Tiskové konference

29. 6. 2009 18:35

Tisková konference po zasedání vlády, 29. června 2009

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci po dnešním zasedání vlády. Omlouváme se za to dosti velké zpoždění a vítám pana premiéra Jana Fischera, ministryni školství paní Kopicovou a ministra financí pana Janotu. O úvodní slovo poprosím Jana Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, pokusím se být o co později přišedší o to stručnější. Měli jsme skutečně bohatý program, nejen na vládě, ale i na Evropském výboru, kde jsme hodnotili předsednictví. O tom teď už hovořit nebudu. Vlastní program vlády jsme startovali tím, že jsme měli videokonferenci s hejtmany Severomoravského, Jihočeského kraje a se zástupci Olomouckého kraje. Během té video konference jsme si znovu tedy vytvořili dobrou, aktuální informace jsem si vyměnili, jak v těch zasažených oblastech vypadá situace z hlediska záchranných a obnovovacích prací, z hlediska meteorologické situace, z hlediska nasazení Armády a podobně. Konstatovali jsme, že všechny ty systémy na té lokální a regionální úrovni jsou pod kontrolou. IZS zvládal svojí roli velice dobře, byl nachystán. To je věc, která se velmi dobře zúročila od těch posledních povodní. My jsme se věnovali i otázce, jak postupovat dál v odhadu a výpočtu škod, ať už je to na infrastruktuře dopravní, infrastruktuře týkajících se vodních toků povodí a tam napáchaných škodách, i na škodách, které byly způsobeny tím vodním živlem na majetku občanů. My jsme přijali usnesení, které pověřuje předsedu Státních hmotných rezerv, aby uvolnil z pohotovostních zásob formou výpůjčky či předání do spotřeby a použití některá zařízení, materiály a prostředky z pohotovostních zásob. Máme na mysli i takové věci jako jsou mosty, protože ty vojenské se tam nemohou uplatnit, kdežto ty které máme na zásobách ano. Čili postupujeme tak, že nechceme si v těch pracech překážet. Co je možno udělat na místě, nechtě se dělá na místě s tou energií jak se to dosud dělá. Co je v rukou státu a řekněme i možnosti zafinancování z rukou státu, budiž k tomu komplementární. Já s hejtmany a se starosty zasažených oblastí připravuji jednání, termín ladíme a bude to velice záhy, kdy já se do té oblasti vypravím, abychom tam vedli velmi produktivní jednání. Hovořili jsme i o finančních možnostech, které v té věci máme. K tomu se vyjádří pan ministr financí. To je k povodním. Samozřejmě jsme vyslechli i výstupy z jednání Ústřední povodňové komise, která začala pracovat, protože jí to zákon ukládá. Všechny ty systémy jsou nastaveny, abychom byli schopni tu situaci dobře zvládnout a také jsme se zabývali o to, aby všechna ta pomoc v oblasti humanitární fungovala dobře, včetně očkování a dalších procesů. Měli jsme na stole některé poslanecké návrhy, já je ti podrobně komentovat nechci, případně, nechť se stanou předmětem vašich dotazů. Kontrolní závěry tam byly, myslím si, že není třeba k nim přistupovat v nějakém detailu, nepřinesly ani překvapení ani nějaké ohromující negativní výsledky. Určitě se můžete zeptat, týkaly se i ministerstva školství a tam v tom případě i mistrovství světa v lyžování. K tomu s když tak může vyjádřit, budete-li chtít podrobnosti, paní ministryně školství. Přerušili jsme projednávání návrhů politiky územního rozvoje ČR do 20. července s ohledem na to, že tam jsou nějaké rozpory, které bude užitečné vypořádat. Co si myslím, že je důležité a bude váz zajímat je rozpočet na vědu a výzkum na rok 2010 a roky následujíc. Vláda přijala usnesení, které k tomu dokumentu bylo přijato. Chtěl bych vás ujistit, vaším prostřednictvím akademickou veřejnost, že tato vláda považuje výdaje na vědu a výzkum jako jednu z priorit, vedle dopravní infrastruktury, nicméně i tady pracujeme na rozpočtových možnostech, které máme. Celkové výdaje se pohybují na úrovni letošního roku. Pokud tam nastává nějaká tenze či jí tam někdo vidí, je to ve struktuře. My vědomě posilujeme tu část prostředků o které se jednotlivé vědecké instituce, akademické či univerzitní musejí ucházet. Musejí o ně soutěžit, nejsou to ty, které plynou jako automatická jistota a v tomto smyslu čekáme od těch příjemců peněz pochopení a dobré zmanagenování věci uvnitř té struktury uvnitř těch institucí, kterých se to týká. Ty závěry bude zítra paní ministryně školství tlumočit akademické obci, sněmu Akademie věd, který je k této věci svolán. I tady si musíme uvědomit, že krize je tady, my už nejsem v 6% růstových křivkách HDP, my jsme v ekonomické recesi, kde čelíme poklesu reálné ekonomiky. Já jsme vždy deklaroval, priorita znamená pomaleji brzdit a priorita neznamená automatické přilití peněz,. Ale dobrá péče o to, kde skončily, protože to jsou priority a právě proto, že to jsou priority musí být naše pozornost vyšší. Jednotlivý správci kapitol kam se alokují prostředky na vědu a výzkum mne potěšili i tím, že ministři, byť ty prostředky dostanou, tak se ně velmi pečlivě podívají a budou je alokovat tam, kde výzkum a věda je opravdovým výzkumem, vědou a kde je smysluplná, kde skutečně slouží dobrému poznání společenských, přírodních jevů, fenoménů, procesů a které navíc posilují konkurenceschopnost této ekonomiky a této země. To je k tomu materiálu a jeho filosofii a k usnesení, které k tomu vláda přijala. Současně vláda přijala jednomyslně návrh na jmenování předsedu ÚOHS pana Ing. Rafaje, současného poslance sněmovny a tento návrh předložím v nejbližší době prezidentu republiky jako návrh na jmenování poté, co tato pozice je volná a opustil jí pan ministr vnitra pecina. Já si myslím, že to je průchod dnešní vládou. Pokud budete mít další dotazy, prosím, abyste nám je sem směrovali. Ještě jsem přijali opatření na povýšení 448 systemizovaných míst v České zprávy sociálního zabezpečení, abychom zabránili paralýze tohoto orgánu. Podotýkám, je to vše bez navýšení prostředků kapitoly ministerstva práce a je to na Maryno mzdových prostředků tohoto orgánu, ne žádných jiných výdajů. To byla podmínka a byla splněna. Beru to jako technické opatření, rozpočtově neutrální, dokonce i v rámcu jednoho balíku a je to jen proto, abychom nezhavarovali základní funkce směrem k občanům, tohoto orgánu. To je z mé strany vše.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji panu premiérovi, prosím, prostor pro vaše dotazy. ČTK.

ČTK: Já se vrátím k té první tiskové konferenci odkud jste odešel a k EU. Vy jste tam poměrně kladně hodnotil výsledky toho předsednictví, já jsem si vzpomněl na pana bývalého premiéra Topolánka, který nedávno řekl, že předsednictví skončilo 8. května s nástupem vaší vlády. Chtěl jsem se zeptat, jak takové výroky vnímáte? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já jsme tento výrok nezaznamenal. Já si myslím, že výsledek jednak jednání na různých úrovních a zejména výsledek summitu se vší tou agendou, to by bylo zbytečné, to svědčí o opaku. Pokud byl tento výrok takhle. Já jsem tento výrok nezaznamenal, pokud byl pronesen, toto je moje odpověď.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Těžko komentovat něco, co jsme nemohli slyšet ani číst. Prosím.

ČTK: Rád bych se zeptal, jestli vláda projednala aktualizaci nástrojů bytové politiky, kterou předložil ministr pro místní rozvoj? Druhá otázka, jestli vláda projednala bod 3, který byl návrh Ondřeje Lišky, na vydání zákona o Českém rozhlasu. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Začnu s tím druhým, ano, projednala se souhlasným stanoviskem. Nemá s tím návrhem problém, což je návrh spočívající v tom, že Český rozhlas bude mít k dispozici jeden kanál pro analogové vysílání pro mladé, je to problém Radia Wave, abychom tu nechodili dokolečka a nevmotávali se ty složité názvy návrhů zákonů. To je to, oč běží. Pokud jde o aktualizaci bytové politiky, ten návrh vzala vláda na vědomí. Doplní pan ministr financí, který u toho byl, já v tu chvíli přijímal slovenského prezidenta mimo tento dům.

Eduard Janota, ministr financí: Musím říci, že vláda tento materiál nedoprojednala. My jsem ještě jednou specifikovali zadání pro pana ministra a to zadání zní: rozšířit garanční možnosti Fondu rozvoje bydlení na komerční úvěry poskytované na podporu bydlení z komerčních bank. Čili celá škála bytové politiky nebyla měněna, my jsme zůstali u těch nástrojů, které máme a právě tento nástroj chceme specifikovat. FRB může garantovat tyto úvěry, má své omezení, které vyplývá z jeho zákonného ustanovení a v tomto duchu pan ministr předloží materiál na příští jednání vlády a zcela nepochybně takto materiál bude schválen. Spíše došlo k technicko-organizačnímu nedorozumění a materiál byl přerušen s tím, že bude schválen v této zúžené podobě a možnostech fondu pro potřebu garančních úvěrů.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, další otázka.

Česká televize: Já jsem se chtěla zeptat pana premiéra, jestli jste dnes projednávali žádost Arcellort Mittalu o tom, že by vláda měla nějakým způsobem přispívat na mzdy zaměstnanců? Druhá otázka, jméno pana Rafaje, hodně se mluví o jeho nedostatku profesních zkušeností s tak důležitou funkcí, jestli nemůže být jeho probléme i stranická příslušnost. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Začnu s panem poslancem. Stranická příslušnost, bude muset rezignovat, to je věc jmenovací procedury. Jmenuje ho prezident na návrh vlády. Toho se bude muset vzdát, bude se muset vzdát i komerčních aktivit, pokud nějaké má. O tom on dnes vládu ujistil, že tak učiní, bude muset ze zákona. My jsme měli příležitost ho vyslechnout a nakonec na tom jméně byla shoda. Hlasování bylo jednomyslné, věřím, že se v té pozici osvědčí, pokud si pan prezident osvojí návrh vlády do té funkce ho jmenovat.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Druhá otázka byla k té záležitosti Arcellor Mittal.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: To je velmi jednoduché. Neprojednávali. Nebylo to na pořadu vlády. Je to v jednání mezi jednotlivými ministerstvy a mezi mnou a budeme mít připravenou jednoznačnou odpověď.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ještě tady dotaz.

Radiožurnál: Já mám otázku na paní ministryni školství a také pana premiéra, týkalo by se to bodu 2 a 4, jestli můžete stručně okomentovat, jak dopadlo projednávání toho zákona o podpoře rodin, tedy z pere exministra Nečase. Ten druhý bod, bod poslanců ODS, kterým se mění školský zákon. Děkuji.

Miroslava Kopicová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy: Děkuji, já začnu. My jsme projednávali návrh pana poslance Bartoše a dalších o odložení maturit o dva roky, s negativním stanoviskem vlády, protože 2 roky by znamenaly, že současný projekt ze strukturálních fondů se financuje maturita by musel být přerušen a to by trvalo určitý čas pokud by se vůbec podařilo vytvořit projekt nový a vyjednat ho, tak bychom už nestihli maturity začít v daném termínu. Znamená to, že bychom je doložili na neurčito. Z toho důvodu jsme to zamítli.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o ten bod 2, ten poslanecký návrh,. Vláda k němu přijala negativní stanovisko, protože se shodla na tom, že to je další ne právě systémový zásah do výdajové struktury vedoucí k navýšení mandatorních výdajů a o jejich výši snad není třeba tady se přesvědčovat, respektive o stanovisku vlády k jejich výši, které považuje za neúměrné a potenciálně nebezpečné, takže to by jenom tu situaci komplikovalo, proto je to stanovisko negativní, z těch systémově-rozpočtových důvodů.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, prosím váš dotaz.

Česká televize: Já mám prosbu, chtěla jsem s zeptat na ten bod číslo 9, kontrolní závěr NKÚ, jedná se o hospodaření církví. Jak tento bod dopadl? Podle našich informací se to stále to rozdělování peněz řídí podle zákona z roku 1949, jestli vláda uvažuje o novelizaci? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o ten vlastní nález, tak tam se žádné drama nekonalo. Nicméně, prezident NKÚ, to je ve shodě s odpovědným ministrem, s vládou, skutečně to, že se to řídí tímto omšelým archaickým zákonem je znepokojující, ale už to nebude, to bude někde v závěti této vlády pro ty vlády už politicky komponované, jako jeden z poznatků, se kterými by bylo dobré a velmi vhodné něco učinit. To byl systémový poznatek z té kontroly, který byl nejvýznamnější. Ten samotný nález nepřinesl žádné drama a žádné hrůzy.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji. Ještě jednou ČTK.

ČTK: Já se vrátím ještě k těm povodním. Vy jste tady hovořil o materiálu ze Státních hmotných rezerv. Dá se přesně specifikovat co tedy postižené oblasti, či si ony sami mají říci? Jak to bude vypadat?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Specifikovat věci budou, my si to sami vymýšlet nebudeme. Budeme pracovat podle jejich potřeb a podle toho o jaký materiál tam půjde. M jsme se hlavně zabývali, ten motiv byl ty mosty, protože to je velmi akutní a ty armádní a vojenská zařízení se tam nechytají z technických důvodů, tam je materiál ještě různý, všeho druhu, čili ten tam bude přisouván, to usnesení je na to potřeba, aby se to rozjelo okamžitě, to není tak, abychom to hráli na dlouhé lokte. Možná ještě k těm povodním, to tu nezaznělo a je dobré říci, my bychom se rádi jedné věci vyhnuli jako vláda, a to jsme i na té videokonferenci a telefonickém styku, který jsem s těmi hejtmany měl po celý víkend a současně s e svými ministry jsme se scházeli v nějakých sestavách na úřadě vlády. Ten základní vzkaz je takový, že vyhovujeme jejich požadavku na to, aby vláda se tím nepřestala zabývat tím, že se udělá poslední tečka v médiích. Protože přijdou jiná témata. Zcela pochopitelně, nicméně ty problémy v těch oblastech a ty problémy té obnovy zůstanou, takže si klademe za cíl, abychom tomu věnovali pozornost nespektakulární, velmi odpracovanou i v tom dalším období, jak bude potřeba.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Děkuji, poslední otázka. Ještě jednou Česká televize.

Česká televize: Děkuji, ještě bych se zeptala pana ministra Janoty, šlo by mi o privatizaci ČSA. Jen se objevila zpráva, že účetní hodnota společnosti klesla v letech 1997, 1998 o více než 90 %. Jestli to může nějak ohrozit další kolo privatizace. Omlouvám se, že to není k dnešní agendě, ale jestli mohu poprosit o odpověď. Děkuji.

Eduard Janota, ministr financí: Já bych řekl, že zpráva je spíše nějaká fáma. Určitě to tak není, proces privatizace ČSA pokračuje. My jsme vyšli vstříc oběma uchazečům a prodloužili jsme jim termín pro předložení nabídek, protože oba uchazeči chtějí detailně poznat v rámci dataroomu veškeré detaily o závazcích, pohledávkách, bilanci firmy. Chtěli promítnout určité odhady očekávání její bilance hospodaření v letošním roce. To byl důvod na kterém komise, která připravuje privatizační proces na základě kterého odsouhlasila posun termínu. Jinak vše běží při starém a to o čem jsem hovořila vy se nezakládá absolutně ani relativně na pravdě.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: my se nezlobíme, když přijdete i s fámou a my máme možnost jí vyvrátit, to je někdy užitečné pro sdělení.

Roman Prorok, tiskový mluvčí vlády ČR: Jak se někdy o fámách říká, je to jak sedmihlavá saň, které jednu hlavu utneme a vyroste tam sedm nových. Doufám, že v tomto případě se to nestane. Děkuji panu premiérovi, děkuji paní ministryni a panu ministrovi za jejich informace a vám děkuji za pozornost i za to, že jste přišli a ptali se. Nashledanou.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tisková konference po zasedání vlády, 29. června 2009

Související zprávy