Očekáváné události

10. 1. 2020 10:48

13. ledna 2020: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 15.30 hod.

V pondělí 13. ledna od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční jednání vlády.

Na programu jednání vlády je mimo jiné návrh novely zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, který má například umožnit prostřednictvím pozemkových úprav uspořádat pozemky tak, aby došlo k obnovení ekologické stability krajiny. Vláda má stanovit i podmínky pro použití dotací Státního fondu rozvoje bydlení na energetickou modernizaci bytových domů, rozhodnout o výši poplatku za odběr přírodní minerální vody či probrat další postup při řešení problému se zajišťováním lékařské posudkové služby. Zabývat se bude i strategií finančního vzdělávání a rozvojem sítí 5G v ČR.

Kompletní program jednání vlády 13. ledna 2020 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-13.

Termín

13. ledna 2020

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

11.45 – příchod médií na doorstep
12.00 – zahájení doorstepu
13.55 – fototermín před začátkem jednání

15.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu, fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter