Tiskové konference

14. 12. 2010 23:54

Tisková konference po jednání vlády, 14. prosince 2010

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Hezký večer, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám tady předsedu vlády Petra Nečase, taktéž ministra dopravy Víta Bártu a ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka. O úvodní slovo prosím předsedu vlády.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Dobrý večer, já jsem se se zalíbením podíval na ten žánrový obrázek za námi, to jsem ani netušil, že takový záběr máme. Dámy a pánové, dnešní vláda projednávala především materiály, které se týkají legislativy, především podzákonných norem, které v podobě nařízení musí vstoupit v platnost od 1. ledna letošního roku. Nicméně jsme také schválili návrh novely zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. Cílem tohoto návrhu zákona je zapracovat do právního řádu ČR směrnici EP a Rady, kterým se stanoví jisté povinnosti pro dodavatele pohonných hmot, vlastníky a provozovatele čerpacích stanic. Zavádí se povinná registrace osob, které prodávají pohonné hmoty na území ČR s výjimkou prodeje pohonných hmot na čerpacích stanicích, a to u příslušných celních úřadů. A zavádí se také registr těchto prodejců, který bude veden generálním ředitelstvím cel, a bude veřejný. Cílem je omezit možnost daňových úniků. Ukládá se také provozovatelům čerpacích stanic povinnost zajistit, aby byl do jimi vedené evidence prodaných pohonných hmot jedenkrát denně zapisován stav součtových počitadel, která jsou integrální součástí výdejních stojanů, stanovených měřidel, a následně uchovávat tuto evidenci pro účely kontroly prováděné celními úřady po zákonem stanovenou dobu tří let. Jak jsem již řekl, klíčovým důvodem je implementace příslušné evropské směrnice, plus snaha zabránit daňovým únikům. Potom jsme se zabývali řetězcem nařízení, které předkládali jednotliví ministři, z nichž bych především zdůraznil, že vláda přijala nařízení, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory stanovuje výše nákladů srovnatelných s nájemným a částek, které se započítávají za pevná paliva a částek normativních nákladů na bydlení. Podrobnosti řekne pan ministr Drábek. Zrovna tak k bodům, které se týkaly vládních nařízení, kterými se poté, co jsme zvýšili procentní výměru důchodů v průměru o 3,9 %, tak vláda schválila také zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Také pan ministr Drábek, přestože to bylo předkládáno několika resortními ministry, když se to týkalo i příslušníků bezpečnostních složek a podobně. A potom také vláda schválila návrh nařízení vlády o výši časových poplatků a sazeb mýtného za užívání pozemních komunikací, o kterých bude informovat pan ministr dopravy Bárta. Takže, já poprosím pana ministra práce a sociálních věcí. Prosím.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Dobrý večer, to, co bylo předmětem jednání vlády, jsou každoroční úpravy a aktualizace jednotlivých náhrad a příspěvků ze sociální oblasti. Tím základním, jedním z těch dvou základních bodů z mého resortu, byly parametry, které se používají pro potřeby výpočtu příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011. Vláda tak, jako každoročně, stanovila výši nákladů, od kterých se odvíjí výpočet příspěvku na bydlení. Jednak se to týká stanovení výše nájemného, respektive srovnatelných částek s nájemným například u družstevních bytů, a potom částky, které je možno započítat u pevných paliv. Jsou to všechno údaje, které vycházejí ze statistik ČSÚ. Vláda sice stanoví nařízením tyto částky, nicméně rigorózně se držíme toho, co vychází z údajů ČSÚ za minulé období. K tomu možná je dobré podotknout, že na rozdíl od příspěvku na bydlení, kde jsou ty výpočtové částky určeny nařízením vlády, tak v systému hmotné nouze doplatek za bydlení takovéto určení nepotřebuje, protože tam se vychází ze skutečných úhrad, nákladů domácností. Takže, pokud by někdo měl dotaz na to, jak se například projeví předpokládané zvýšení cen energií do těchto dávek, tak u doplatku na bydlení se to projeví automaticky, protože tam se to počítá ze skutečných nákladů. Dalších několik bodů se týkalo úprav náhrady za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti nebo po skončení pracovní neschopnosti, případně u invalidity vzniklé pracovním úrazem. Ať už se to týká zaměstnanců státu, tak lidí, kteří jsou zaměstnáni na základě služebního zákona, tak u vojáků z povolání. U všech těch tří nařízení rozhodla vláda o zvýšení těchto náhrad o 3,9 % právě v souvislosti s tím, že o stejné procento nedávno vláda rozhodla, že se budou od 1. ledna valorizovat starobní důchody. Tedy u všech těch náhrad, které vyplývají ze ztráty výdělku způsobené pracovním úrazem nebo úrazem při výkonu služební činnosti či při výkonu práce vojáka, tak u všech těchto náhrad se zvyšují ty náhrady o stejné procento, o 3,9 %, stejně jako se zvyšovala procentní výměra starobních důchodů.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Takže, pan ministr Bárta k mýtnému, prosím.

Vít Bárta, ministr dopravy: Dámy a pánové, dobrý večer, mně je ctí, že vláda dnes potvrdila dohodu, kterou ministerstvo dopravy uzavřelo s ČESMAD, rozhodla tedy o maximalizaci zvýšení mýtného, tedy o 25 %. Já pevně věřím, že toto opatření je jedno z opatření, které povede k tomu, že nákladní silniční přeprava bude omezována ve prospěch nákladní železniční přepravy. Připomínám v této souvislosti to, že naopak cena dopravní cesty železniční pro nákladní přepravu bude od příštího roku především pro kontejnerovou přepravu, která má největší návaznost na tu kombinovanou přepravu, tedy přepravu, která může být jak na silnici, tak na železnici, zlevněna dokonce až o 50 % a díky tomu pevně věříme, že dojde k přesunu nákladní přepravy ze silnice na železnice. Je to první krok, kdy je doplněn 300 milionovou podporou konkurenceschopnosti českých přepravců. Vláda mne zaúkolovala, abych vyhodnotil a předložil zprávu o čerpání této podpory do listopadu příštího roku a následně na základě toho bude diskuse o zvyšování mýta pro rok 2012, které bychom rádi znovu zvýšili o dalších 25 %. To znamená, oproti roku 2010 by během následujících dvou let mělo dojít ke zvýšení ceny mýtného o 50 %. Z tohoto zvyšování mýtného je několik zásadních výjimek. První je zvýhodnění autobusové přepravy. Druhé je tzv. euro5, což je zvýhodnění ekologických nákladních vozidel.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, nyní prostor pro vaše otázky.

ČTK: Já mám dvě otázky k programu, první je peníze pro fakultní nemocnice, těch necelých 16 miliard, jestli se to probíralo, s jakým výsledkem? Druhá k bodu, který se týká té kazetové munice, jestli to prošlo či ne? Děkuji.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Oba dva návrhy byly schváleny vládou.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Prosím, další otázky.

ČTK: Tři dotazy k ekonomické agendě vlády. Co se týče materiálu ministerstva dopravy, je součástí toho návrhu i ten pilotní projekt plovoucího mýtného na 1/11? Nebo ten jste odložili?

Vít Bárta, ministr dopravy: Je tam, jinými slovy, ona 1/11 bude od příštího roku experimentovat s časovým mýtným v dopoledních a odpoledních hodinách tak, abychom motivovali přepravce k tomu, aby v dopoledních a odpoledních hodinách všedních dnů mohli občané postižených obcí lépe jezdit do zaměstnání a jejich děti do školy.

ČTK: Stane se to tak od 1. ledna nebo to bude v průběhu roku?

Vít Bárta, ministr dopravy: Teď nechci předjímat, omlouvám se.

ČTK: Co se týče té novely k pohonným hmotám, vy jste to tu neříkal, pane premiére, ale je to tak, že ČOI bude moci zveřejňovat ty čerpací stanice, které nabízejí závadné palivo? Je to tak?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, ano, jedním z důsledků této novely bude, že tyto seznamy budou zveřejnitelné.

ČTK: A čistě formální otázka, schválila vláda dnes plán hospodaření úložišť radioaktivních odpadů na příští rok?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, schválila.

Jan Osúch, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, Olga Málková, Česká televize.

ČT: Dobrý den, já jsme se chtěla zeptat, možná jsem špatně poslouchala pana ministra Drábka, ta úprava náhrady za ztrátu výdělku se týká skutečně jen státních zaměstnanců? Nebo promiňte, možná jsem

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Ne, jestli jsem to tak řekl, tak jsem se přeřekl, samozřejmě je to obecná náhrada při pracovním úrazu.

Petr Nečas, předseda vlády ČR: S tím, že současně ministr obrany a ministr vnitra předkládají pro jejich profesní skupiny, které nejsou zaměstnány podle zákoníku práce, ale podle služebních zákonů, tak analogický předpis.

Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí: Proto jsem to rozlišoval, protože se nejedná jen o ty, kteří jsou zaměstnáni podle zákoníku práce, ale i ty, kteří jsou zaměstnáni podle služebního zákona.

ČT: Pak jsem se chtěla zeptat, čistě technicky, bod číslo 2, tedy novela zákona o pohonných hmotách a ochraně ovzduší, to prošlo?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, teď jsme o tom mluvili.

ČT: Děkuji. A chtěla jsem se zeptat, v médiích problesklo, že jste se dnes měli bavit o eko-tendru, je to tak?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Ano, je to tak.

ČT: A došli jste k nějakým závěrům?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Jednání je vyhrazeno, tudíž bychom porušili zákon, kdybychom informovali o jeho průběhu, nicméně, jeho výstup vyhrazen není. Není to překvapivý výsledek. Vláda uložila ministru financí a ministru životního prostředí, aby zpracovali odhad ceny s tím, že tento odhad bude současně podroben odbornému posudku či oponentuře.

ČT: A mají nějaký termín, do kdy to mají udělat? Termín je dán ze zákona, tedy do konce příštího měsíce.

ČT: A je to stihnutelné?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Samozřejmě, že je to stihnutelné.

ČT: Já bych tedy ještě jednu, věnovali jste se třeba té problematice kolem pana policejního prezidenta?

Petr Nečas, předseda vlády ČR: Nevěnovali jsme se tomuto. Takže, dámy a pánové, děkuji a přeji hezký večer. Na shledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po jednání vlády, 14. prosince 2010

Související zprávy