Tiskové konference

26. 9. 2018 13:02

Tisková konference po jednání vlády, 26. září 2018

Petra Doležalová, tisková mluvčí vlády: Hezké dopoledne, dámy a pánové, já vás vítám na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde pana premiéra Andreje Babiše a prosím ho tímto o úvodní slovo.

Andrej Babiš, předseda vlády: Takže dobrý den, dámy a pánové, vláda projednávala strašně moc bodů. Jedním z hlavních bodů byly investiční pobídky, které, podle mého názoru, jsme měli už dávno přehodnotit, takže bohužel to Ministerstvo průmyslu předložilo až teď. Je třeba říci, že od vzniku investičních pobídek, tedy od roku 2001, jsme poskytli daňovou výhodu ve výši 56 miliard. V podstatě ten zákon je koncipován v podstatě jako automat, takže se stávalo, že vláda ani nevěděla, že v rámci toho zákona poskytujeme pobídky, protože se to odehrávalo na úrovni CzechInvestu nebo úředníků. Takže kromě těch 56 miliard tu máme další požadavky za asi 6,5 miliardy. Myslíme si, že naše ekonomika se nachází v situaci, kdy skutečně není potřeba motivovat všechny, ale je potřeba motivovat jen vybrané investory a je velice důležité i pečlivě zvažovat, jakým způsobem. Proto ten návrh mluví o tom, že chceme, aby to bylo ve výjimečných případech, aby to bylo orientováno skutečně na hi-tech investice a aby tam byla samozřejmě vazba mezi situací v nezaměstnanosti v daném regionu, protože jsme přesvědčeni, že dnes naším největším problémem je nedostatek zaměstnanců všech profesí, i když vykazujeme asi 240 000 nezaměstnaných. Já myslím, že jedním z ještě důležitějších zákonů nebo postupů je, abychom se snažili dostat část těchto nezaměstnaných do práce. Takže tento bod jsme dlouze diskutovali a doufejme, že ve sněmovně se najde shoda a tento zákon se urychleně změní, protože jsme přesvědčeni, že zahraniční investice samozřejmě hrály zásadní roli v naší ekonomice, ale teď je jiná situace.

Potom jsme probrali zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. To je víceméně změnový zákon. Jedná se o zákon o matrikách, o státním občanství… Ten důvod je adaptace právního řádu Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů. Mělo by to zjednodušit i vlastně pro naše občany, když žádají v zahraničí o přijetí do pracovního poměru, a stejně by to mělo být i u nás pro cizince.

Potom jsme probrali zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého pojištění. My takové pojištění tady nemáme, nicméně podle evropské směrnice z prosince 2016 je to naše povinnost. Takže jsme to projednali a samozřejmě je možná potřeba o tom přemýšlet, jestli tuhle tematiku bychom u nás neměli také diskutovat. Dále tam byl návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů. Je to také transpozice evropské směrnice. Je to novelizovaná směrnice Evropského parlamentu o podpoře dlouhodobého zapojení akcionářů. De facto co se týká státu, tak jediná kotovaná společnost na burze je ČEZ, takže je to usnadnění výkonu práv akcionářů.

Dalším bodem byla odpovědnost mládeže za protiprávní činy. Nejdůležitějšími změnami té směrnice jsou rozšíření informací, které jsou mladistvému a jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poskytovány v průběhu trestního řízení, zavedení práva mladistvého navrhnout osobu opatrovníka, který je mu ustanoven podle § 43 odst. 2 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, rozšíření poskytování nutné obhajoby mladistvému až do 21 let věku v případě, že trestní řízení začalo před tím, než mladistvý dosáhl osmnácti let.

Dalším bodem byl návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem. Je to rozhodnutí vlády, která se rozhodla, že vstoupí do řízení vedeného před Ústavním soudem, které se týká insolvenčního zákona, kde vláda má jiný názor než Vrchní soud v Praze, a proto jsme pověřili ministra spravedlnosti, aby do řízení vstoupil a navrhl, aby Ústavní soud předmětný návrh odmítl, nebo zamítl.

Dále jsme projednali žádost sociálních partnerů o příspěvek na činnost podle § 320a zákona č. 262/2006 Sb. a schválili jsme souhrnnou částku ve výši 38 664 296 korun. Podané žádosti byly podrobeny hodnocení z hlediska účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. To byl požadavek a byla tam úprava na 37 581 064 korun. Bylo to projednáno na plenární schůzi tripartity a na té částce jsme se domluvili.

Dalším bodem byl souhlas vlády k převodu finančních prostředků z podniku Budějovický Budvar, národní podnik, kdy na návrh ministra zemědělství vláda souhlasila s odvodem z fondu zakladatele Budějovický Budvar ve výši 500 milionů do státního rozpočtu. Dále jsme rozhodli o privatizaci, převodu majetku státu na jiné osoby. Máme takový zákon, že i velice malé částky musíme schvalovat, takže to jsme schválili. Dále jsme rozhodli o navýšení prostředků na platy příslušníků policie a na změnu systemizace bezpečnostních sborů. Je to v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí – komunální volby. Jedná se o částku 22 227 083 korun.

Dalším bodem byla systemizace pracovních míst od 1. října, kde vlastně nedochází k navyšování, ale jen k přesunu u jednotlivých rezortů, a zároveň jsme i projednali zprávu o státní službě za rok 2017, kde ministři měli plno připomínek a požádali pana náměstka Postráneckého, aby tu zprávu doplnil a zaktualizoval a promítl i názory, protože pokud máme schvalovat takovou zprávu a my máme zásadní problémy s vlastně tím zákonem, proto se ho snažíme ve sněmovně změnit. Dlouho jsme diskutovali situaci na Ministerstvu zdravotnictví, která je neuvěřitelná. Vedli jsme o tom diskusi a jednotliví ministři vyslovili svůj názor na to, jak to funguje, a pokud máme efektivně řídit stát, tak je potřeba, aby skutečně jsme měli možnost, pokud ten úředník nepracuje v prospěch našeho státu, nějakým způsobem to řešit.

Potom jsme projednávali návrh na ukončení činnosti Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Důvodem je, že tento výbor přestal sloužit účelu, ke kterému byl založen. Bylo to v březnu 2014. Výbor měl sloužit k tomu, aby vláda měla přehled, jak v praxi probíhá vydávání majetku. Naposledy se výbor sešel v roce 2016, takže my jsme rozhodli, že to bude v kompetenci rezortů. To znamená, že jsme schválili, že jednou za rok bude výroční zpráva, kterou vypracuje Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem financí a Ministerstvem zemědělství a tato zpráva bude vládě předkládána vždy do 30. června následujícího roku.

O státní službě jsem mluvil… Potom jsme dlouho diskutovali evropskou agendu. Také jsme diskutovali o jednání na brněnském strojírenském veletrhu 1. října, kde se zúčastní předseda slovenské vlády a jak jsme se domluvili v Košicích, budeme projednávat velice podrobně naše plány ve vyzbrojování armády a budeme se snažit si vyměnit názory a zkušenosti o navýšení vzájemného obchodu v této oblasti. Takže to je všechno.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter