Tiskové konference

18. 2. 2019 18:26

Tisková konference po jednání vlády, 18. února 2019

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde především 1. místopředsedu vlády České republiky a ministra vnitra pana Jana Hamáčka a také ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou. O úvodní slovo poprosím pana místopředsedu.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Na začátku bych vám možná netradičně řekl, co jsme na vládě neprojednali, a poté vám sdělím, co jsme projednali. Chci vás informovat, že byly staženy body, které předkládalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. To je horní zákon, harmonogram zpracování nového horního zákona atd. Stejně tak materiál, který se týká koncepce vodní dopravy, či zpracování rekultivace po ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Tyto materiály byly staženy s tím, že vyžadují další diskusi, takže se jimi budeme zabývat na některém z dalších jednání vlády.

Před samotným jednáním vlády proběhly informace o dění v Evropské unii. Tam bych chtěl zmínit návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR návrh nařízení Rady o opatřeních, které souvisejí s plněním a financováním rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Velké Británie z Unie. To zjednodušeně znamená, co bude s rozpočtem Evropské unie po brexitu. Takže tento materiál jsme předložili Parlamentu a poté jsme se věnovali jednotlivým bodům na programu.

Za Ministerstvo vnitra bych chtěl okomentovat novelu zákona č. 361 z roku 2003 Sbírky, o služebním poměru. Tam reagujeme na rozhodnutí Ústavního soudu, který konstatoval, že není možné zakázat příslušníkům bezpečnostních sborů provádět jinou výdělečnou činnost než službu interními akty, že to musí řešit zákon. Přišli jsme s řešením, které je vydiskutováno jak s jednotlivými sbory, tak s odbory a řešíme to tím, že souhlas s případnou výdělečnou činností bude udělovat služební funkcionář, a pokud shledá, že je nějaký nesoulad nebo problém, tak souhlas bude moci odebrat. Současně stanovíme činnosti, kde souhlas nebude potřeba. Jedná se zejména o pedagogickou, vědeckou, literární a uměleckou činnost.

Dále jsme se věnovali aktualizaci statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Materiál byl schválen, takže máme přehlednější statut a v čele Stálého výboru teď bude stát předseda vlády. Místopředsedy budou paní ministryně průmyslu a obchodu a pan vládní zmocněnec a členem tohoto výboru bude také 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, tedy moje maličkost. Cílem samozřejmě je stabilní a cenově dostupná dodávka elektrické energie z neemisních zdrojů, čímž myslíme nové jaderné zdroje v lokalitách Dukovany a Temelín.

Poté jsme diskutovali několik materiálů z dílny Ministerstva zemědělství. Týkají se zlepšení životních podmínek zvířat, popřípadě agroenvironmentálních klimatických opatření. Podpořili jsme návrh zákona paní poslankyně Oborné, kterým se mění lesní zákon, takže půjde do sněmovny se souhlasným stanoviskem, a co se týče regionálního rozvoje, to nechám paní kolegyni.

Poslední věc, odsouhlasili jsme to, že se Česká republika zapojí do iniciativy Evropské komise vybudovat Evropský družicový telekomunikační systém pro vládní účely, tzv. GOVSATCOM, který je součástí systému Galileo, a byli bychom velmi rádi, kdyby tato kapacita byla umístěna v České republice.

Úplně poslední věcí je bezpečnost na letištích. To byl také můj materiál. Víte, že na Letišti Václava Havla v Praze probíhá výstavba moderního kamerového systému, který umožnuje automatickou detekci obličejů, a jednali jsme o tom, abychom toto mohli rozšířit i na další letiště s mezinárodním provozem, to znamená Brno, Karlovy Vary, Pardubice a Ostravu. To je tudíž z mé strany vše a poprosím kolegyni.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Děkuji za úvodní slovo a poprosím paní ministryni.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Děkuji za slovo. Za Ministerstvo pro místní rozvoj jsem měla na vládě materiál, který se týkal akčního plánu Strategie regionálního rozvoje. V České republice máme strategii regionálního rozvoje na období 2014 až 2020. Tato strategie se vždy vyhodnocuje, jak je naplňována, ať už pomocí evropských fondů, nebo pomocí národních dotačních titulů. A právě tyto dvouleté akční plány jsou poté dobrým vodítkem pro jednotlivé starosty obcí, aby měli přesný rozcestník, jaké zdroje mohou použít na své aktivity a jaké přesně národní dotační tituly každé ministerstvo vyhlašuje. Je to na dva roky, to znamená, aby to bylo s ohledem na plánování projektů v obcích, a tento materiál obsahuje i informace o nové strategii regionálního rozvoje, která je na období 2021 až 2030.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády. Vítám zde především 1. místopředsedu vlády České republiky a ministra vnitra pana Jana Hamáčka a také ministryni pro místní rozvoj paní Kláru Dostálovou. O úvodní slovo poprosím pana místopředsedu.

Jan Hamáček, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra: Děkuji. Dámy a pánové, ještě jednou dobrý den. Na začátku bych vám možná netradičně řekl, co jsme na vládě neprojednali, a poté vám sdělím, co jsme projednali. Chci vás informovat, že byly staženy body, které předkládalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. To je horní zákon, harmonogram zpracování nového horního zákona atd. Stejně tak materiál, který se týká koncepce vodní dopravy, či zpracování rekultivace po ukončení těžby hnědého uhlí v Ústeckém kraji. Tyto materiály byly staženy s tím, že vyžadují další diskusi, takže se jimi budeme zabývat na některém z dalších jednání vlády.

Před samotným jednáním vlády proběhly informace o dění v Evropské unii. Tam bych chtěl zmínit návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR návrh nařízení Rady o opatřeních, které souvisejí s plněním a financováním rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Velké Británie z Unie. To zjednodušeně znamená, co bude s rozpočtem Evropské unie po brexitu. Takže tento materiál jsme předložili Parlamentu a poté jsme se věnovali jednotlivým bodům na programu.

Za Ministerstvo vnitra bych chtěl okomentovat novelu zákona č. 361 z roku 2003 Sbírky, o služebním poměru. Tam reagujeme na rozhodnutí Ústavního soudu, který konstatoval, že není možné zakázat příslušníkům bezpečnostních sborů provádět jinou výdělečnou činnost než službu interními akty, že to musí řešit zákon. Přišli jsme s řešením, které je vydiskutováno jak s jednotlivými sbory, tak s odbory a řešíme to tím, že souhlas s případnou výdělečnou činností bude udělovat služební funkcionář, a pokud shledá, že je nějaký nesoulad nebo problém, tak souhlas bude moci odebrat. Současně stanovíme činnosti, kde souhlas nebude potřeba. Jedná se zejména o pedagogickou, vědeckou, literární a uměleckou činnost.

Dále jsme se věnovali aktualizaci statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Materiál byl schválen, takže máme přehlednější statut a v čele Stálého výboru teď bude stát předseda vlády. Místopředsedy budou paní ministryně průmyslu a obchodu a pan vládní zmocněnec a členem tohoto výboru bude také 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, tedy moje maličkost. Cílem samozřejmě je stabilní a cenově dostupná dodávka elektrické energie z neemisních zdrojů, čímž myslíme nové jaderné zdroje v lokalitách Dukovany a Temelín.

Poté jsme diskutovali několik materiálů z dílny Ministerstva zemědělství. Týkají se zlepšení životních podmínek zvířat, popřípadě agroenvironmentálních klimatických opatření. Podpořili jsme návrh zákona paní poslankyně Oborné, kterým se mění lesní zákon, takže půjde do sněmovny se souhlasným stanoviskem, a co se týče regionálního rozvoje, to nechám paní kolegyni.

Poslední věc, odsouhlasili jsme to, že se Česká republika zapojí do iniciativy Evropské komise vybudovat Evropský družicový telekomunikační systém pro vládní účely, tzv. GOVSATCOM, který je součástí systému Galileo, a byli bychom velmi rádi, kdyby tato kapacita byla umístěna v České republice.

Úplně poslední věcí je bezpečnost na letištích. To byl také můj materiál. Víte, že na Letišti Václava Havla v Praze probíhá výstavba moderního kamerového systému, který umožnuje automatickou detekci obličejů, a jednali jsme o tom, abychom toto mohli rozšířit i na další letiště s mezinárodním provozem, to znamená Brno, Karlovy Vary, Pardubice a Ostravu. To je tudíž z mé strany vše a poprosím kolegyni.

Marcela Svobodová, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR: Děkuji za úvodní slovo a poprosím paní ministryni.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj: Děkuji za slovo. Za Ministerstvo pro místní rozvoj jsem měla na vládě materiál, který se týkal akčního plánu Strategie regionálního rozvoje. V České republice máme strategii regionálního rozvoje na období 2014 až 2020. Tato strategie se vždy vyhodnocuje, jak je naplňována, ať už pomocí evropských fondů, nebo pomocí národních dotačních titulů. A právě tyto dvouleté akční plány jsou poté dobrým vodítkem pro jednotlivé starosty obcí, aby měli přesný rozcestník, jaké zdroje mohou použít na své aktivity a jaké přesně národní dotační tituly každé ministerstvo vyhlašuje. Je to na dva roky, to znamená, aby to bylo s ohledem na plánování projektů v obcích, a tento materiál obsahuje i informace o nové strategii regionálního rozvoje, která je na období 2021 až 2030.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter