Očekáváné události

14. 11. 2017 13:28

17. listopadu 2017: Úřad vlády ČR Vás zve na den otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci

V pátek 17. listopadu 2017 bude počtvrté v historii zpřístupněn veřejnosti Lichtenštejnský palác v Praze. Úřad vlády ČR otevře jednu ze svých reprezentativních budov pro návštěvníky u příležitosti státního svátku připomínajícího boj za svobodu a demokracii.

Prohlídky Lichtenštejnského paláce budou probíhat v čase od 10.00 do 16.00 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na interiér paláce, který v současnosti slouží k pořádání konferencí, protokolárních akcí a v neposlední řadě jako prostor určený státním delegacím a návštěvám. V minulosti objekt obýval například španělský král Juan Carlos s chotí Sofií, britská královna Alžběta II. či japonský císař Akihito s císařovnou Mičiko.

Návštěvníci mohou také shlédnout výstavu Čeští vědci a jejich vynálezy. Originální karikatury instalované u předsálí Zlatého a Hnědého salonku jsou zapůjčené Akademií věd ČR a přibližují návštěvníkům populárním způsobem českou vědu. Hlavním cílem expozice je představit české vědce, vynálezce a objevitele, připomenout sílu inovací jako jednoho z hlavních hybatelů lidského vývoje a přiblížit historii vědy.

Veřejnost může při návštěvě paláce rovněž hlasovat pro nejlepší snímek v rámci fotografické soutěže na téma Život bez bariér, kterou druhým rokem vyhlásil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Přihlášeno bylo celkem 79 fotografií jak od profesionálních, tak i od amatérských fotografů. Cena se uděluje za snímky, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Podrobnější informace o historii Lichtenštejnského paláce naleznete na webových stránkách http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/dalsi-objekty/lichtenstejnsky-palac-3690/.

Termín

17. listopadu 2017

Čas

10.00–16.00 hodin

Místo

Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4 , Praha 1

Kontakt pro média na místě

Andrea Šlechtová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, tel: +420 725 736 268

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter