Očekáváné události

9. 9. 2016 11:19

12. září: Schůze vlády ČR, TK v 22.00 hod.

V pondělí 12. září 2016 od 18.00 hodin se uskuteční jednání vlády, kterého se zúčastní také prezident republiky Miloš Zeman. Na programu jednání je mimo jiné:

 • Návrh zákona o rozpočtu České republiky na rok 2017 včetně rozpočtové dokumentace, předkládá: ministr financí
  Návrh rozpočtu pro příští rok, který vládě představí ministr financí, počítá se schodkem 60 miliard korun.
 • Aktualizaci navržených opatření na ochranu před povodněmi v povodí řeky Bečvy, předkládá: ministr zemědělství
  Vláda se opět bude věnovat změnám v II. etapě protipovodňových opatření v povodí řeky Bečvy. Původně plánovaný suchý poldr Skalička má být podle nich nahrazen vodním dílem se zásobním prostorem.
 • Výběr nových lokalit pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón, předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Vzhledem k tomu, že stávající průmyslové zóny, které finančně podpořil stát, jsou podle auditu CzechInvestu již z 82 % obsazené, vytipovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu čtyři místa, kde by měly v letech 2017 – 2022 vyrůst nové průmyslové zóny se státní podporou.
 • Program podpory RIZIKOVÝ KAPITÁL, předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Vláda bude jednat o vzniku programu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který má být zaměřen na investiční podporu českým start-upům.
 • Návrh opatření na zlepšení struktury vozového parku v České republice, předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  Materiál předložený ministrem průmyslu a obchodu obsahuje návrhy opatření, která mají napomoci k „omlazení“ vozového parku v České republice.
 • Koncepci zpoplatnění pozemních komunikací v České republice, předkládá: ministr dopravy
  Vládní kabinet zváží možnost zpoplatnění dalších silnic první třídy pro vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny.
 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na neformální setkání 27 hlav států a předsedů vlád členských zemí EU dne 16. září 2016 v Bratislavě, předkládá: předseda vlády v rámci Výboru pro Evropskou unii

Kompletní program schůze vlády najdete na www.vlada.cz, kde jsou po skončení zasedání vlády informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

12. září 2016

Program

17.55 – fototermín před jednáním vlády
22.00 – tisková konference po jednání vlády
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter