Aktuálně

20. 6. 2017 13:40

Premiér Sobotka jednal v Brně o vzniku nového Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil Národní centrum kybernetické bezpečnosti v Brně, 20. června 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil Národní centrum kybernetické bezpečnosti v Brně, 20. června 2017.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil v úterý 20. června 2017 Národní centrum kybernetické bezpečnosti v Brně. S ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Jiřím Langem a vládním zmocněncem pro kybernetickou bezpečnost Dušanem Navrátilem jednal o zahájení činnosti nového Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a o výsledcích kontrol kybernetické bezpečnosti ústředních institucí státní správy a ústavních institucí.

Hlavním tématem společného jednání byl vznik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, který by měl vzniknout v průběhu letních měsíců tohoto roku. Premiér Sobotka hovořil s ředitelem Národního bezpečnostního úřadu Jiřím Langem a s vládním zmocněncem pro kybernetickou bezpečnost Navrátilem o výstavbě nové budovy v Brně, financování, personálním zajištění a úkolech úřadu.

„Otázka zajištění bezpečnosti a kyberbezpečnosti je klíčovou prioritou naší vlády. Významnou úlohou státu je zajistit odolnost informačních systémů vůči kybernetickým útokům a také na ně adekvátně reagovat. Proto byl hlavním tématem dnešního jednání vznik nového Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Brně, který bude mít v gesci veškeré otázky spojené s kybernetickou bezpečností. Instituce vznikne delimitací z Národního bezpečnostního úřadu, který otázku kyberbezpečnosti nyní zajišťuje. Mezi hlavní úkoly úřadu bude patřit podpora státní správy a soukromého sektoru, posílení státního dozoru a kontroly nad zajišťováním kybernetické bezpečnosti, podpora odborného vzdělávání, testování jednotlivých informačních systémů i zajišťování dostatečné informovanosti,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Premiér v Brně také hovořil o výsledcích bezpečnostních kontrol ústředních institucí státní správy, které provedl NBÚ na pokyn předsedy vlády Bohuslava Sobotky s cílem prověřit situaci v oblasti zajištění kybernetické bezpečnosti. „Velmi podrobně jsme dnes hovořili také o uskutečněných kontrolách, kterými prošla jednotlivá ministerstva a další centrální úřady státní správy. Nyní je důležité, aby zprávu o výsledcích a zjištěních kontrol projednala vláda a s výsledky byli seznámeni jednotliví ministři a vedoucí daných úřadů a aby na základě zpětné vazby všichni podnikli rychlé kroky ke zvýšení kybernetické bezpečnosti,“ doplnil premiér Sobotka.

Vláda za více než tři roky prosadila řadu opatření, které posilují kybernetickou bezpečnost v České republice. Kromě vzniku specializovaného úřadu také schválila Národní strategii kybernetické bezpečnosti pro roky 2015–2020, prosadila zákon o kybernetické bezpečnosti i novelu zákona o ochraně utajovaných skutečností. Další informace naleznete na: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/hlavni-vladni-kroky-ke-zlepseni-kyberneticke-bezpecnosti--155307/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie