Aktuálně

15. 7. 2014 14:27

Vládní balíček na mimořádné schůzi sněmovny má za cíl nastartovat v ČR pozitivní změny

Jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL plní své závazky z programového prohlášení vlády a po téměř šesti měsících od svého fungování předkládá na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny balíček legislativních opatření, jehož cílem je nastartovat v České republice pozitivní změny a napravit chyby předchozích pravicových vlád. Soubor vládních opatření počítá se spuštěním zákona o státní službě, zrušením regulačních poplatků ve zdravotnictví, daňovým zvýhodněním pro rodiny s dětmi a pracující seniory či znovuzavedením zelené nafty.

Seznam 10 nejdůležitějších bodů pro jednání PSP ČR

1. Vládní novela zákona o veřejném zdravotním pojištění (sněmovní tisk 260), která ruší regulační poplatky ve zdravotnictví.

 • Návrh představuje konec Julínkových 30 korunových zdravotnických poplatků, tedy poplatků v ambulancích praktických lékařů, specialistů, ale i poplatků za recept lékárnách. Zároveň končí také poplatky za pobyt v nemocnici.
 • Zdravotnické poplatky zatěžovaly nejslabší sociální skupiny, především seniory (např. starší 60 let zaplatili v roce 2012 64 % vybraných poplatků za hospitalizaci).

2. Vládní novela zákona o dani z přidané hodnoty (sněmovní tisk 251), kterou se zavádí druhá snížená sazba DPH a ruší se sjednocení sazeb DPH na 17,5 %.

 • Zavádí se druhá 10% snížená sazba DPH u tří zásadních položek nenahraditelné dětské výživy, léků a knih. Tři sazby DPH (dvě snížené sazby) jsou v zemích EU naprosto standardním jevem. Dle metodiky můžeme uvést užití dvou sazeb u 15 z 28 zemí EU.
 • Snahou je vyvolat tlak na pokles cen u vybraného zboží, které má být dostupné všem, kdo jej potřebují. Snížení DPH tedy podporuje vydavatele knih, dále především rodiny s dětmi a ještě více osoby potřebující léky, tj. hlavně seniory.
 • Zároveň novela ruší sjednocení sazeb DPH na 17,5 %, přičemž hlavním motivem je zabránění citelnému zdražení komodit (jídlo, voda, léky, zdravotnické potřeby, knihy noviny, vstupenky do kina, divadla atd.), které jsou v současné snížené 15 % sazbě DPH. Hrozí tedy riziko citelného zdražení uvedených výrobků (především potravin atd.) až o 2,5 % a to od 1. 1. 2016.

3. Vládní novela zákona o státní sociální podpoře (sněmovní tisk 255), kterou se především zavádí porodné na druhé dítě.

 • Objektivně neustále klesá počet nově narozených dětí v ČR (Mezi lety 2009 až 2013 došlo k poklesu o 11 597 nově narozených dětí z 118 348 na 106 751 dětí.)
 • Na první dítě budou rodiče dostávat i nadále jednorázový příspěvek 13 tisíc. Na druhé dítě dostanou nově 10 tisíc Kč.

4. Vládní novela zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk 252), kterou se realizují zásadní body z Programového prohlášení vlády a další legislativní opatření (např. odložení JIMu).

 • Zvýšení slevy na druhé a další dítě: Rodiny se dvěma dětmi dostanou roční slevu na dani ve výši 15 804 Kč, od třetího dítěte 17 004 Kč. Opatření se dotkne se až 730 tisíc domácností, které vychovávají dvě a více dětí.
 • Obnovení základní slevy na dani pro pracující důchodce: Pracující důchodci dostanou zpět možnost odečíst si roční slevu 24 804 Kč na dani z příjmu
 • Omezení v nastavení výdajových paušálů pro OSVČ: Stropy u paušálů živnostníků. Paušály 60 a 80 % budou moci využít živnostníci jenom do dvou milionů ročního příjmu. Hlavní cílem je zabránění zneužívání paušálů.
 • Novela zákona též ruší významné části zákona o Jednotném inkasním místu. To ochrání státní rozpočet před zbytečnými ztrátami v řádu desítek miliard korun. Před zavedením JIMu je nutné nejprve provést elektronizaci daňové správy.

5. Vládní novela zákona o pomoci v hmotné nouzi (sněmovní tisk 256), jejímž cílem je zastavit zneužívání doplatku na bydlení a zamezit obchodu s chudobou.

 • Návrh zákona zamezuje vyplácení doplatku na bydlení do nevyhovujících prostor v ubytovnách, které jsou financovány v nepřiměřené výši ve prospěch jejich provozovatelů.
 • Zpřísní se posuzování situace hmotné nouze pro účely doplatku na bydlení na straně jedné a zjednoduší řízení o doplatku na bydlení na straně druhé,
 • v ČR je odhadem více než 4 tisíce ubytoven, problém se dotýká významného počtu obcí.

6.Vládní novela zákona o pedagogických pracovnících (sněmovní tisk 206), jejímž cílem je zabezpečení vzdělávání v ČR s ohledem na nesplnění kvalifikačních předpokladů daných zákonem u velké skupiny pedagogů.

 • Novela zákona zabraňuje riziku, že na některých školách v České republice nebude možné zabezpečit vzdělávání. Problém se teoreticky dotýká všech škol a školských zařízení v ČR. Celkově zahrnuje 11 090 učitelů, kteří nesplňují předpoklad odborné kvalifikace anebo ještě nezahájili studium, kterým tento předpoklad získají.
 • Největší problémy v této oblasti lze vysledovat ve Středočeském a Karlovarském kraji.

7. Dvě novely: Poslanecký návrh novela služební zákona (sněmovní tisk 71) a Poslanecký návrh na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě (sněmovní tisk 242), jejichž cílem je prosazení služebního zákona.

 • Přijetí zákona o státní službě, který po 11 letech a 5 odloženích účinnosti umožňuje zřízení nezávislé a odpolitizované státní správy.
 • Bezpodmínečná nutnost přijetí zákona s ohledem na požadavek Evropské komise k dalšímu vyjednávání a podepsání Dohody o partnerství, která je základem pro využívání Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).
 • ČR by přišla o 22 mld. eur, které čerpají i municipality ovládané opozicí.

8. Vládní novela zákona o spotřebních daních (sněmovní tisk 215), kterou se znovuzavádí zelená nafta.

 • Cílem novely je především zvýšit konkurenceschopnost českých zemědělců a zajištění rovných podmínek pro jejich působení s ohledem na existenci vratek spotřební daně ve většině ostatních členských států EU (vratky nebo obdobné podpory nejsou poskytovány pouze v Rakousku, Bulharsku, Nizozemsku a na Slovensku).
 • Zemědělcům se sníží náklady o cca 1,28 mld. Kč, což např. umožní diverzifikaci výroby a pěstování speciálních plodin (energeticky náročných plodin jako cukrovka, brambory, chmel a kukuřice).

9. Vládní novela zákona č o spořitelních a úvěrních družstvech (sněmovní tisk 253), jejímž cílem je ochrana klientů družstevních záložen.

 • S ohledem na neustále se objevující problémy a špatný stav mnoha subjektů působících na sledovaném trhu družstevních záložen je vyšší regulace a úprava působení družstevních záložen bezpodmínečně nutná.
 • Jde především o společenskou odpovědnost vlády, posílení důvěry a ochranu financí střadatelů družstevních záležen tedy občanů ČR.

10. Vládní novela zákona o sociálních službách a novela zákona o Úřadu práce České republiky (sněmovní tisk 257), která má mimo jiné za cíl převést agendu inspekceposkytování sociálních služeb z ÚP na MPSV.

 • Cílem novely je převedení agendy inspekcí poskytování sociálních služeb na MPSV tak, aby se Úřad práce České republiky vrátil ke svému původnímu poslání, kterým je realizace politiky zaměstnanosti.

 

Kompletní seznam zákonů/opatření, které budou předloženy na mimořádné schůzi PSP ČR

Zákony - druhé čtení

 1. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/
 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/
 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/
 4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/
 5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/
 6. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/

Zákony - prvé čtení

 1. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka a Jiřího Junka na vydání zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě /sněmovní tisk 242/
 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 252/
 3. Návrh poslanců Matěje Fichtnera, Jana Bartoška, Stanislava Humla, Jana Volného, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 169/
 4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 253/
 5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 251/
 6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/
 7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 260/ - prvé čtení
 8. Návrh poslanců Petra Kořenka, Miroslavy Strnadlové, Lukáše Pletichy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 143/
 9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/
 10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/
 11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 256/
 12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 258/
 13. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Olgy Havlové a Ladislava Velebného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 199/

Zákony - třetí čtení

 1. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 153/
 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/
 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/
 4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 208/
 5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/
 6. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie