Aktuálně

25. 3. 2019 18:59

Vláda chce, aby stát odškodňoval poškozené po povinném očkování, rodná čísla na občanských průkazech zatím zůstanou

Vláda na jednání 25. března 2019 schválila návrh, aby stát odškodňoval poškozené po povinném očkování.
Vláda na jednání 25. března 2019 schválila návrh, aby stát odškodňoval poškozené po povinném očkování.
Vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 25. března 2019 schválila návrh nového zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, kterým by měl odškodnění osob, které utrpěly zdravotní újmu v souvislosti s povinným očkováním, převzít stát. Schválila také návrh novely zákona o základních registrech, který posouvá zákonem stanovené datum ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o tři roky na 31. prosince 2022.

Stát by do budoucna mohl odškodnit újmu na zdraví, která vznikla v důsledku povinného pravidelného, zvláštního nebo mimořádného očkování. Její výše se bude odvíjet podle pravidel občanského zákoníku. Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním vláda Andreje Babiše schválila a předloží jej k posouzení Parlamentu. Podle starého občanského zákoníku nesli právní odpovědnost za újmu na zdraví vzniklou v důsledku povinného očkování poskytovatelé zdravotních služeb. Z nového občanského zákoníku ovšem tato povinnost vypadla. Česká republika je navíc jednou z mála zemí, kde odpovědnost za újmu na zdraví vzniklou v důsledku povinného očkování nenese stát, což bylo opakovaně předmětem kritiky.

Ministři také schválili novelu zákona o základních registrech, kterou navrhují odložit zákonem stanovený konec zápisu rodných čísel na občanské průkazy z 31. prosince 2019 na 31. prosinec 2022. Důvodem odkladu o tři roky jsou možné problémy, které by mohly vzniknout v důsledku nepřipravenosti státní správy a dalších institucí, například bank či pojišťoven, na tento krok. Řada občanů by se kvůli tomu mohla dostat do problémů, protože občanský průkaz je pro ně v tuto chvíli jediným dokladem, jak rodné číslo doložit. Během tří let chce vláda připravit komplexní řešení minimalizace využívání rodného čísla při ověřování totožnosti fyzických osob, nahradit by je mělo číslo elektronicky čitelného dokladu.

Vláda schválila také výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2018. Vláda prostřednictvím tohoto fondu v loňském roce pokračovala v podpoře výstavby a rekonstrukce bytového fondu v České republice. Fond loni mimo jiné schválil výhodné úvěry za více než 800 milionů korun a zavedl nový úspěšný program Regenerace sídlišť – úprava veřejných prostranství, který kombinuje dotaci s úvěrem. Celkem Státní fond rozvoje bydlení podpořil v roce 2018 bydlení částkou přesahující jednu miliardu korun, a to kombinací nízkoúročených úvěrů a dotací. Více čtěte v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Na programu kabinetu byl také návrh novely zákona o důchodovém pojištění, který měl v reakci na koaliční dohodu z pondělí 18. března vést k navýšení základní výměry důchodů, a to podle návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí z 10 procent na 10,6 procenta průměrné mzdy. Vláda projednávání tohoto materiálu zatím odložila, protože nedošlo ke shodě mezi ministerstvy práce a sociálních věcí a financí.

„My jsme na koalici dospěli k názoru ohledně částky, ale dnes jsme to neprojednávali, protože je potřeba, aby se Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí domluvily na struktuře. To znamená na zvýšení základní výměry, jestli to bude 450 korun, nebo 250 korun, jestli to bude ohledně zásluhovosti, nebo ne. Tato debata ještě proběhne a předpokládám, že příští vládu už to schválíme,“ vysvětlil premiér Andrej Babiš. Výsledné navýšení o 900 korun, na kterém se koalice shodla a které bude stejné jako letos, se podle premiéra měnit nebude.

Kompletní výsledky jednání vlády 25. března naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-25-brezna-2019-172705/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie