Aktuálně

4. 7. 2019 16:43

Úřad vlády upouští od přesunu protidrogové agendy pod Ministerstvo zdravotnictví

Vzhledem k tomu, že má Úřad vlády podle kompetenčního zákona plnit úkoly spojené zejména s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády ČR a jejích orgánů, proběhla v rámci diskuse o zefektivnění činnosti Úřadu vlády také úvaha o přesunu sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pod Ministerstvo zdravotnictví, přičemž premiér by i nadále této Radě předsedal.

Nejednalo by se o ojedinělý krok. V minulém roce se přesunula Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod Ministerstvo spravedlnosti a agenda sociálního začleňování by měla být od 1. ledna příštího roku přesunuta pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Podobně byl zvažován přesun protidrogové agendy.

Vzhledem k vyjádřeným obavám odborné veřejnosti o možné snížení důležitosti předmětné agendy a zároveň probíhající diskusi v rámci příprav k přesunu agendy, se Úřad vlády rozhodl od tohoto kroku ustoupit. Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který vede národní protidrogová koordinátorka, zůstane i nadále na Úřadu vlády.

Z tohoto důvodu je také upuštěno od plánovaného meziresortního připomínkového řízení k záměru přesunu protidrogové agendy pod Ministerstvo zdravotnictví.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter