Očekáváné události

17. 1. 2020 13:03

20. ledna 2020: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 15.30 hod.

V pondělí 20. ledna od 14.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční další jednání vlády.

Ministři se tentokrát budou zabývat například novým nařízením vlády, kterým se stanový národní seznam evropsky významných lokalit. Diskutovat budou o třech poslaneckých novelách a legislativním návrhu Pardubického kraje. Projednají i dva strategické dokumenty – teze Hospodářské strategie České republiky 2020–2030 a Strategii sociálního začleňování 2021–2030. Zasedání kabinetu bude předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni, který bude řešit mimo jiné pozici a priority České republiky v posílení obranné a bezpečnostní dimenze EU.

Kompletní program jednání vlády 20. ledna 2020 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-20.

Termín

20. ledna 2020

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

11.45 – příchod médií na doorstep
12.00 – zahájení doorstepu
13.55 – fototermín před začátkem jednání

15.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu, fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter