Aktuálně

9. 1. 2008 12:30

Vláda na svém zasedání schválila garanci OH

Vláda souhlasila s návrhem zákona, kterým se mění zákon o dani silniční i návrh zákona , kterým se mění zákon o vodách. Ministři schválili návrh na změnu současného zákona o svobodném přístupu k informacím.

Dnes od devíti hodin dopoledne zasedala vláda a jedním z bodů jednání byly právní záruky možným olympijským hrám konaným v Praze v roce 2016. S těmito zárukami vláda souhlasila, ale vláda na tomto zasedání nejednala o finanční garanci (garační prophlášení).

Schůzi vlády předcházelo zasedání Výboru pro Evropskou unii. Jedním z dalších bodů jednání bylo posouzení možnosti státu při jednání s majiteli pozemků, které mají strategický význam pro povodňovou ochranu. Podle návrhu by stát mohl vyvlastnit soukromé pozemky potřebné pro výstavbu protipovodňových opatření. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas přišel na jednání s návrhem Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, jehož cílem je udržet a zvýšit zaměstnanost starších pracovníků. Ministři se dále zabývali návrhem novely zákona o silniční dani, analýzou účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a dalšími předloženými návrhy.

Odsouhlasením záměru na změnu současného zákona o svobodném přístupu k informacím by se povinnost zveřejňovat neutajované informace měla také vztahovat na obchodní společnosti ovládané státem nebo územním samosprávným celkem. Ministr vnitra Ivan Langer po schválení záměru připraví návrh novely zákona a do konce roku jej předloží ke schválení ostatním ministrům.

Program schůze vlády ČR - 9.1.2008

Přehled projednaných bodů naleznete zde.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie