Aktuálně

15. 9. 2014 15:48

Rozhodnutí vlády ČR: Hazardní hraní bude součástí protidrogové strategie

Vláda ČR v pondělí 15. září 2014 na svém zasedání projednala souhrnnou Zprávu o sociálně patologických dopadech hazardních her na českou společnost a schválila začlenění této problematiky do národní protidrogové strategie.

Vláda ČR rozhodla o zapojení problematiky hazardního hraní do platné národní protidrogové strategie na období 2010–2018 a vzhledem k závažnosti dopadů hazardního hraní bude problematika kontinuálně monitorována. Výsledky budou zpracovávány do každoročních výročních zpráv. Tento postup zajišťuje do budoucna kvalitní a aktuální informace, a zejména umožňuje zhodnotit efektivitu přijatých regulačních opatření.

Aktualizovaná strategie bude vládě České republiky předložena do konce letošního roku. „Upravená strategie umožní jednotný a koordinovaný postup vůči hazardnímu hraní a jeho negativním dopadům,“ dodává k rozhodnutí národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost ČR

Zpráva o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost ČR je první komplexní studií o hazardním hráčství v České republice. Shrnuje informace o výskytu a dopadech hazardního hraní v ČR a věnuje se také legislativním, regulačním, preventivním a léčebným opatřením. Součástí zprávy jsou i doporučení pro další systémová opatření v oblasti hazardního hraní. Vláda ČR dne 15. 9. 2014 schválila Zprávu o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost ČR, kterou vypracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti v období od března 2013 do dubna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 655 ze dne 6. září 2012.

Více informací na stránkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie