Aktuálně

5. 4. 2023 18:34

Výsledky jednání vlády 5. dubna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 121/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 173/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
čj. 197/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.
čj. 226/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh poslanců Radka Vondráčka, Pavla Blažka, Petra Gazdíka, Lucie Šafránkové, Mariana Jurečky, Vlastimila Válka a dalších na vydání zákona o zemských znacích a vlajkách (sněmovní tisk č. 400)
čj. 260/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

6. Vyhodnocení efektivity realizace aktivit v souladu se Strategií podpory Čechů v institucích EU za účelem stanovení doporučení pro pokračování financování Strategie do dalšího období od roku 2024
čj. 257/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Postup týkající se návrhu nařízení vlády o poskytování příspěvku v době částečné práce
čj. 250/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Vládní koncepce boje proti korupci na léta 2023 až 2026
čj. 219/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 104)
čj. 248/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025
čj. 259/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 87/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

16. Návrh na jmenování vedení Národní sportovní agentury
čj. 294/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Návrh unesení vlády, kterým se mění některá usnesení vlády v souvislosti se vznikem Digitální a informační agentury
čj. 261/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Prodloužení lhůty pro poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu pro celé území České republiky
čj. 256/23
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Správy státních hmotných rezerv
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Žádost o udělení souhlasu kapitole 304 – Úřad vlády České republiky se změnou účelu použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů
čj. 262/23
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Návrh na obeslání 2. zasedání Shromáždění Programu Organizace spojených národů pro lidská sídla (UN-Habitat), které se koná ve dnech 5.–9. června 2023 v Nairobi v Keňské republice
čj. 247/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěných pochybení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky
čj. 220/23
Předkládá: veřejný ochránce práv

2. Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky o nedosažení nápravy zjištěných pochybení Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky
čj. 221/23
Předkládá: veřejný ochránce práv

3. Pravidelná roční informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání privatizačních prostředků Ministerstva financí k řešení ekologických závazků při privatizaci (za období od 1. ledna do 31. prosince 2022 a celkově od počátku privatizace)
čj. 253/23
Předkládá: ministr financí

4. Zpráva o činnosti Rady vlády pro informační společnost od 1. ledna do 31. prosince 2022
čj. 255/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie