Tiskové konference

30. 3. 2010 9:34

Tiskový brífink po jednání Jana Fischera s Robertem Ficem, 30. března 2010

Roman Prorok, tisková mluvčí vlády ČR: Dobré poledne, dámy a pánové, vítám vás na tiskovém briefingu po jednání předsedy vlády ČR Jana Fischera s předsedou vlády Slovenské republiky Robertem Ficem. Poprosím o úvodní slovo Jana Fischera.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Dámy a pánové, hezké odpoledne. Tady ten příkop si nijak neberte, to jen tady tak architektonicky vychází, koneckonců, vodní hladina může spojovat. My jsme zvolili pro dnešní návštěvo premiéra Fica právě tento prostor, Benešovu vilu. Víte, že je po poměrně čerstvé a dobré rekonstrukci a prezident Beneš nejen že sem rád jezdil, on se sem jezdil, aby se zde setkával s významnými osobnostmi, příjemnými osobnostmi, vedl zde řadu velmi vážných, ale i příjemných rozhovorů a ten rozhovor, který jsme vedli s Robertem Ficem patřil také k těm příjemným mezi zástupci vlád zemí, které k sobě mají velmi blízko, v Evropě možná těžko najdeme takový případ takové blízkosti dvou států, národů, obyvatel obou zemí. Zhodnotili jsme bilaterální relaci. Tam jsme mohli opakovaně konstatovat, že v ní není nejen vážný, ale žádný problém. Ujistili jsme se o tom, že dobré vztahy fungují nejen na úrovni politických špiček ale i na úrovni regionální, jednotlivých institucí, na poli vědy, univerzit, výzkumu a co je důležité i mezi jednotlivými lidmi. Úplně bezproblémově. To je jedna věc. Jsou některé body bilaterální spolupráce, které je dobré zmínit, hodně jsme mluvili o energetice, energetické bezpečnosti, společný projekt výstavby a rekonstrukce Jaslovských Bohunic. Tam spolupráce našich firem běží podle stanoveného harmonogramu, máme zájem, aby nadále pokračovala. Máme blízko k vidění otázek energetické bezpečnosti. Bavili jsme se i dopravní infrastruktuře, konkrétně o jedné věci a to je spojení mezi Šošovicemi a Žilinou, tzv. spojení Kia-Kia, tam jsou korejská angažmá v obou zemích a asi oba inkasujeme i na té nejvyšší úrovni řadu podnětů, aby se jaksi ty obě továrny uměly lépe dopravně propojit. To slovenské angažmá je pro nás trošku výzva, protože tam ty práce vypadají velmi nadějně, takže pro mne je to téma, abych s panem ministrem dopravy si o tom velmi vážně pohovořil. Nebavili jsme se jen o bilaterálních vztazích, bavili jsme se i o našem společném působení v EU, v NATO. I tam zaznamenáváme mnoho společných či identických přístupů, pokračuje vynikající spolupráce z doby, kdy ČR vykonávala funkci předsednictví, nevětrá témata mají přesah, zmínil jsem tady otázku energetické bezpečnosti, máme společné postoje pokud jde o rozšiřování EU, samozřejmě, máme i podobné či stejné přístupy, pokud jde o naše angažmá v NATO. Jsme schopní si vzájemně některé agentury o které usilujeme, ať už je to na Slovensku Acer či kandidatura a touha ČR získat agenturu Galileo do prahy. Já myslím, že tím jsem se dotkl veškerých témat o kterých jsme ´hovořili, znovu konstatuji, že naše vztahy jsou na vynikající úrovni a znovu s tím podtržením, že nejen an úrovni nejvyšší, ale všeobecně. Jsem velice rád, že se nám to podařilo uspořádat, takže můžeme využít plně i tento exteriér. Že jsme uměli do toho vkomponovat i to pěkné počasí. Tak to by bylo ode mne na úvod vše. Samozřejmě potom jsem otevřen vašim otázkám. Ještě jsme hovořili o vnitropolitické situaci v obou zemích. Obě země čekají parlamentní volby, i toho jsme se dotkli, pan premiér Fico se bude ucházet o přízeň slovenských voličů. Já o přízeň českých nikoliv, v tom je rozdíl, ale mluvili jsme o tom, jak to v zemích vypadá, jak vnímáme současno vnitropolitickou situaci s ohledem na blížící se volby. Abych vám nějaké téma nezůstal dlužen. Děkuji vám zatím za pozornost.

Roman Prorok, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji a poprosím pana premiéra Roberta Fica.

Robert Fico, předseda vlády SR: Děkuji pěkně, a též přeji všem nádherný den a na úvod nemohu nic jiného než poděkovat panu premiérovi za to, že naše setkání je organizované v takovém nádherném prostředí. Velice si toho vážím a jsem velmi rád, že jsem mohl opět vidět kus historie ale i prostory, které dávají možnost na zajímavé rozhovory. Pan premiér určitě potvrdí, že hned po tom,l jak jsme se poprvé viděli, myslím si, že to bylo na půdě EU, jsem si velmi rychle našli cestu k sobě. A je to proto, že ČR a SR a mají takovou kvalitu vztahů, jakou jsme neměli ani v čase, kdy jsme tvořil společný federální stát. Já chci vyslovit přesvědčení, že bez ohledu na to, kdo přijde po parlamentních volbách v ČR a na Slovensku, že premiéři budou pokračovat ve vynikajících a nadstandardních, až osobních vztazích. Protože dává to vztahu mezi našimi zeměmi jinou dimenzi, kvalitu a vždy jsme si na těchto osobních vztazích zakládal a věřím, že tato tradice, která byla velice hluboko založená a hned od vzniku samostatných států, která jim bude zachovávána i dále. Také proto, první naše téma bylo o vnitropolitické situaci na Slovensku a v ČR. Podrobně jsme se informovali o vývoji, alternativách a já osobně přiznám, že jsme hovořili také o volbách, v zemi, která sousedí se Slovenskem, v Maďarsku, protože může mít vliv na vývoj situace na Slovensku. Můžeme však konstatovat, že jak ČR, tak Slovensko běžným politickým turbulencích, které toto období přináší, jsou země, které umí garantovat politickou stabilitu, ale co je nejdůležitější, obě země jsou vnímány v rámci EU jako země které dostatečně zvládají dopady světové hospodářské krize a jsme dnes v té lepší polovině států EU. Věřím že to bylo i proto, že jsme si uměli navzájem pomoci a vyměnit názory. Čas běží, a plynová krize byla v lednu 2009. musím opět využít tuto příležitost a poděkovat ČR za aktivní pomoc, která byla poskytnuta. Je to nakonec i dobrý projekt, víme, že existuje možnost zpětného toku plynu a že to může být zajímavé pro obě země. Pokud jde o vzájemnou spolupráci mezi republikami, po Německu je ČR pro Slovensko druhý nejvýznamnější hospodářský partner. Ale z hlediska blízkosti a přátelských vztahů je to země číslo 1. Proto jsme s panem premiérem hovořili hlavně o věcech, které mohou prohloubit tuto spolupráci a jak pan premiér naznačil, chtěli bychom urychlit vybudování cesty, která spojí Kiu v Nošovicích s Kiou v Žilině. Informoval jsem pana premiéra, že v současnosti na Slovensku ministerstvo životního prostředí realizuje EIA, očekáváme rozhodnutí v tomto roce. Bezprostředně navážeme na výstavbu dálničního úseku, který směřuje na Polsko a předpokládá se začátek stavby na přelom roku 2010 a 2011, tedy spíše na jaře 2011. To je dobrá zpráva pro obě země, ale i pro významného investora, který zainventoval, jak v ČR, tak na Slovensku. Nejvýznamnější projekt na kterém dnes spolupracujeme je projekt výstavby nového zdroje energie a to je výstavba atomového reaktoru v Jaslovských Bohunicích. Jak je známo, byla podepsána smlouva, vytvořil se společný podnik, s názvem JEZ, v tomto podniku mají obě země 50 % a v současnosti se pracuje na fizibility study, která by měla být brzy ukončena. Určí se jaký typ technologie, jak velký reaktor, a co dál. Nejde ani tak o výstavbu tohoto nového bloku, jako o to, že obě republiky budou patřit k velmi málo zemím na celém země, které mají odvahu stavět nové atomové bloky. My dobře víme z jednání na Evropské radě, že atomová energie jediná může zabezpečit energetickou bezpečnost jak České, tak Slovenské republiky. A je to něco, co bude muset uznat i ostatní svět. Nastala renesance jádra a chceme poděkovat ČR za spolupráci v tomto ohledu a těším se na přítomnost pana premiéra na jaderném fóru, které bude organizované v Bratislavě. Toto je velký projekt, velmi nám na něm záleží a zavázali jsme se navzájem, že budeme sledovat harmonogram, který je nastavený při výstavbě tohoto nového bloku. V rámci bilaterálních vztahů chceme poděkovat panu premiérovi především za podporu, kterou Slovenská republika dostala při svojí kandidatuře na umístění instituce Acer. Nebyli jsme úspěšní, ale nezapomínáme. Ta podpora byla velmi cenná. Na druhé straně SR je připraven podpořit ambice ČR pokud jde o agenturu Galileo. Děkuji ČR i za starostlivost o skoro 25 000 studentů, kteří studují na českých školách. Je to příspěvek pro obě země, protože vím, že část těchto studentů se potom ve svém životě uplatňuje v České republice. Z multilaterálních otázek jsme se bavili o fungování V4. Myslím si, že oba máme stejný pocit ze zkvalitnění této instituce a já bych rád navázal na kvalitní předsednictvo, které předvedl za posledních 6 měsíců maďarský premiér Baynaj, protože Slovensko přebírá V4 od června a doufám, že se nám podaří v tom samém tempu pokračovat a především sladit naše postoje. V personálních otázkách, ale i otázkách v rámci rady. Ukazuje se, že když se 4 země regionu dají dohromady, podstatně jednodušeji dokáží prosazovat věci, které jsou pro nás důležité i ve strategii 2020, kde jsem zabezpečili kohezi, energetickou bezpečnost jako významnou prioritu. Dámy a pánové, jsem velmi rád, že i já mohu na konci svého mandátu, který končí 12. června volbami, konstatovat další zkvalitnění a výborné vztahy mezi Slovenskou a Českou republikou a přeji všem, kdo přijdou po nás, aby tyto vztahy udrželi v takové stejné kvalitě a využívám tuto příležitost, abych veřejně poděkoval českému premiérovi panu Fischerovi za výborné vztahy, nejen na úrovni státu, nejen na úrovni politiky, ale i za vynikající osobní vztahy. Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já též děkuji.

Roman Prorok, tisková mluvčí vlády ČR: Já poděkuji také oběma pánům premiérům za jejich úvodní slova a než předám to slovo vám, chci vás upozornit, počkejte prosím na mikrofon, který vám Barbora podá. Prosím, vaše dotazy.

Dotaz: Chtěl bych se oběma pánů zeptat, zda si uvědomujete symboliku setkání v Benešově vile týden před volbami v Maďarsku, kde se Benešovy dekrety staly jedním z hlavních volebních témat kampaně? Pana Fischera bych se chtěl zeptat, zda si stejně jako pan premiér Fico je znepokojen volebními preferencemi maďarské krajní pravice?

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Já začnu tou druhou otázkou. Když se Fischera jako premiéra i Fischera jako člověka zeptáte, zda je znepokojen nárůstem extrémní pravice kdekoliv, tak odpověď zní, ano, je znepokojen. Ale já pevně věřím že maďarská společnost tento problém a nárůst extrémní pravice bude umět zvládnout a bude fungovat jako standardní demokracie. Ale ptáte-li se, ano, znepokojuje.

Robert Fico, předseda vlády SR: Benešovy dekrety jsou pro vlády Slovenska nezměnitelné a nezrušitelné. To je postoj, který jsme projevil několikrát a budeme ho opakovat neustále, protože plně chápeme význam těchto dokumentů pro historii i další vývoj na území kde s nacházíme. Jakékoliv pokusy zaútočit na dekrety budou ze strany slovenské vlády okamžitě odsouzené a toto je téma na které se slovenská vláda nebude s nikým bavit. Jsou nedotknutelné a nezrušitelné. Pokud jde o vaši druhou otázku, chtěl bych říci větu, co jsem říkal panu premiérovi, pokud po dubnových volbách v Maďarsku vítěz voleb bude pokračovat v reálné politice v takovém duchu, jako jí dělá před volbami, tak dojde k významnému zhoršení slovensko-maďarských vztahů a bude to faktor, který výrazně ovlivní i parlamentní volby na Slovensku 12. červan tohoto roku. Slovenská vláda nemůže akceptovat vyjádření typu, že Maďarsko sousedí samo se sebou. Nemůže akceptovat výroky typu, ež slovenský jazyk by se na území SR na školách s vyučovacím jazykem maďarským měla vyučovat jako cizí jazyk. Slovenská republika je suverénní stát a nadáme si zasahovat do našich vnitřních věcí,. My se obáváme nárůstu extremismu, hlavně velkomaďarského šovinismu, který vidíme poměrně často přicházet zpoza hranic. Na druhé straně, a to jsme potvrdil panu premiérovi, jsem připravený, protože s velkou pravděpodobností bude do ukončení mého mandátu už stanoven nový premiér Maďarska, jsem připraven kdykoliv a kdekoliv a o čemkoliv hovořit s maďarským partnerem, protože mám zájem na dobrých vztazích mezi Maďarskem a Slovenskem a mám zájme na tom, aby příslušníci národnostní menšiny na Slovensku se cítili na Slovensku dobře a proto činí vlády Slovenské republiky vše potřebné.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Z mé strany dodám k dekretům, podobně pro českou vládu, reprezentaci této země a v rámci kontinuity zahraniční politiky není k přístupu k Benešovým dekretům ze strany ČR cokoliv měnit. To je důležité, aby to znovu zaznělo jednoznačně. To je první poznámka. Jinak, že jsme právě v této vile, to je invariantní k termínu maďarských voleb, to jsme proponovali toto setkání již velice dlouho. V tom symboliku v tomto smyslu nehledejte. Jinak Edvard Beneš byl druhý prezident ČSR, a pro mne osobně je osobnost nesmírně významná, jeho působení si nesmírně vážím, velmi si h ocením, byla to osobnost, která odrážela všechny rozpory doby ve které Beneš ži la působil. Doba předválečná, exilová, potom už ta méně šťastná doba povalečná, která se potom zklenula po únoru. To ještě k osobnosti Edvarda Beneše a jestli něco mělo symboliku, tak to nebyla ta symbolika dekretová, ale to, že jsme společně vzdali hold tomuto státníkovi položením věnce zde u vily.

ČT: Já jsem se chtěla zeptat obou pánů, jestli se bavili o posilování misí obou misí v Afghánistánu, zda na to přišla řeč? A pana premiéra Fica bych se doptala, máte dobré vztahy s ČSSD, co říkáte tomu, že jsou to právě hlasy sociální demokracie v Čechách, díky kterým nebude český kontingent zřejmě posílen?

Robert Fico, předseda vlády SR: Nedovolím si a ani bych to neudělal, abych komentoval vnitropolitickou situaci v ČR. Proto se soustředím jen na postoj vlády SR k misím. Je všeobecně známo, že moje vláda krátce po svém nástupu stáhla vojáky z Iráku, ale na druhé straně vnímáme vojenské operace v Afghánistánu jako zkoušku úspěšnosti NATO v boji proti teroru., proto, ač je to hodně náročné, finančně i personálně, máme zájem posilnit svoje pozice v této zemi a v tomto duchu jsem již udělali příslušné rozhodnutí na úrovni vlády a Národní rady. Myslíme si, že můžeme být užiteční v Afghánistánu i jinak než typickými bojovými jednotkami, především je to silná ženijní jednotka a k tomu příslušná ochranná jednotka, která má strážit naše ženisty v době, kdy budou opravovat mosty, cesty a jinou užitečnou práci v této těžko zkoušené zemi. Boj proti teroru, ohniskům, které mohou vyvolat napětí je dnes důležitý. Chci využít tuto příležitost, abych vyslovil soustrast všem příbuzným a pozůstalým v Ruské federaci v souvislosti s teroristickým útokem v Moskvě. Věřím, že budou schopny ruské úřady přijmout rázné rozhodnutí a kroky aby se neopakovaly podobné případy. Pokud jde o Afghánistán, chcem připomenout i to, že na Slovensku je poměrně zajímavá situace, protože je velký zájme příslušníků Armády být součástí těchto misí v zahraničí, proto není třeba přijímat žádné rozhodnutí typu rozkazu v tom obsahovém smyslu, ale je velký zájem o účast v těchto misích. Ale situaci v ČR nebudu komentovat.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Pokud jde o angažmá ČR v NATO, nerad bych tu opakoval staré věci a to co jsem zmiňoval. Vláda několikrát připomněla, že ČR se cítí spojencem NATO, nikoliv pasivním, chceme hrát aktivní roli a ta dosavadní role, jak vyplynulo z rozhovorů s generálním tajemníkem NATO, včera rozhovor s vrchním velitelem sil NATO v Evropě, znovu oba pánové potvrdili a ocenili české angažmá při vědomí všech rozpočtových omezení a podobně. Já za ten rok umím vycítit, co je ten diplomatický lak a co je substance a tady to jsem vnímal, že to je poctivě míněné ocenění české angažovanosti v Afghánistánu, Kosovu, tendence aktivně se účastnit modelu nové strategie NATO o kterou letošní rok bude běžet. Netěší mne to, že vládní návrh by nemusel najít na navýšení účasti v Afghánistánu o 55 osob, že by nemusel najít pochopení u zákonodárců v dolní komoře. Byť vláda se na něm dovedla shodnout velmi dobře, bez kontroverzí mezi ministerstvy. Bude mne to líto,. Ale takové je zákoutí demokracie, přirozené, ale jinak musím říci, že v tomto ohledu jak ministr obrany, tak vláda udělala vše pro to, aby přesvědčila o tom jak důležité je vyjádřit podporu tím navýšením, neboť Afghánistán považujeme za prioritu NATO.

Roman Prorok, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, teď prostor slovenskému médiu.

TV Markýza: Co říkáte na to, že před volbami na obou stranách hranice výrazně zhrubl politický slovník? A potom jedna otázka na odlehčení, myslíte si, že v této sestavě se setkáte i po volbách? Děkuji

Robert Fico, předseda vlády SR: Hlavně věřím, že s panem premiérem Fischerem zůstaneme v kontaktu bez ohledu na to, kde budu já a kde bude jeho profesionální kariéra. Jsme se za ten rok natolik sblížili a měli možnost hovořit o mnohých věcech slovensko-českých vztahů, že by byla škoda, že by ten kontakt byl přerušen. Vždy bude vítán na Slovensku a pochopitelně vždy bude mým hostem. K té první otázce, politika přináší někdy velmi náročné situace a velmi záleží na tom, do jaké míry se politik, který je vystaven velkému tlaku je schopen ovládat či není schopen ovládat. Není to jednoduché, nechci nikoho omlouvat. Ale na druhé straně je třeba si postavit otázku, zda se provokacemi ve vztahu k politikům někdy nepřekračuje hranice únosnosti. Jeden příklad za všechny, doufám, že mi pan premiér odpustí, že využiji tuto příležitost, ale už považuji za provokaci, když média chodí po balkoně chaty a měří komíny a dělají věci, které mohou vyvolat u politika nervózní reakci. Já se snažím naproti mnohým provokacím ovládat a když někdy něco povím médiím, tak jim to neříkám ve zkratce, ale říkám to s plným vědomím. Pokud jsem někdy použil jakýkoliv výraz na adresu médií v této souvislosti, věřte, že jsem si rozmyslel dobře, co jsem řekl a nebylo žádné selhání. Myslím si, že pokud jde o mé sebeovládání, tak jsem v dobré kondici.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Z mé strany ještě jenom pár slov. Jsem rád, že ještě existují na tiskovkách otázky pro odlehčení, to ej dobré. Já bych to chtěl potvrdit, my jsme skutečně s premiérem Ficem našli k sobě dobrý a blízký osobní vztah a není důvod, kdyže podaří navázat takový vztah v těch formalizovaných postech, tak proč v něm nepokračovat i potom. To určitě platí i z mé strany. Jestli se budeme vídat po volbách, já ještě nějakou dobu setrvám v demisi, nedovedu odhadnout, nemám skleněnou kouli, jak dlouho. S největší pravděpodobností se ještě v červnu uvidíme na evropské radě. Když mluvíte o té době těsně po volbách. Ale kdykoliv bude příležitost, tak určitě na Roberta Fica se já budu těšit. Politická scéna, hrubnoucí slovní, já jsem trochu v rozdílné pozici, já nejsem přímo účastník, sleduji to přeci jen, nevstupuji do voleb, ale daleko od toho nejsem, ale mám šanci pozorovat za plotem, což je někdy velice zajímavé pozorováno v čase a v ČR, netěší mne zhrubnutí slovníku. Věřme, že po tom, po volbách, máme dva měsíce do nich, nemyslím, že to bude idylka. Není důvod, aby to byla idylka, jen pevně doufám, že po volbách budou ty věci takové, aby se usadily a trochu se ten potenciál těch tlaků a přetlaků a soupeření, aby přešel na normální úroveň parlamentní debaty, ostrých výměn mezi opozicí a vládou, což ej na druhé straně normální a demokracii to patří. I když já se na to budu dívat ještě z větší dálky, bude mi to dělat docela dobře.

Roman Prorok, tisková mluvčí vlády ČR: Děkuji, vás dotaz.

ČRo: Chtěl jsem se zeptat pana Fischera, omlouvám se, není to na dolehčení, týká se to vývoje v kauze Diag Human, podle deníku Právo firma stáhla odvolání proti verdiktu rozhodčí komise z roku 2008, který firmě přiznal odškodnění přes 8 miliard korun. Diag zároveň zpochybnil odvolání státu v této kauze, tudíž podle jejích právníků stát musí toto odškodnění zaplatit? Jaká je vaše reakce pane premiére? A ještě bych se chtěl zeptat pana premiéra Fica, to je věc, která nesouvisí s dneškem, ale za týden bude v Bratislavě prezident Medvěděv, chtěl bych využito toho, že vás tu máme, protože ten program je zatím úplně nejasný, jestli byste něco krátce mohl říci k této návštěvě. Zda má nějakou souvislost s propisem nástupnické smlouvy START o odzbrojení, která bude následně podepsána v Praze? Děkuji.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Jistě chápete, že z mých úst reakce zbrklá a neuvážená může být ošidná či fatální. Já se s tím návrhem seznámím a podle toho budu reagovat a připravím si stanovisko. Po konzultaci se zodpovědnými institucemi, které to mají v odpovědnosti.

Robert Fico, předseda vlády SR: Návštěva prezidenta Ruské federace na Slovenska není náhodná, byla dlouhodobě plánována. Hlavní motto návštěvy pana prezidenta na Slovensku je připomenutí si výročí ukončení druhé světové války. I proto je významnou součástí programu pana prezidenta kladení věnců a připomínková událost na Slavíně v Bratislavě. Přítomnost pana prezidenta ale naznačuje i to, že bychom rádi podepsali několik dohod v hospodářské oblasti, stejně tak chceme prodiskutovat budoucnost a reálnost projektu širokorozchodné železnice, která se bude řešit. Potom program má svou standardní strukturu, měl by se setkat se všemi nejvyššími ústavními činitelů Slovenské republiky, je to prezidentská návštěva. Je partnerem pan prezident Gašparovič, ale bude se řešit i ekonomické otázky s ohledem na postavení ruského prezidenta v systému ruské vlády.

Roman Prorok, tisková mluvčí vlády ČR: Prosím,váš dotaz.

Slovenská tisková agentura: Já mám otázku na oba pány premiéry, chtěl bych se zeptat, hovořili jste o fingování V4 a chtěl jsem se zeptat, v případě, jak by se vztahy slovensko-maďarské zhoršovali, jak by V4 mohla dále fungovat? Dokážete si její efektivní fungování představit?

Robert Fico, předseda vlády SR: Pane redaktore, jako předseda vlády Slovenské republiky nemám zájem na zhoršování vztahů, říkal jsem jasně, že chceme dobré sousedské vztahy s Maďarskou republikou a stejně chceme, aby se příslušníci menšin bez ohledu o kterou jde, cítili na Slovensku dobře a pociťovali vztah ke Slovenku jako svému státu. Na druhé straně ale nelze akceptovat útoky, které se valí proti Slovenské republice. Útoky, které nechci pojmenovávat do detailů a vytvářet nějako atmosféru strachu, ale tyto útoky v nás vyvolávají velké znepokojení. Naproti tomu všemu, jsem připraven okamžitě hovořit s novým maďarským premiérem. Ač je velká pravděpodobnost, že to bude pan Orbán, tak bude třeba jednat s panem Orbánem. Abychom se mohli vyhnout zhoršování vztahů, které by mohlo nastat, pokud by politika nové maďarské vlády v reálném čase dělala, co naznačují politické strany, které jsou v opozici.V4 musí fungovat dále a nemyslím si, že by na otázky hospodářské, sociální spolupráce v otázkách EU by měla být nějak narušována. Budu mít zájem, aby V4 pod slovenským předsednictvím byla stejně efektivní jako to bylo dosud. Přijali jsme několik závažných rozhodnutí, které jsme potom reprezentovali společně na zasedání Evropské rady, jsou to přeci jen 4 státy, kterým se dnes v celku daří, alespoň třem z nich. A které ukázaly osobitou cestu jak bojovat s krizí.Toto je můj postoj k situaci, ale pokud se náhle ve vládní činnosti objeví prvky, které by potvrzovali naplnění obsahu vyhlášení typu, že Maďarsko sousedí samo se sebou, případně další, tak Slovenská republika na toto bude reagovat. Budeme chránit své vlastní národní zájmy.

Jan Fischer, předseda vlády ČR: Položili jste otázku na V4, tak v prvé řadě bych byl velice nerad, aby ty události šly podle scénáře o kterém tu pan premiér Fico hovořil v tom závěru,. Pořád bych rád zůstal optimistou a věřil, že všechny ty otázky se podaří zvládnout, protože bych si přál, vracím se k V4, to je formát, který já poznal za polského předsednictví V4 na část a na plný běh maďarského předsednictví V4 a jen za tu dobu toto seskupení nabralo obrovský dech a potenciál, co mi říkají pamětníci ze všech stran, tak nemělo. Dovedeme být více tématičtí. Konference, kterou teď pořádala maďarská strana k energetice a bezpečnosti, který dokonce vyústil ve společné prohlášeni a deklaraci, výborné téma. Dovedeme najít řadu dalších a hlavně V4 přestává působit je n sama do sebe a umí posílat vyznané signály vůči Evropské radě. To v době, kdy se EU silně hledá s institucemi, to není samozřejmě bez významu. A schopnost ladění pozic před Evropskou radou, ať jsou to věci tématické či personální, zvykáme si na ně a myslím, že nám to docela začíná jít. Byla by velká Škoda, kdyby se tento projekt nějakým způsobem nepodařilo dále kultivovat.

Roman Prorok, tisková mluvčí vlády ČR: Dámy a pánové, dovolte mi, abych poděkoval oběma pánům premiérům, děkuji i vám za vaše dotazy, jen připomínám, že pro vaší práci je k dispozici tiskové středisko v hotelu Dvořák. Děkuji vám ještě jednou a přeji krásný den. Díky.


vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Zvuková příloha

Tiskový brífink po jednání Jana Fischera s Robertem Ficem, 30. března 2010

Související zprávy