Očekáváné události

17. 12. 2019 15:44

18. prosince 2019: Tisková konference po prvním jednání Rady vlády pro duševní zdraví za účasti ministra zdravotnictví

Ve středu 18. prosince 2019 se ve Strakově akademii koná první jednání Rady vlády pro duševní zdraví. Rada byla zřízena v říjnu 2019 za účelem koordinace politiky duševního zdraví a implementace strategických dokumentů pro tuto oblast.

Na prvním jednání zástupci proberou současný stav projektů reformy psychiatrické péče, zejména vznik Center duševního zdraví, a předloží Radě ke schválení Národní akční plán pro duševní zdraví 2020 - 2030, který na Strategii reformy psychiatrické péče navazuje a obsahuje také klíčovou oblast prevence. Nosnou myšlenkou akčního plánu je podpora kvalitních služeb péče o duševní zdraví, které jsou orientované na zotavení a jsou dostupné v přirozeném prostředí lidí s duševním onemocněním.

Členy Rady vlády pro duševní zdraví jsou, kromě premiéra a ministra zdravotnictví, také ministryně práce a sociálních věcí, ministr školství, vnitra, spravedlnosti, pro místní rozvoj, financí a zmocněnec vlády pro lidská práva, zástupce Asociace krajů, Asociace měst a obcí, zástupci Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně včetně její dětské a dorostové sekce, zástupci zdravotních pojišťoven, poskytovatelů sociálních služeb včetně komunitních služeb pro duševní zdraví, zástupce uživatelů péče a neformálních pečovatelů.

Termín

18. prosince 2019

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

13.30 tisková konference  
Za účasti:
- ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha
-
předsedy Výkonného výboru pro implementaci reformy psychiatrické péče Ivana Duškova
- místopředsedy Psychiatrické společnosti ČLS JEP Martina Anderse
- zástupkyně uživatelů péče Marie Salomonové

Pro účast na tiskové konferenci je nutná akreditace do středy 18. 12. do 10.00 na email tisk@mzcr.cz.


Kontakt pro média na místě

Renata Povolná, Odbor komunikace MZ ČR, +420 728 302 397
Michaela Minářová, Odbor komunikace ÚV ČR, +420 725 742 852
 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter