Aktuálně

3. 5. 2021 16:31

Výsledky jednání vlády 3. května 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Jednání výboru pro evropskou unii na vládní úrovni

1. Podklad na neformální jednání hlav států a předsedů vlád ČS EU ve dnech 7. a 8. května 2021 v Portu
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

2. Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2020
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání: schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

2. Návrh poslanců Petra Sadovského, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Lucie Šafránkové a Marka Nováka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 1199)
čj. 433/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

5. Urychlení realizace strategické dopravní stavby Pražského okruhu
čj. 294/21 – bod 3 schůze vlády 29. 3. 2021
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: odloženo.

9. Návrh na zajištění očkování členů diplomatických misí, konzulárních úřadů a úřadoven mezinárodních organizací a členů jejich rodin, akreditovaných v České republice, proti onemocnění covid-19 způsobenému virem SARS-CoV-2
čj. 463/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

1. Návrh nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
čj. 410/21
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 20/21 o návrhu skupiny senátorů na zrušení části zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
čj. 415/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. PI. ÚS 21/21 o návrhu skupiny senátorů na zrušení § 155 odst. 4 a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
čj. 426/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Zpráva o plnění Národního schengenského plánu k 31. prosinci 2020
čj. 430/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrhy na jmenování profesorů za I. pol. 2021
čj. 423/21
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o údržbě a rozvoji mezinárodní vnitrozemské Labské vodní cesty
čj. 435/21
Předkládají: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2020
čj. 421/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

2. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie za rok 2020
čj. 422/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (41)
čj. 414/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

4. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 – Povýšení virtualizační platformy vSphere primárního a záložního informačního centra Celní správy ČR
čj. 424/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Smlouva na technickou podporu IS ReD - Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády č. 86 ze dne 27. 1. 2020
čj. 425/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

6. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora – datová úložiště"
čj. 417/21
Předkládá: ministr obrany

7. Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií „Technická podpora – datová úložiště pro DVISÚ“
čj. 418/21
Předkládá: ministr obrany

8. Informace pro vládu České republiky o záměru České správy sociálního zabezpečení učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií – „Obnova tiskáren“
čj. 445/21
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter