Tiskové konference

14. 1. 2022 18:25

Tisková konference po jednání vlády, 14. ledna 2022

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Pěkný podvečer, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády České republiky. Vítám zde místopředsedu vlády a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, také ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka a ministra dopravy Martina Kupku. Pana ministra zdravotnictví poprosím o úvodní slovo.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Hezký dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Já bych rád zdůraznil, že ta opatření, která my přijímáme, aniž by bylo potřeba mít nouzový stav, se ukazují jako správná. Ta situace byla pod kontrolou a já bych chtěl velmi poděkovat všem těm občanům, ve které jsme vkládali důvěru, že ta opatření dodržují, protože tím, že je dodržovali přes silvestra, tím, že je dodržovali na začátku nového roku, se nám podařilo tu situaci nějakým způsobem velmi rozumnou a smysluplnou cestou řešit.

Nicméně nic to nemění na tom, že omikron je velmi nakažlivý virus, velmi virulentní, a musíme počítat s tím, že ta čísla v následujících dnech, tedy ta čísla pozitivně testovaných budou stoupat. Proto připravujeme opatření, abychom tu situaci měli dále pod kontrolou. Proto prosíme všechny občany, aby ta opatření dodržovali, aby ten výsledek byl stejný, jak se nám ho podařilo dosáhnout bez nouzového stavu přes konec roku, přes silvestra. Bez nich to nedáme.

Ta opatření mají jediný cíl – snížit riziko šíření té nákazy v kolektivech. My se nevyhneme tomu, že tady omikron nebude, on tady bude. Je to virus a ten se neptá, kam půjde. My se nevyhneme tomu, že tady budou pozitivně testovaní. My se nevyhneme tomu, že tady budou nemocní, protože není celý národ naočkován. Proto vyzývám všechny: Stále je čas jít na třetí dávku, všechna centra jsou otevřená. Nechte se očkovat. Opravdu máme tvrdá data ze všech zemí Evropské unie, ze Spojených států, že i zahájené očkování, že třetí dávka vás ochrání před závažným průběhem omikronu, před závažným průběhem této nákazy.

Nicméně přesto všechna tato opatření mají za cíl vás chránit, cílit léčbu na ty, co ji budou potřebovat, a snižovat riziko šíření nákazy tak, abychom to období, které nás čeká, kdy dojde k nárůstu těch čísel, je období, kterým bude druhá polovina ledna tak, jak jsme to predikovali, a bude to celý únor. My věříme, že ke konci února se dostaneme s čísly zase dolů, a pokud ta opatření budou dodržena, pokud se opravdu znovu objednáte k očkování, třetí dávce, naočkujete se, čím více, tím lépe, tím ta situace bude pro všechny méně složitá.

Jaká opatření nás čekají? Od 17. ledna upravujeme dál systém ve školách. Přecházíme na systém jednoho antigenního testu, při pozitivních nálezech pak ověřeného PCR testem. Ten důvod je jednoduchý: Cíleně chceme chránit školy, tedy školy antigenní test jednou týdně pro všechny zaměstnance škol i děti – pozitivní test – PCR – karanténa pět dnů.

Opatření, která se týkají hrazení testů: Nově je pět PCR testů hrazeno, a to pro všechny, kteří mají kontraindikaci očkování nebo mají zahájené očkování. Jedna dávka, pět hrazených PCR testů a nepotřebují k tomu žádanku.

Třetí opatření, které je, tak se týká testování zaměstnanců. Tedy my jsme už avizovali, že testování zaměstnanců od 17. bude provázen režim dvakrát týdně nebo v intervalu tři až pět dnů. Na tomto opatření se nic nemění. Zaměstnanci odchází na pět dnů do karantény v případě pozitivního antigenního testu. My jsme zautomatizovali hlášení do systému, těch, kteří jsou pozitivně testovaní, takže každý z těch zaměstnanců, kteří půjdou do karantény, dostane elektronicky neschopenku. Elektronicky neschopenku. Dostane ji cestou SMS.

Pokud by se u něho objevily jakékoliv symptomy, tak dostane preventivně, zase cestou SMS, možnost se objednat na PCR, žádanku tak, aby nemusel jít přes lékaře. A pro zaměstnavatele jsme nachystali způsob, jak jednoduše vše zadávat do centrálního systému. Přesto to bude obrovský nápor na IT systémy. Bude to obrovský nápor na správu sociálního zabezpečení. My jsme udělali všechno pro to, aby to dobře fungovalo, a samozřejmě na začátku ten nápor bude skokový.

Další to opatření se týká testování pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách. My jsme ta pravidla sjednotili, a to tak, že to, co se doposud týkalo pouze pracovníků v lůžkových zařízeních, se nyní týká všech pracovníků poskytovatelů buď zdravotnických, nebo sociálních služeb. Bez ohledu na to, jestli je to lůžkové zařízení, poliklinika, praktický lékař, jaký typ služby to je.

Jelikož jsme si vědomi, že toto opatření, které je vlastně profesionálním zdravotníkem provedený antigenní test, nemusí být pro všechny dostupné. Dovedu si představit malou polikliniku, malé zdravotnické zařízení, nějakého poskytovatele sociálních služeb, který není schopen si jednoduchým způsobem zajistit tento profesionálně dělaný antigenní test. Pak si může zvolit zaměstnanecký systém, tedy to testování dvakrát za týden, nebo jednou za tři až pět dnů. Podle podmínek jedna z těch variant pro každé z těch zařízení platí, ale tímto jsme to sjednotili a srovnali.

Poslední věc, která je, jsme srovnali nařízení pro všechny pobyty dětí na horách. Je jedno, kdo děti na ty hory posílá, která organizace ten zájezd na hory nebo pobyt na horách organizuje. Pro všechny platí stejná pravidla, jaká platí pro žáky základních či středních škol. Tedy pro všechny lyžařské kurzy, které jsou organizovány a účastní se jich děti ve věku 6 až 18 let, platí stejná pravidla.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. Poprosím pana ministra školství, aby navázal.

Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Hezký dobrý den, dámy a pánové. Testování v tomto týdnu ve školách ukázalo jasně, že incidence koronaviru se výrazně zvyšuje, a to, co očekáváme, že přijde vlna mutace omikron, tak se pomalu, ale jistě začíná stávat skutečností a my na to musíme reagovat. Vzhledem k této sílící vlně jsme se na vládě dohodli, že v příštím týdnu ve stavu legislativní nouze předložím na příští zasedání vlády legislativní návrh, který pracovně nazývám pandemické ředitelské volno, kterým se navýší počet dnů ředitelského volna ze stávajících pěti dnů, kdy dostane ředitel možnost o dalších deset dnů navýšit počet dnů ředitelského volna, a flexibilně tak reagovat na lokální pandemickou situaci. To je jedna věc, kterou jsem vám chtěl oznámit.

Druhá – pan ministr zdravotnictví tady mluvil o lyžařských kurzech. Mnoho lidí se ptalo a my chceme jasně říct, že školy mají jiný režim. My školy považujeme za velmi důležité, a proto kromě toho, že se od pondělí, jak jsme oznámili již dříve, budou testovat jednou týdně, ale s PCR konfirmací, to znamená, a to, podařilo se nám také elektronický systém, díky, a chtěl bych tady poděkovat panu plukovníku Šnajdárkovi a dalším, kteří se na tom podíleli, spojit s elektronickými aplikacemi, jako jsou třeba Bakaláři a další pro správu školy, které školy používají a který je nyní propojený s krajskými hygienickými stanicemi. Automaticky se z třídní knihy propisuje na krajskou hygienickou stanici v případě pozitivity a následně z toho vychází SMS zpráva rodičům, žádanka na PCR test. To skutečně funguje, takže díky tomu školy testujeme pouze jednou týdně a s PCR konfirmací od příštího týdne.

A je priorita, stejná priorita je i v lyžařských kurzech. Mnozí se ptají, jestli když někdo odjíždí na lyžařský kurz a jeden z té třídy je PCR testován pozitivně, jestli se může stát, že neodjedou ti další. I tady bych chtěl všechny ujistit, že školy jsou v jiném režimu, v režimu PCR testování, a tudíž všichni ostatní, kteří mají PCR test negativní, na lyžařský kurz odjíždějí normálně. Jich se týká jiná kategorie než všech ostatních. Děkuji.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a na závěr poprosím ještě pana ministra zdravotnictví o doplnění.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Pro jistotu, aby nebyla nejasnost: Stejný režim je pro jakýkoliv lyžařský kurz, kterého se účastní děti a je organizován třeba domovy dětí a mládeže, Skautem, Junákem, Charitou, nějakou z těchto organizací.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji. O krátkou informaci na závěr poprosím pana ministra dopravy. Potom prostor pro dotazy.

Martin Kupka, ministr dopravy: Řešíme nejenom problémy spojené s covidovou situací. Moje informace je vlastně operativního rázu. Bohužel v noci na dnešek došlo k boční srážce vlaků na hlavní koridorové trati mezi Přerovem a Ostravou. Znamenalo to ochromení jednoho z významných železničních tahů v České republice. S plným nasazením se celý den odstraňují následky té nehody, která znamenala vykolejení vlaku a ochromení dopravy s tím, že do dnešní půlnoci, to je důležitá zpráva, by mělo dojít ke zprovoznění hlavní koridorové trati alespoň po jedné koleji obousměrně. To je výsledek aktuálních informací přímo z místa té události.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji a nyní otvírám prostor pro dotazy, jako první poprosím Českou televizi.

Jakub Pacner, Česká televize: Pane ministře zdravotnictví, pane Válku, rád bych se zeptal, mám pocit, že jste nemluvil vůbec o té pracovní karanténě, o které se mluví v těch posledních dnech nejvíce. I před jednáním vlády jste říkal, že to budete řešit. Tak bude ta pracovní karanténa? A za jakých pravidel? Prosím, kdybyste to osvětlil.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Pracovní karanténa je nástroj, který tady je a funguje dlouhodobě. Pro současnou situaci na základě žádostí zdravotnických zařízení, respektive té rady poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví, jsme zavedli v mimořádných případech, opravdu v mimořádných případech, kdy o tom musí, jako nezbytná možnost, rozhodnout zřizovatel, možnost pracovní karantény.

Ta pracovní karanténa se opravdu využívá zcela raritně a ten pracovník, který je v pracovní karanténě, tak zaprvé musí splňovat velmi přísné hygienické předpisy, jako například respirátor po celou dobu pracovní doby, může pouze do práce a domů, nemůže se samozřejmě zúčastňovat žádných jiných aktivit kromě cesty do práce a cesty domů a musí jíst v oddělené místnosti. Jsou tam další režimová opatření.

A pokud situace u některých typů pracovníků ve zdravotnictví, především se jedná o zdravotnictví, ale ano, zahrnuli jsme pro jistotu i sociální služby, bude taková, že zřizovatel, tedy ředitel nemocnice, usoudí, že bez tohoto pracovníka, který by měl pozitivní antigenní test, je bez příznaků, nemá potíže, není možné, aby dále to pracoviště fungovalo, byla by ohrožena péče o pacienty, pak po dohodě s krajskou hygienickou službou bude nastaveno režimové opatření pro tohoto pracovníka tak, aby svoji práci mohl vykonávat, neohrozil ostatní spolupracovníky, neohrozil tedy ten kolektiv ani zaměstnance.

Já odhaduji, že se jedná, řekněme, o desítky, možná stovky lidí, kterých by se to mohlo týkat, pokud se situace dál bude zhoršovat v České republice, především ve zdravotnických zařízeních, v některých profesích, které jsou postaveny na několika špičkových odbornících, tak to je ta praktická část té pracovní karantény. Je to něco, co se běžně používalo a používá. My jsme pouze ta pravidla sjednotili a řekli jsme, že je to možné podle pandemického zákona, a možné to je.

Jakub Pacner, Česká televize: Ještě bych se rád zeptal v rámci tohoto: Takovýto člověk může přijít do kontaktu v rámci třeba pacientů nebo klientů, kteří nejsou covid pozitivní, nebo by mohl přijít do kontaktu pouze s covid pozitivními, kdyby se o ně tedy staral, aby tam nebylo nějaké riziko, že nakazí zdravého pacienta, kteří leží v nemocnici, ale nemá covid, zdravého v uvozovkách. A pak se chci k tomu ještě zeptat: Původně hovořil pan ministr vnitra o tom, že by to mohli být třeba i hasiči, pracovníci v energetickém průmyslu a podobně. Proč nakonec to omezení pouze na tato dvě odvětví? Děkuji.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Ta opatření jsou samozřejmě krajskou hygienickou stanicí vždycky nastavena tak, že musí být nulové riziko, že tento pozitivně testovaný, a to zopakuji, nulové riziko, může nakazit kolektiv nebo kohokoliv z pacientů. To je alfa omega pracovní karantény. Tak já si dovolím dát z oblasti, které já rozumím, z mé profese dva příklady. Vyšetření PET/MR, magnetická rezonance a proton, je na dvou pracovištích, pozitronová emisní tomografie plus rezonance se provádí na dvou pracovištích v České republice – v Plzni ve fakultní nemocnici a ve Fakultní nemocnici Brno. A kvalitně popsat to vyšetření a provést umí velmi malá skupina zdravotníků. Pokud by tito pracovníci všichni byli v karanténě, pak toto vyšetření přestane být pro české pacienty dostupné.

Ano, pokud klíčoví pracovníci se ocitnou v karanténě, pak za přísných podmínek, například nemůže přijít do styku s tím pacientem nebo bude mít kompletní oblek, jako když chodí na pracoviště jednotek intenzivní péče, kde jsou pozitivně testovaní, nesmí mít žádné příznaky, nesmí mít žádné potíže, po posouzení krajskou hygienou bude ten pracovník dál moct vyšetření provádět. Ale je to opravdu pro výjimečné, extrémní situace tohoto typu.

Navíc bych chtěl zdůraznit, že vláda schválila pět PCR testů zdarma měsíčně. Pět PCR testů měsíčně. Takže každý ten zřizovatel má možnost toho pracovníka poslat na PCR test, pokud je dostupný, a pokud bude PCR test negativní, no tak ten pracovník, byť měl antigenní test pozitivní, může být dále samozřejmě v práci, protože PCR negativní test platnost 72 hodin. Nemá tedy podezření, že by mohl ohrozit své okolí.

Ale je potřeba tady tento model nachystat právě pro tyto profese, které jsou postaveny na pár zaměstnancích ve špičkových centrech, ve špičkových pracovištích tak, aby nebyla žádným způsobem ohrožena péče o naše pacienty. Je to spíš preventivní nástroj, který ale teď vláda schválila, a já za to vládě děkuji.

Co se týče té debaty a uvažování zavést to opatření pro další profese, my monitorujeme systém a já jsem přesvědčen, že pokud naše prognózy a námi nastavená pravidla budou fungovat a občané je budou dodržovat, a znovu prosím nechte se očkovat, je to opravdu neskutečně důležité, ukazují  to ty první týdny v tomto roce, tak pokud bude všechno fungovat, jak má, a není důvod si myslet, že to nebude fungovat, silvestr přesvědčil o tom, že to funguje, tak ta čísla se někdy začátkem příštího týdne zvednou pod, já bych byl velmi rád, kdyby to bylo méně než 20 000 pozitivně testovaných antigenním testem, a do konce pátku příštího týdne se nedostanou přes 50 000 pozitivně testovaných antigenním testem. To by byla situace, kdy budu velmi spokojený a budu rád, že ta pravidla byla opravdu funkční a že ten tým, který to vymýšlí, měl velmi správné odhady.

My tím, že máme pětidenní  karanténu, jsme snížili to riziko, že by došlo k nějakému omezení dostupnosti některých profesí. Navíc počítáme s tím, že kdyby v některých profesích k tomuto omezení došlo, v případě armády, v případě policie, tak nachystáme opatření podobná třeba těm, která jsou ve zdravotnictví. Nebojíme se jakýchkoliv opatření, protože jsme si vědomi, že klíčové je, že stát musí fungovat, že nesmí dojít k ohrožení zdraví a života občanů, a jsme si vědomi, že ty nástroje jsou předem dány a jasné.

Nicméně my jsme posílili, ještě znovu říkám, těch pět PCR testů, takže i v tomto případě, pokud by se v některých profesích nebo na některých pracovištích lokálně to číslo zvedlo výše, než jsou naše prognózy a odhady, tak se dá výrazně využívat PCR test a ti pozitivně testovaní antigenním testem samozřejmě mohou jít okamžitě do práce, pokud ten PCR test bude negativní.

Správná otázka by mohla znít, proč tedy všem nedělat hned PCR test. Ten důvod je jednoduchý, byť jsem splnil, to co jsem slíbil v předvolební kampani a co jsem slíbil, než jsme byli ve vládě, že navýšíme počet PCR testů na 200 000, a my jsme navýšili počet PCR testů ještě na větší množství, musíme část těch kapacit věnovat diskriminační testům. Musíme se primárně soustředit na školy, na studenty a na učitele a chtěl bych zdůraznit, že ta úplně zásadní a klíčová skupina jsou senioři. Proto – to vláda neprojednává, to jsou opatření Ministerstva zdravotnictví, hlavní hygieničky – my jsme kompletně všechny síly na cílené trasování vrhli na seniory, abychom zachytili jakéhokoliv seniora, který bude vytrasován, a všechny kapacity PCR testů chceme směřovat především pro ty, kteří jsou ve školách, studenty a učitele, a pro ty, kteří mají jakékoliv příznaky.

Automatizace toho systému na jedné straně a cílené trasování organizované krajskými hygienickými stanicemi, cílené na seniory, tomu mají napomoci. Tedy testujeme, abychom snížili riziko šíření infekce. Máme pracovní karanténu jako extrémní nástroj pro malou skupinu odborníků, kdyby se situace ve zdravotnických a sociálních službách potenciálně zhoršovala.

Očkujte se, tím pádem nebudete mít vážný průběh nemoci. A máme nastavené cílené trasování a PCR testování pro ty, kteří jsou potenciálně ohroženi závažným průběhem nemoci, abychom je včas zachytili a mohli jim nasadit efektivní léčbu, která je v dnešní době v České republice k dispozici.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz měla Nova.

Linda Nguyenová, TV Nova: Dobrý den, já mám tedy dotaz ještě na pana ministra zdravotnictví, a sice vy jste uvedl ty podmínky, ve kterých by museli zdravotníci a pracovníci sociálních služeb fungovat právě v té pracovní karanténě. Tak jaké by ještě byly ty podmínky pro běžný život, když to tak řeknu. Protože jestli by mohli využívat MHD na cestu do práce, nakupovat si potraviny a podobně. Jestli platí stejné podmínky, jako známe teď pro lidi v izolaci.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Platily by pro ně stejné podmínky, jako pro všechny lidi, kteří jsou v karanténě, s tím rozdílem, že by mohli chodit do práce. To je jediný rozdíl. Ale znovu opakuji, že se jedná o velmi úzkou skupinu několika desítek, možná stovek zaměstnanců, pokud by se situace dál zhoršovala v celé republice. Bavíme se o preventivním nástroji. Rozhodně se to netýká běžných zaměstnanců zdravotnických zařízení, sociálních služeb, ale my nemůžeme dělat ta opatření cíleně na těch pár desítek těch, kteří jsou nezbytní pro fungování té oblasti nebo toho oboru nebo toho zařízení.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, Mladá fronta.

Jan Richter, TV Seznam: Dobrý den, já mám, s dovolením, taky dotaz na pana ministra zdravotnictví. Vzhledem k těm rostoucím počtům a těm opatřením, která chystáte, neuvažujete i o zpřísnění těch dalších opatření, která platí už teď? To znamená omezení počtu lidí na hromadných akcích, otevírací doba restaurací a podobně? Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Po diskuzi s odbornými týmy, po diskuzi jak s týmem profesora Chlíbka, se všemi těmi odborníky a těmi jednotlivými skupinami se nedomníváme, že je nutné ta opatření v této fázi zpřísňovat. Platí stále tisíc, sto, platí stále stejné podmínky pro vstup na ty akce a my samozřejmě dál debatujeme v podstatě s dvěma organizacemi. Ta jedna je Ministerstvo kultury, které zastupuje vlastně všechny ty kulturní zařízení, plus se sportovní agenturou. Máme vytipované, řekněme, akce, které jsou potenciálně rizikové, máme nachystané různé scénáře podle toho, jak se ta situace bude vyvíjet. A já jsem vám teď řekl svoje predikce na příští týden, včetně toho, jaké máme zhruba predikce na počet hospitalizovaných v lehkém stavu, na počet hospitalizovaných ve vážném a počet hospitalizovaných na jipkách.

My víme, že jsme schopni zhruba s pětidenním předstihem, karanténa pět dnů, ta doba trvání omikronu pět dnů, s pětidenním předstihem, když nasadíme ta opatření, mít ten efekt. Tedy z toho důvodu všechno pečlivě monitorujeme, a pokud ta křivka, kterou sledujeme, a ta predikce, kterou ta křivka předvídá v následujících dnech, ukáže, že za pět dnů by mohlo dojít k nějakému zásadnímu zhoršení situace, které by takovéto opatření vyžadovalo, v té chvíli rozhodně na mimořádné vládě k tomu přistoupíme a určitě zavedeme všechna opatření, která ochrání naše občany, sníží riziko šíření infekce a povedou k tomu, aby nedocházelo k zbytečným úmrtím tak, jak se to stávalo.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Český rozhlas, potom Prima a pak Mladá fronta, pardon.

Jana Magdoňová, Český rozhlas: Já bych se chtěla zeptat na ty hygieny. Vy jste říkal, že tam dochází k nějaké automatizaci. To znamená, hygienici jako takoví tím nebudou nějak postiženi? Je tedy dostatek kapacit těch konkrétních lidí, těch hygieniků na hygienách, aby dělali to, co mají? Protože jste mluvil o automatizaci posílání těch žádanek atd. To je jedna otázka a druhá otázka asi na pana ministra školství: Učitelé mají tedy režim jako školy nebo jako zaměstnanci? Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Tři šéfové těch krajských hygien jsou součástí toho týmu profesora Chlíbka a šéf plzeňské krajské hygieny je můj poradce, stal se mým poradcem pro oblast hygieny tak, aby koordinoval ještě lépe spolupráci s hlavní hygieničkou a krajskými hygienami. Zatím nemá jmenování, ale my jsme se na té spolupráci domluvili a já bych i touto cestou mu chtěl za toto poděkovat.

Právě ta automatizace, ta povede k tomu, že všechny síly hygien můžeme vrhnout na cílené trasování těch, kteří jsou rizikoví. Tedy je trasování, kde chci chránit rizikové 65 plus, 60 plus, ty, kteří mají případně komorbidity, ale především seniory. A pak je trasování automatické a tam pan plukovník Vlček, pan generál Vlček, já se omlouvám, pan plukovník Šnajdárek, celý ten tým CŘT, a je to spousta dalších lidí, které bych tady mohl jmenovat, nastavili ten systém tak, on to popisoval ve školství pan ministr Gazdík, nastavili ten systém tak, že když to řeknu zjednodušeně, zaměstnavatel příští týden ještě písemně, pak na to už budou mít software, který teď dolaďujeme a který diskutujeme se zaměstnavateli, zadá jméno pozitivně testovaného, ten systém tu informaci přes například datovou schránku odešle hygienické službě a ten člověk dostane automaticky, automaticky, propojením těch systémů, což se nám povedlo a už jsme to odladili a vím, že to funguje, tak dostane automaticky informaci, že nastupuje do karantény.

Tu informaci nedostane první den, on bude odeslán tím zaměstnavatelem, ale tu neschopenku dostane během dvou, tří dnů. Platí neschopenka ode dne, kdy se mu dělal antigenní test. Současně se do systému dostává také informace, že má pozitivní antigenní test, takže dostává další SMS, která mu umožňuje v případě, že se u něho objeví příznaky, jít bez toho, že by musel kontaktovat praktického lékaře, cíleně na PCR test, přímo se objednat.

Teď je to tak, že musí volat praktikovi, aby mu vystavil žádanku na PCR test. Toto mizí. Navíc má těch pět žolíků, těch pět PCR testů zdarma, pokud se tam rozhodne jít bez této žádanky. To znamená, tato automatizace vedla k tomu, že byť ty hygieny budou tím, že je tady omikron, více zatížené, tak ta jejich síla se napne na ty, které chceme dominantně chránit – školy a žáci, senioři.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, další dotaz. Pardon.

Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Já s dovolením, omlouvám se, já odpovím na tu školskou část. V důsledku toho, že vláda zasedla až dnes, tak ta opatření byla schválena až dnes. Nicméně pan premiér a pan ministr zdravotnictví už v pondělí oznámili, jak bude vypadat režim ve školách, a nám jako ministerstvu školství se už ve středu podařilo poslat školám jasný návod, jak bude postupováno od pondělí, tak, aby měly dostatek času se na to připravit.

Školy budou fungovat ve dvou variantách. První varianta jsou základní, střední školy a konzervatoře. To jsou ty školy, které se testovaly doteď dvakrát týdně. Od pondělí se budou testovat jednou týdně. Tam platí to, že se zaměstnanci škol budou, těchto škol budou testovat stejně jako studenti a žáci a budou také konfirmováni PCR testem, jak potvrdil pan ministr zdravotnictví.

Všechny ostatní typy škol, tudíž mateřské školy, vysoké školy, vyšší odborné školy se testují tak, jak všichni ostatní zaměstnanci ve státní sféře, to jest dvakrát týdně antigenním testem se vším ostatním, co platí ve všech ostatních odvětvích našeho hospodářství.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Já si dovolím možná odpovědět dva dotazy, které by možná padly, nebo tři. První ten dotaz, který by asi padl: Co vysokoškolští studenti. Tak ano, těch se to netýká, protože je zkouškové období. My jsme jim doporučili, aby v případě, že jdou na zkoušku, tak si před tím udělali antigenní test. Vysokoškolský student, který je očkován, má nárok zase na těch pět PCR testů, takhle jsme se domluvili s Asociací rektorů.

Druhý dotaz, který by mohl zaznít: Tak ten člověk pracuje jako lékař v nemocnici a současně učí na lékařské fakultě. Je zaměstnancem nemocnice, zaměstnancem lékařské fakulty. Znamená to, že se bude dvakrát týdně testovat na té lékařské fakultě jako zaměstnanec A a v nemocnici v jiném režimu jako zaměstnanec B? Neznamená to. Vybere si buď jako dominantního zaměstnance jednoho, nebo druhého a ten výsledek testu hlásí na tu druhou stranu. A to je jedno, kolik těch zaměstnavatelů takto má. Že to funguje, vím. Jak to vím? Ověřil jsem si, že zaměstnanci některých univerzit již dnes dostali email, že to takto je.

Třetí dotaz by pak mohl padnout, kdo ty testy bude platit. Tak chtěl bych říct, že jsme se domluvili s ministrem školství a jsem za to nesmírně rád, že se nám podařilo najít způsob, jak toho dosáhnout, a vláda s tím souhlasila, za to je potřeba panu premiérovi velmi poděkovat, že hrazené antigenní testy budou pro všechny, co budou v režimu zaměstnanec. To znamená, dvakrát týdně testován nebo jednou za tři až pět dnů testován.

Jsou hrazeny z rezervních fondů pojišťoven. Opět chystáme způsob, jak ten test velmi jednoduše těm pojišťovnám vykázat. A dohoda zní, že ty pojišťovny to uhradí zaměstnavatelům do konce března. My doufáme, že do konce února bude situace s omikronem vyřešena.

Co je to zaměstnanec. Zaměstnanec je například zaměstnanec městského úřadu. Je to jednatel společnosti,. Může to být fotbalista, který se tím živí. Může to být, já nevím, člen souboru divadla. Je to jakýkoli člověk, který je v jakémkoli typu zaměstnaneckého poměru.

Kdo to tedy není? Nejsou to žáci základních, středních škol, ale jsou to zaměstnanci, to znamená od 17. i školám bude hrazen ten test učitelům, zaměstnancům těch škol, právě cestou pojištění. A potom to nejsou ti, kteří jsou v tom zdravotnickém režimu nebo sociálním, protože ty jdou na profesionální antigenní test provedený zdravotníkem, a tím pádem ten test je vykazován jako tedy zdravotnický výkon. Tím pádem nám nikdo z toho systému, doufám, nevypadl.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, Prima CNN.

Zbyněk Zykmund, TV Prima: Dobrý den, pane ministře, pokud budu tedy v rizikovém kontaktu s někým, kdo měl pozitivní antigenní test, tak musím do karantény, nemusím? Jak to teď bude nově a jak to bude s očkovanými v tomto případě? Pak budu mít ještě jeden dotaz. Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Bude to stejně jako dosud. Pokud jste dosud v rizikovém kontaktu s někým, kdo měl pozitivní antigenní test, tak do karantény samozřejmě neodcházíte. Do karantény odcházíte tehdy, když jste v kontaktu s někým, kdo měl pozitivní PCR test nebo antigenní test provedený zdravotnickým zařízením. Ale bavíme se především o tom PCR testu.

Takže v případě pozitivního PCR testu vy už, nebavíme se o karanténě, bavíme se o tom, že jste nemocný a máte, nebo nemáte příznaky. Kdokoli kdo má pozitivní antigenní test, a já bych si to dovolil zdůraznit, kdokoli, kdokoli, a prosím o to občany České republiky, kdokoli, kdo má pozitivní antigenní test a objeví se mu příznaky, by si měl nechat udělat PCR test. Proto těch pět PCR testů zdarma, proto ta žádanka na PCR, kterou dostanou mailem ti, co nejsou očkovaní, a pokud ten PCR vyjde pozitivní test, tedy má příznaky, to je klíčové, má příznaky, má příznaky covidu plus vyjde PCR pozitivní, stává se nemocným.

Lékaři mají jasný režim, jakou léčbu nastavit. Nastavili jsme parametry, aby se ta léčba co nejrychleji dostala k pacientovi, protože v případě omikronu my máme málo času. Proto jsme na Ministerstvu zdravotnictví na stránkách spustili jasně přehlednou tabulku, kdy si každý občan České republiky může snadno najít, kde bydlí a podle bydliště nejbližší zdravotnické zařízení, kde ho mohou léčit, způsoby té léčby. Je to podle mě velmi srozumitelné, protože jsem to pochopil i já.

A pokud ten antigenní test vede jenom k tomu, že je v karanténě, tak to neznamená, že je nemocný. Je pouze potenciální riziko, že by nemocný mohl být. V karanténě je proto, abychom snížili to riziko, že by, kdyby byl nemocný, nakazil svoje spolupracovníky. A proto máme ten režim jednou, dvakrát týdně nebo jednou za tři až pět dnů, protože on vlastně po ukončení té karantény přichází zpátky do práce, nemá-li příznaky, nebude-li mít PCR test, pozitivní antigenní test, nic mu není, pět dnů karanténa, vrací se do práce a v podstatě se mu dělá znovu antigenní test.

Zbyněk Zykmund, CNN Prima News: A ještě tedy druhý dotaz, možná i na pana ministra školství i na vás, pane profesore Válku. Vy jste na školách sliboval antigeny podle německých norem. Ty, které stát nakoupil, ale zatím v Německu neschválili. Tak jestli to vnímáte jako problém nebo vám stačí ten evropský certifikát, který mají?

Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: To je skutečně otázka na pana ministra zdravotnictví, protože ministerstvo školství sice nakupuje, ale podle standardů, které zadá a specifikuje Ministerstvo zdravotnictví.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Ty testy, které jsme nakoupili, jsou v mnoha případech, některé z nich jsou dokonce lepší než ty, které ta norma německá splňuje. Ta německá norma je samozřejmě staršího data. My jsme požádali naše vakcinology, naše odborné společnosti, aby definovali parametry. Ty dostalo ministerstvo školství, koneckonců je dostal i pan ministr vnitra a podle těchto paramentů probíhají ty centrální nákupy.

Dnes jsme si to ověřili, a proč to vím? Protože vím, jak vysoká je konfirmace těch antigenních testů PCR testy. Vím, jak je pozitivní, tedy negativní test, následně pozitivní PCR výsledek. My to podle mnoha faktorů sledujeme. Sleduje to profesor Dušek.

Já bych vám to mohl začít vysvětlovat, nedopadlo by to dobře, a proto bych rád, kdybyste se účastnili příští týden tiskové konference, na které profesor Dušek všechny ty parametry sledování, které jsme nastavili, jasně a srozumitelně představí.

Protože u omikronu nejde jenom o počet pozitivně antigenně testovaných. Ten bude narůstat. U omikronu jde o to, abychom snížili rychlost, jak se bude šířit. Šířit se bude. Ale abychom snížili rychlost, jak se bude šířit. Tedy ne špička, ale Říp. A abychom udělali všechno pro to, že nikdo nebude na jipkách, že každý, kdo potřebuje, dostane včas léčbu.

A toto jsou ty důvody, proč jsme udělali multifaktoriální sledování dat, proč ten tým, který ta data hodnotí a pomocí bioanalýz, biomatematických modelů sleduje, je tým, který zastupují Akademie věd, Matematicko-fyzikální ústav, různé univerzity, je tam tuším třináct odborníků nebo jedenáct odborníků, a ti dělají různé oponentury těch modelů a my právě vycházíme z těchto modelů při těch našich predikcích.

Snažíme se, protože já jsem přece jenom lékař stále, tak se snažíme spíš držet té pesimističtější verze a nastavujeme ta pravidla tak, abychom co nejvíc chránili občany naší republiky, tak, aby ta opatření opravdu fungovala, měla hlavu a patu a minimalizovali jsme to riziko, že se situace vymkne z kontroly, pokud příští týden v pondělí bude méně než 20 000 pozitivně testovaných, méně než 50 000 v pátek, budu velmi rád, budu velmi spokojený, ale pokud jich bude více, i tak dokážeme dostat situaci pod kontrolu.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, poslední dotaz.

Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy: Dobrý den, já bych měl s dovolením tři velmi krátké dotazy. První se týká čtvrté dávky očkování. V březnu a v dubnu bude mít řada lidí nárok na další dávku, bude to šest měsíců od té třetí. Tak jaká je strategie vlády? Bude tou čtvrtou dávkou znovu podmíněné využívání služeb, vstup do restaurací atd., nebo se nějak změní přístup k očkování? Druhá otázka se zaměřuje na pracovní karanténu. Zaměstnavatelé usilovali o možnost sami určit, koho na pracovní karanténu povolají a koho ne, a to i pro jiná zaměstnání, než jsou zdravotníci a sociální služby. Tak odsouhlasila tohle vláda? A třetí otázka se týká povinného očkování. Zabývala se vláda platnou vyhláškou, podle které bude očkování pro některé profese povinné už od března? Pokud ten březen platí, tak jenom teda by se lidé začali očkovat už příští týden. Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Já zkusím odzadu, protože tu první už jsem zapomněl. Takže ohledně vyhlášky stran očkování: Tak, jak jsem řekl, do konce ledna proběhne diskuze na vládě, jaká má být verze té vyhlášky. Do půlky února předložíme tu vyhlášku novelizovanou tak, aby byla v jiném znění, reflektovala omikron. Teď už víme zhruba, jaké změny v ní musí nastat, a platnost této vyhlášky zrušíme.

Já mohu ujistit každého, že v žádném případě se nemusí bát žádných sankcí, které by vyplývaly z této vyhlášky. To v žádném případě není kritika autorů té vyhlášky. Já jsem daleko kohokoliv za cokoli kritizovat, ale dnes víme, že budou nové vakcíny. Ty vakcíny budou do konce února v České republice, koneckonců některé z vašich médií to zveřejnily, jedna z nich tady bude. My tuto situaci dlouhodobě sledujeme, reflektujeme, tedy doufám, že po příští vládě, to znamená příští týden ve středu po vládě, podám jasnou informaci na tiskové konferenci, jak se budou moct občané České republiky předregistrovávat na očkování tou novou vakcínou.

A mohu vám říct, že včera jsme se s týmem odborníků, respektive dnes je pátek, takže ve středu jsme se s týmem odborníků na online konferenci, kterou jsem sledoval a diskutoval v době toho, kdy jsme byli v Poslanecké sněmovně, tak jsme se dohodli na tom, a já jsem o to požádal Asociaci praktických lékařů, abychom představili do konce března, do konce dubna, systém pravidelné nebo systém standardizované péče včetně očkování pro občany České republiky tak, aby to byl ten standardní režim, jako je u chřipky, aby využíval všechny typy dostupných vakcín, aby tam bylo co největší provázání s odbornými pravidly.

A dnes jsem nahrával v rámci svého předsednictví pro Evropskou unii, já se bohužel té akce nebudu moci zúčastnit, nějaký svůj návrh pro francouzského kolegu, respektive návrh je silné slovo, ale jakési takové stanovisko, kde bych chtěl, abychom diskutovali o sjednocení těch pravidel, o jednotné strategii v Evropské unii, aby nebyly rozdíly. Protože přece jenom naši občané cestují, cestují hodně, jezdí do zahraničí a chtěl bych, aby ta pravidla byla co nejvíc jednotná, co nejvíc srozumitelná.

Já myslím, že je třeba udělat čáru za chaosem obecně a ta čára za chaosem se týká i toho, jestli čtvrtá, pátá, desátá, patnáctá dávka. Očkování je ochrana proti závažnému průběhu nemoci. Očkování u respiračních chorob musí předcházet vždycky té vlně, kterou ta respirační choroba provází. To znamená podzimní, jarní vlně a takhle ten systém bude na podzim nastavený.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji.

Vojtěch Gavriněv, Seznam Zprávy: Můžu ještě, pardon, ptal jsem se na tu pracovní karanténu. Zaměstnavatelé teda usilovali o to, aby mohli sami určit, kdo do té pracovní karantény půjde a mělo by se to týkat i jiných povolání, než jsou zdravotníci a pracovníci v sociálních službách. Čili schválila tohle vláda?

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Ve zdravotnictví a v sociálních službách o tom také nemůže rozhodovat sám ten zaměstnavatel, ale musí diskutovat s krajskou hygienickou stanicí, protože od zařízení k zařízení trošku jiná pravidla mohou být. V těch ostatních oblastech, které by byly klíčové pro fungování státu, o tom vláda bude diskutovat, pokud ta situace to bude vyžadovat. A jak já říkám a jak jsem tady opakovaně zmínil, my jsme schopni v pětidenním horizontu až šestidenním predikovat, co se bude dít. Opatření máme nachystaná, a pokud to bude nutné, tak je použijeme.

Nebojíme se jakýchkoli opatření, nebojíme se jakýchkoli nařízení, pokud to bude ku prospěchu občanů České republiky. Ale tak, jak jsme zbytečně nevyhlašovali přes silvestra nouzový stav, a ukázalo se, že jsme měli pravdu, tak nebudeme nic, co je potřeba a co pomůže občanům, dělat zbytečně, ale jenom tehdy, když budeme jisti, že to opravdu pomůže a s dostatečným předstihem, který umíme modelovat a predikovat. Proto máme Chlíbkův tým, proto máme ÚZIS, proto máme profesora Duška.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, další poslední dotazy, dva, opravdu poslední. Ptejte se.

Jan Pánik, Forum 24: Dobrý den, já bych chtěl trošku z jiného soudku, když mám tady tři ministry. Já bych se chtěl zeptat, jestli jste se na svých rezortech už zabývali smlouvami s Agrofertem, které tam byly podepsány za období vládnutí, a jestli máte přehled, kam peníze odchází do firem pana expremiéra?

Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Školská divize Agrofertu naštěstí neexistuje, takže ne, ve školství určitě nic takového neexistuje.

Jan Pánik, Forum 24: Nějaké smlouvy s Mafrou se určitě najdou na reklamy.

Petr Gazdík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Omlouvám se, ve školství má přednost covid, rozpočet, příprava revize rámcových vzdělávacích programů, evropské předsednictví v tomto směru, nová verze maturit. Teď přicházíme, v tom krátkém čase, který jsme měli, tak jsem vám prezentoval, přicházíme s novým zákonem, který zvýší pravomoci ředitelů z hlediska pandemie. Takže toto má přednost. Dojdeme k tomu.

Martin Kupka, ministr dopravy: Ale nás samozřejmě čeká inventura toho, jak vůbec rezorty fungovaly ve všech ohledech, a samozřejmě analýza toho, kam jednotlivé významné výdaje plynuly, tak bude součástí toho nadcházejícího období, je to jasné.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Na zdravotnictví je to velmi podobné, ale tady pravděpodobně všichni tušíte, že se s covidem probouzím, s covidem usínám, pokud mi to Parlament a možnosti, které jsou, dovolí. A to ostatní je samozřejmě důležité, ale teď musíme překonat omikron, teď musíme co nejlépe připravit naše předsednictví Evropské unii. Musíme co nejlépe nachystat dotační programy.

To jsou priority, nesmíme přijít o žádné peníze například pro českou onkologii a musíme je využít tak, aby byly účelně rozloženy, aby pomohly ne jedné části republiky, ale celé republice, aby pomohly všem pacientům bez ohledu na to, kde bydlí, aby ta péče pomocí těchto dotačních programů pro ně byla nejenom dostupná, protože to je priorita, ale také kvalitní. Dostupnost bez kvality nestojí za nic. A to jsou věci, které mě teď trápí.

Samozřejmě proběhne na Ministerstvu zdravotnictví, jako na všech rezortech, kontrola té situace, všechny nevýhodné, špatné smlouvy bezesporu zrušíme bez ohledu na to, s kým byly uzavřeny.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju, Novinky.

Klára Beranová, Novinky.cz: Dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jestli už víte možná nějaký časový horizont, kdy by mohla být dostupná třetí dávka i pro lidi mladší 18 let? Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Moc bych vám chtěl říct, že příští týden ve středu. Ale já diskutuji nejenom mladší 16 let, kde jsme dospěli, mladší 18 let, tedy 16 až 18, kde jsme dospěli k jakési dohodě a možná pan náměstek, pokud je tady, tak vám řekne detaily, protože tím byl pověřen.

On není politický náměstek, byť to takhle zaznívá, ale je to především špičkový projektový manažer a člověk. Možná cítím potřebu to teď tady říct, byť se mě na to neptáte. Já vlastně nemám na zdravotnictví politického náměstka. Já mám experta pro Evropskou unii, tedy člověka, který udělá všechno pro to, aby naše předsednictví Evropské unii bylo úspěchem, aby proto z toho měla Česká republika jaksi nejenom dobrý pocit, ale dobré jméno v Evropě, a aby to pomohlo českému zdravotnictví, české onkologii. Abychom ukázali, že my nejsme žádný second hand národ, ale že ten, kdo je otcem světové genetiky, je Čech.

Já se tedy panu premiérovi, bývalému, omlouvám, Brňák, Jan Gregor Mendl. Tak, jak já su z Brna, su z Brna, a můžete mně nadávat, že nemluvím spisovně česky. Ano, já se snažím mluvit, ale su z Brna, tak je odsuď i ten, který je zakladatelem a otcem genetiky, kam jezdí celý svět, kam jezdí turisté, kde se mu chodí klanět. A já chci, abychom ho představili Evropské unii. Já chci, aby čeští experti, Ondřej Slabý, profesorka Pospíšilová, profesor Majer, já bych mohl jmenovat desítky a desítky dalších, byli Evropské unii představeni. A to je jeden z mých náměstků. A bude tam jenom po dobu našeho předsednictví Evropské unii.

Ten druhý náměstek, Josef, je sice členem politické strany, ale to je řada lidí. Ale především půl roku ve svém volném čase s neuvěřitelným nasazením – a já jsem neměl příležitost mu poděkovat, tak teď to udělám: Josefe, ať si, kde jsi, já ti strašně děkuju! – pomáhal organizovat Anticovid tým. Bez něho by Anticovid tým neexistoval. Josef na ministerstvu spí, Josef organizuje a koordinuje všechny diskuze s ostatními rezorty a kolegové ministři to jistě potvrdí, organizuje diskuze s týmem profesora Chlíbka, organizuje debaty s dalšími a je to člověk, bez něhož bych si nedokázal představit to, že bychom mohli být takhle úspěšní v boji s covidem, jak jsme. Pokud toto je politický náměstek, pak bych byl velmi rád, aby všichni náměstci byli političtí.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuju a úplně poslední dotaz, pan Kopecký, pak už opravdu končíme.

Josef Kopecký, iDNES.cz: Dobrý večer, pane ministře zdravotnictví, mě zaujala ta vaše zmínka, že v ostatních oblastech to vláda bude diskutovat, pokud to bude nutné, a pak mě zaujalo ještě mnohem víc, když jste v průběhu tiskové konference opakovaně tam, kde jste mohl říct slovo covid, jste použil slovo chřipka. Zda to byla jenom náhoda anebo zda se nějakým způsobem začíná měnit pohled na covid? Děkuju.

Vlastimil Válek, místopředseda vlády a ministr zdravotnictví: Ne, pohled na covid se nemění, ale chřipka je známé respirační onemocnění a covid se šíří jako chřipka. Je potřeba si říct, že covid a chřipka není totéž. Covid a chřipka není totéž! Rychlost a nepředvídatelnost mutací covidu je děsivá a opakovaně zaskakuje vědce na celém světě. Covid bohužel, bo-hu-žel, u části pacientů vyvolává trvalé následky, a to je potřeba si stále dokola a dokola a dokola opakovat.

Není to tak, prodělám covid, půjdu se do hospody nakazit, dostanu certifikát, jsem za vodou. Není! V určitém procentu mám poškozené cévy, kapiláry, endotel a některé další orgány. Nevíme v jakém, ale mám a ty studie to potvrzují. Takže není to tak: Půjdu se nakazit, jsem za vodou.

A co ale je potřeba, chovat se k tomu onemocnění jako k jakékoli jiné respirační chorobě. Je výborné, když vysoká hladina protilátek je v červnu, v červenci, v srpnu a začátkem září, ale je to nanic z hlediska vln koronaviru. My teď víme, jak ty vlny vypadají. Zkuste si namalovat doma vlny, jak to onemocnění probíhá. A je povinností zdravotnictví, aby toto reflektovalo změnou očkovacího schématu.

A to, co já chci, tak jak očkování proti chřipce je dnes v rukou praktických lékařů, je tam cílené zvaní, je tam systém zcela jasný a fungující, tak tak aby to fungovalo od podzimu s covidem. To neudělá z covidu chřipku, ale udělá to z něho předvídatelné řešení respiračního onemocnění, které je závažné, které podléhá mutacím, ale dá se zvládnut a my víme, jak na to.

Václav Smolka, tiskový mluvčí vlády: Děkuji, to bylo skutečně pro dnešek všechno. Tiskovou konferenci končím, děkujeme za pozornost, přejeme pěkný zbytek večera a pěkný víkend. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter