Tiskové zprávy

10. 1. 2018 10:11

Výsledky jednání vlády 10. ledna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výbor pro Evropskou unii

Přehled klíčových agend evropské politiky s důrazem na aktuální priority z hlediska zájmů České republiky
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jednání: Projednávání bylo přerušeno na týden.

S rozpravou

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1323/17
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (sněmovní tisk č. 30)
čj. 10/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

3. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. (sněmovní tisk č. 31)
čj. 11/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

4. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 32)
čj. 12/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Věry Kovářové, Víta Rakušana a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 33)
čj. 13/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

6. Návrh poslanců Marka Výborného, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Jana Bartoška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 34)
čj. 14/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Vladimíra Koníčka, Stanislava Grospiče a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 38)  
čj. 17/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda přijala souhlasné stanovisko.

8. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 34/17 o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
čj. 3/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

12. Informace pro vládu o přípravě Plavebního stupně Děčín a Plavebního stupně Přelouč II
čj. 5/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

13. Informace Ministerstva financí o stavu plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 16/09 – „Nároky z nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu“
čj. 1348/17
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Bez rozpravy

9. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2016
čj. 1330/17
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

10. Návrh na jmenování rektora Akademie výtvarných umění v Praze
čj. 1342/17
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Zpráva o oficiální návštěvě prezidenta Maďarska Jánose Ádera v České republice ve dnech 5.–6. prosince 2017
čj. 19/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

Různé
* * *
Pro informaci

1. Zpráva o postupu prací na budování nové budovy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v Černých Polích v Brně
čj. 9/18
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

2. Návrhy změn dopravní infrastruktury v lokalitách připravovaných vodních děl Pěčín a Vlachovice
čj. 1345/17
Předkládá: ministr dopravy

3. Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2017
čj. 1344/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4. Informace o činnosti Národního inovačního fondu za II. pololetí 2017
čj. 1347/17
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

5. Metodický postup k Systému měření a hodnocení veřejné správy v České republice
čj. 1343/17
Předkládá: ministr vnitra

6. Průběžná zpráva o realizaci projektu Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy
čj. 1350/17
Předkládá: ministr vnitra

7. Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2016
čj. 1283/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí a ministr zdravotnictví

8. Informace: Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2016
čj. 2/18
Předkládá: ministr zdravotnictví

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter