Tiskové zprávy

22. 6. 2011 11:15

Výsledky jednání vlády, 22. června 2011

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda:
 1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice
B. K projednání s rozpravou:
 1. Návrh nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
  č.j. 196/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 2. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob
  č.j. 195/11
  Předkládá: ministr financí
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

 3. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Stanislava Grospiče a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 424/ 2010 Sb. a další související zákony (tisk č. 380)
  č.j. 605/11
  Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
  Výsledek jednání vlády: Vláda schválila negativní stanovisko.

 4. Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/11 „Financující operace a prostředky státního rozpočtu zahrnuté do rozpočtové kapitoly Státní dluh"
  č.j. 469/11
  Předkládá: ministr financí
  K bodům 5 - 8 přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 5. Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/12 „Peněžní prostředky poskytované na zlepšení stavu přírody a krajiny“
  č.j. 480/11
  Předkládá: ministr životního prostředí
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 6. Stanovisko Ministerstva kultury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/16 „Majetek státu, se kterým jsou příslušná hospodařit vybraná muzea „
  č.j. 547/11
  Předkládá: ministr kultury
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 7. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/13 "Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu Ministerstva vnitra zabývající se archivnictvím"
  č.j. 477/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády:  Vláda vzala na vědomí.

 8. Změna ve složení Akreditační komise
  č.j. 593/11
  Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
  Výsledek jednání vlády: Vláda jemnovala Júlia Horvátha.

 1. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 10/10 "Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané techniky Armády České republiky"
  č.j. 610/11
  Předkládá: ministr obrany
  Přizván: F. Dohnal, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
  Výsledek jednání vlády: Vláda vzala na vědomí.

 2. Návrh na změnu usnesení vlády ČR ze dne 9. února 2011 č. 100 o převedení zbývajících činností, které jsou obsahem provozování dráhy (obsluha dráhy), ze společnosti České dráhy, a.s., na státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
  č.j. 626/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:
 1. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc květen 2011
  č.j. 608/11
  Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Návrh na zrušení s likvidací subjektu Československá automobilová doprava Praha – západ, s. p., založeného podle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, v působnosti Ministerstva dopravy
  č.j. 595/11
  Předkládá: ministr dopravy
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jersey o výměně informací v daňových záležitostech
  č.j. 604/11
  Předkládají: ministr financí a 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 4. Návrh na obeslání 37. zasedání Konference Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) (25. června - 2. července 2011, Řím, Itálie)
  č.j. 592/11
  Předkládají: ministr zemědělství a, 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 5. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na zasedání Evropské rady ve dnech 23. – 24. června 2011 v Bruselu
  č.j. 600/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 6. Oficiální návštěva místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky v Kosovu ve dnech 23. – 24. 6. 2011
  č.j. 603/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 7. Zpráva o oficiální účasti prezidenta ČR V. Klause na oslavách 150. výročí sjednocení Itálie v Římě ve dnech 1.-3.6.2011
  č.j. 602/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 8. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice dne 23. června 2011
  č.j. 607/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 9. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Kyperské republiky Markose Kyprianou v ČR ve dnech 10. až 12. července 2011
  č.j. 601/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.
 1. Rozšíření asistence zemím regionu severní Afriky prostřednictvím Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) a související cílené emergentní pomoci
  č.j. 637/11
  Předkládá: ministr vnitra
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 2. Informace o modernizaci a restrukturalizaci řízení institucí v rámci resortu Ministerstva zemědělství
  č.j. 635/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

 3. Návrh na jmenování ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu
  č.j. 636/11
  Předkládá: ministr zemědělství
  Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

 1. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro záležitosti romské menšiny za rok 2010
  č.j. 590/11
  Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
 2. Informace o činnosti Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu
  č.j. 596/11
  Předkládá: ministr pro místní rozvoj
 3. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky MPSV v oblasti Informačního systému o průměrném výdělku v letech 2011 a 2012 v jednacím řízením bez uveřejnění
  č.j. 594/11
  Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
 4. Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení úprav a provozu IS ADIS, AVIS, TaxTest a VEMA dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010
  č.j. 597/11
  Předkládá: ministr financí
 5. Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky "Výroba a dodání inovovaných vízových štítků - vzor EU"
  č.j. 599/11
  Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie