Očekáváné události

2. 6. 2015 16:00

3. června 2015: Schůze vlády ČR, TK v 14.00 hod.

Členové vlády ve středu 3. června 2015 od 9.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh zákona o evidenci tržeb, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Návrh naplňuje vládní závazek omezení šedé ekonomiky, posílení příjmové stránky státního rozpočtu a narovnání tržního prostředí ve prospěch poctivých podnikatelů.
 • Návrh novely zákona o spotřebních daních, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Hlavním předmětem tohoto návrhu zákona je úprava sazeb spotřební daně z tabákových výrobků, a to na dobu tří let.
 • Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice, předkládají: ministr průmyslu a obchodu a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Plán detailně analyzuje možnosti rozvoje jaderné energetiky v České republice s ohledem na možné příležitosti, ale také rizika tohoto rozvoje. Vychází z nedávno přijaté Aktualizace státní energetické koncepce a byl zpracován v mezích jejího strategického zadání, které rozvádí do konkrétních realizačních kroků.
 • Zákon o ochraně zdraví před návykovými látkami, předkládá: ministr zdravotnictví.
  Cílem zákona je především zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek.
 • Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu.
  Předloženým návrhem má dojít ke zpřesnění kompetencí prezidenta republiky s respektem k jeho postavení v ústavním systému České republiky.
 • Ústní informaci o variantách vývoje a stavu připravenosti ČR na zavedení uprchlických kvót, předkládá: ministr vnitra v rámci Výboru pro Evropskou unii.
  Vláda se vrátí k diskusi o migrační krizi v návaznosti na květnové návrhy Evropské komise. Problematiku bude kabinet řešit znovu před zasedáním Rady pro spravedlnost a vnitřní věci a červnovou Evropskou radou.
   

Kompletní program jednání vlády


08.55 – fototermín 

14.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)
 

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
 

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office

Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1

T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter