníků

Úředníci si budou moci zvolit tzv. radu úředníků, která bude nejméně tří členná, zvolená na tři roky. Rada úředníků zvolí ze svých členů předsedu a informuje o tom vedoucího příslušného úřadu a ostatní úředníky. Tato rada zanikne uplynutím funkčního období, poklesem počtu členů rady pod tři nebo zrušením úřadu státní správy. Členství v radě úředníků skončí dnem vzdání se funkce člena rady nebo skončením pracovního poměru úředníka.

Návrh, jehož účinnost se předpokládá k 1. lednu 2014, chce především zajistit jednotnou právní úpravu pro všechny státní úředníky. Té bude dosaženo prostřednictvím dvou zákonů. Jedná se o tento zákon, upravující postavení státních úředníků. Druhý představuje novela zákona o úřednících územních samosprávných celků.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie