Tiskové konference

4. 4. 2018 9:52

Tisková konference po jednání vlády, 4. dubna 2018

Barbora Peterová, tisková mluvčí Úřadu vlády: Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci po jednání vlády. Vítám zde pana vicepremiéra Richarda Brabce a také pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána. Prosím nejprve pana místopředsedu, aby shrnul dnešní jednání. 

Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí: Dobré stále ještě ráno, dámy a pánové, my jsme byli dnes poměrně rychlí, což jsme ale uvažovali, respektive sdělovali ráno. Měli jsme jenom několik bodů, byť bodů významných, a pan ministr spravedlnosti určitě bude detailně hovořit o věcném záměru zákona o hromadných žalobách.
Já bych jenom ve stručnosti okomentoval další body, které jsme dneska schválili. Vlastně začnu odzadu, respektive projednali.
Vláda schválila metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech, který předložil ministr vnitra, a jedná se ve stručnosti o to, že do služebních úřadů by měly být zavedeny jednotné prvky řízení kvality podle normy ISO. A jsme pevně přesvědčeni, že přispěje tato záležitost ke zlepšení činnosti služebních úřadů. Tento systém nebo tento metodický pokyn už byl úspěšně testován na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a na Ministerstvu zemědělství.
Dále se vláda zabývala především poslaneckými návrhy a k nim zaujala negativní stanovisko. Prvním návrhem byl poslanecký návrh KSČM na referendum, tady vláda, nebo ústavního zákona o referendu, víte, že další podobné návrhy lidí jsou ve sněmovně a vláda vlastně se rozhodla, že negativní stanovisko k poslaneckému návrhu KSČM vyplývá především z toho, že ten poslanecký návrh má poměrně nebo navrhuje poměrně velmi malé množství petentů tedy lidí, kteří by podepisovali petici s žádostí o vypsání referenda, je to pouhých 100 000, což je podle názoru vlády málo. Rovněž vymezení předmětu referenda je příliš široké a obsahuje i možnost otázek například na setrvání České republiky v mezinárodních organizacích, což, jak víte, vláda odmítla už u těch předchozích návrhů, nebo jsme se u toho zmiňovali, že toto je pro vládu něco, co je neakceptovatelné. Rovněž v návrhu KSČM není stanoveno žádné minimální kvorum oprávněných hlasujících občanů nezbytné pro platnost výsledku referenda. Takže z těchto a i z některých dalších důvodů vláda tento názor odmítla, ale samozřejmě jsme připraveni diskutovat potom v rámci Poslanecké sněmovny některé ty prvky, které se objevují i v tomto návrhu, v rámci ostatních návrhů zákona, a nejblíže asi, řekněme, představy vlády, je návrh, který je předložen kolegy ze sociální demokracie.
Vláda rovněž projednala návrh poslanců KSČM, který se týká náhradního výživného. A tady rovněž přijala k němu nesouhlasné stanovisko, ale s tím, že vláda považuje tuto záležitost za zásadní a mimochodem je i předmětem vyjednávání o vládě, což možná víte, tzn. že jednáme jak s KSČM, tak se sociální demokracií o řešení otázky, řekněme, spíše zálohovaného než náhradního výživného. A ve zkratce opravdu o tom, jakým způsobem by stát se měl zapojit do řešení situace, kdy především ženy po rozvodu se dostávají do nepříznivé nebo bohužel v řadě případů do nepříznivé sociální situace, kterou je pak potřeba řešit, a tady samozřejmě je několik možností a vláda se kloní k tomu, že by ten systém měl být řešen komplexně, protože ono to není jenom o tom vymáhání toho výživného, ale ono je to o celé řadě dalších prvků, které jsou s tím spojeny, ale v každém případě jsme názoru společně s kolegy z KSČM, poslanci, poslankyněmi i ČSSD, že otázku zálohovaného výživného je potřeba řešit a bude to jedna z priorit případné budoucí vlády. A věřím, že podobný návrh připravíme potom společně.
Stejně tak vláda přijala nebo rozhodla, přijala negativní stanovisko k návrhu skupiny poslanců, v tomto případě ODS, ČSSD, TOP 09, Starostů a myslím, že i KDU-ČSL, ke změně školského zákona, který se týkal přípravných tříd základních škol, kam by podle návrhu měly být přijímány také další děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých to doporučilo školní poradenské zařízení. Dosud samozřejmě tyto přípravné třídy základních škol jsou určeny především pro děti, které mají odklad povinné školní docházky. V tomto případě vláda zaujala negativní stanovisko z důvodů, že považuje tyto přípravné třídy základních škol skutečně primárně zaměřené, měly by být primárně zaměřeny právě na ty nezralé děti, nebo které ještě nejsou zralé k zahájení školní docházky. A druhým důvodem, takovým zásadním důvodem je, že ta aplikační lhůta nebo aplikační doba toho zákona, kdy ta novela byla přijata v roce 2016, tak je podle vlády příliš krátká na to, aby se do toho systému opět zaváděla nějaká změna a de facto se tak vracel do původního stavu, ale předpokládáme, že určitě ta debata bude pokračovat i ve Sněmovně. A vzhledem k tomu, že pan ministr spravedlnosti je omezen časově, protože musí do Senátu, tak děkuju a předávám slovo jemu.

Robert Pelikán, ministr spravedlnosti: Děkuji, já tedy doplním, pokud jde o věcný návrh zákona o hromadných žalobách. Já jsem velice rád, že s ním vláda dnes vyslovila souhlas. Jde o řešení situace, kdy dochází k tzv. difuzním škodám, tzn. dá se to vyjádřit na tom, že když někoho připravíte o miliardu, nejspíš vám to neprojde, když 10 000 000 obyvatel připravíte každého o stokorunu, asi vám to projde, ačkoliv ve výsledku je to úplně stejná částka, proč vám to projde, protože nikdo z těch, kdo bude připraven o 100 Kč, ačkoliv je to nepříjemné, nebude utrácet čas a peníze se o tu stokorunu soudit. A to je v dnešní ekonomice celkem častá situace a my to pociťujeme jako selhávání práva. A řešení, které se proto nabízí a které se postupně rozšiřuje po celé Evropě, je právě institut hromadné žaloby, čili možnost, aby někdo vytvořil tzv. skupinu stejně postižených osob a jménem celé té skupiny se domáhal náhrady vzniklé škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, čili tím se zásadně zase narovnává ta situace a vytváří znovu rovnost zbraní. Vláda dnes tedy s tímto principem, s tím, že to potřebujeme do svého právního řádu, vyslovila souhlas a Ministerstvo spravedlnosti urychleně připraví konkrétní legislativní řešení. Děkuji.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter