Tiskové konference

8. 2. 2018 10:18

Tisková konference po jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 8. února 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády: Dobré dopoledne, vítejte na tiskové konferenci po jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Vítám zde pana premiéra Andreje Babiše, předsedu vlády a předsedu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, a také Jindřicha Vobořila, národního protidrogového koordinátora. Prosím, pane premiére, máte slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové. My jsme absolvovali první Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Byl to takový brainstorming a samozřejmě jsem se obeznámil, jak ta rada fungovala v minulosti a myslím si, že fungovala víceméně formálně. Já bych samozřejmě to chtěl zásadně změnit, a proto i ten průběh rady byl velice konkrétní.

Nejdřív jsme mluvili o tom, jak často se budeme setkávat, tzn. že příští zasedání bude 8. března a myslím si, že je potřeba možná se setkávat každý měsíc. Já jsem taky požádal, aby mi vlastně kolegové z rady zorganizovali takový výjezd, kde bych navštívil různé ty instituce, organizace, které vlastně organizují tu činnost v terénu, abych to viděl v praxi.

A potom jsme diskutovali velice konkrétně o financování sítě služeb a prevence. Bylo mi řečeno, že radě chybí peníze na platy lidí v terénu. Tam chybí asi 36 milionů Kč. Zároveň není jich dostatek, takže tam chybí 35 milionů Kč, a zároveň jsem se dozvěděl teda, že máme centra na koordinaci prevence hazardu. To je velký problém. U nás je ročně až 300 sebevražd a ta závislost samozřejmě často postihuje celé rodiny.

Takže zatím je jenom 7 center, potřebujeme 14, takže tam chybí 30 milionů, takže suma sumárum na rok 2018 chybí asi 101 miliónů korun na ten systém oproti rozpočtu, který je 130 milionů korun. Tam jsme se domluvili na separátní schůzce paní ministryně Němcové, která byla přítomna, která se bude snažit v rámci transferu těch programů evropských peněz, které nejsou využity, jestli bysme nemohli část na to využít. Zároveň vlastně i Ministerstvo financí dostalo za úkol hledat tyhle peníze.

Ministři vlastně dostali na minulé vládě za úkol předložit veškeré peníze, které chybí, na 21. února a samozřejmě to budeme řešit podle jednotlivých priorit, které už jsem už minule vzpomínal, jako oprava silnic 2. a 3. třídy, kulturní památky atd.

Potom jsme řešili nějakou strategii víceméně, tam jsme se domluvili, že ten počet komisí podrobíme vlastně nějaké revizi. Určitě nepotřebujeme komisi na úrovni ministerstev, když dneska byli přítomni ministři Vojtěch, Němcová, Stropnický, Milek. Tam jsme si řekli, že někteří tam ani je nepotřebujeme, že to hlavně o ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí a ty ostatní samozřejmě budeme zvát ad hoc.

Ten strategický dokument, který by měl být velice konkrétní, vlastně bude vypracován. Pan Vobořil si stěžoval na ten resortismus, tak já říkám, díky menšinové vládě jsme ho překonali. Doufejme, že když vznikne nějaká koaliční nebo jiná vláda, že to bude fungovat stejně, že budou spolupracovat ti ministři.

Řešili jsme léčebné konopí, to je téma, kterému já jsem se věnoval v minulosti, takže tam víceméně jsme se domluvili, že dojde k setkání mezi ministrem Vojtěchem a se zástupci pana Vobořila, a budeme to řešit.

Mluvili jsme o daních, kde tedy můžeme se o tom bavit, jakým způsobem, jaká výše spotřebních daní je adekvátní – není adekvátní. Velice důležité, co jsme probírali, je vlastně samozřejmě závislost na drogách. My máme 50 000 lidí, kteří berou bohužel tvrdé drogy, z toho 40 000 údajně pervitin a 10 000 ty opiáty, tzn. ty nejtvrdší drogy. Díky tý aktivitě došlo k snížení vlastně lidí, který používali heroin. Dneska jich je 4 000 a vlastně jsou na tzv. substituční léčbě, no a tam v podstatě jsme debatovali o tom, že by vlastně mohly ty zdravotní pojišťovny, to vlastně mohly hradit, protože tyto lidi si to kupují na černém trhu. Samozřejmě tyto substituční léky jsou podstatně levnější, údajně heroin na černém trhu stojí 30 000, tak tyhle stojí 8 000, a pokud by to ten stát dostal pod kontrolu a vlastně to i hradil, tak vlastně bude mít ten kontakt a vlastně je tam obrovská prevence těch různých chorob, AIDS, žloutenka, která potom ve finále nás to stojí podstatně víc peněz než, než když to neřešíme. Takže to je velké téma, a to určitě pan ministr Vojtěch má za úkol vlastně projednat a vést debatu s pojišťovnami, protože když to vezmeme, my jsme to počítali, nějakých, že to stojí, že by to stálo 35 000 jediného uživatele těch drog, bohužel, tak ten propočet je asi 350 milionů. A dneska přes ty pojišťovny teče 300 miliard a je to samozřejmě příležitost vlastně mít ten kontakt s těmi lidmi a vlastně pracovat na tom, aby de facto ve finále přestali být na drogách závislí.

My jsme se samozřejmě bavili o alkoholu. Bavili jsme se o tom, jak to funguje, jak ten maloobchod kontroluje ty mladistvé, jak se to v těch hospodách, barech, kdo vlastně může dávat ty pokuty, že je to teda nějaká součinnost ČOIky a policie. To je určitě věc, kde chceme být aktivnější a je to potřeba, protože je potřeba dodržovat zákon.

No a potom samozřejmě ten hazard. Já jsem konstatoval a také na minulé vládě vyzval pana ministra Metnara a paní Schillerovou, aby zaktivizovali ty kobry, protože mám pocit, že spí. I daňová i hazardní a další. Já dlouhodobě poukazuji taky na ten Václavák, kde stále mi tam hlásí, že se tam dějou věci, které nejsou v pořádku.

Takže za mě, já si myslím, že ta problematika je velice důležitá, hlavně z hlediska našich dětí. Je to samozřejmě nejenom alkohol a drogy, ale samozřejmě i ten tabák a ty náklady společenské se pohybují v obrovských částkách. Mluví se o 60 až 100 miliard, takže je potřeba, aby skutečně tuhle protidrogovou politiku, aby měla zastání ve vládě. A já jsem slíbil tady panu koordinátorovi, že se v tom budu aktivně angažovat. Děkuji.

Jindřich Vobořil, národní protidrogový koordinátor: Děkuji, já myslím, že pan premiér to shrnul všechno, takže já už doplním jen nějaká čísla. Začnu tím, že národní strategie a akční plán by měly vzniknout v letošním roce, měly by do konce roku být schválené na příštích vlastně 9 let. Národní strategie a akční plány po třech letech chceme, aby to bylo co nejkonkrétnější, vydefinované penězi, aby bylo jasné, co se za ty peníze udělá, jaký to bude mít výsledek, když se ty peníze vydají, že to bude efektivní. Já bych chtěl, aby první draft s dovolením byl někdy na přelomu února, března minimálně v nějakých základních tezích a prostě během prvního půl roku, abychom dokázali prostě se na to nějak shodnout.

A k těm číslům jenom krátce. Ano, jak pan premiér říkal, pohybují se ty náklady, jenom u tabáku se odhaduje mezi 60 až 100 miliardy korunami podle toho, na co se všechno podíváme. Hazard je kolem 8 až 16 miliard, nelegální drogy kolem 6 miliard. To znamená, jsou to částky, které na jedné straně stát vybere na tabáku a alkoholu v daních a ve spotřebních daních a na hazardní dani, ale v podstatě se to potom míjí v závěru v tom státním rozpočtu účinkem a samozřejmě to zatěžuje i zdravotní pojištění a jeho rozpočet. Tzn. tady se dá udělat to, že my navýšíme část těch nepřímých daní pravděpodobně a Světová zdravotnická organizace k tomu říká, že to je jedno z těch nejsilnějších preventivních opatření.

K těm číslům těch závislých, v těch nelegálních drogách kolem 45 až 50 000 lidí u těch nelegálních drog. Ale téměř  1,8 až 2 miliony lidí, kteří každodenně kouří. Kolem 400 000 lidí, kteří rizikově pijí alkohol, asi 150 000 lidí, kteří jsou vlastně pravidelní každodenní pijáci velkého množství alkoholu denně, tzn. to jsou ta čísla, na která se potřebujeme zaměřit a změnit je.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 8. února 2018

Související zprávy