Tiskové zprávy

12. 9. 2018 10:18

Výsledky jednání vlády 12. září 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

A. Evropská agenda

1. Ústní informace členů vlády o aktuální evropské problematice

B. K projednání s rozpravou

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 633/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Navýšení kapitálu Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) a související změna stanov IFC
čj. 757/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

4. Úvěrové financování rozvoje dopravní infrastruktury ČR z prostředků EIB
čj. 745/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

5. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Jana Sixty na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství a vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu financí
čj. 756/18
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy

6. Souhrnná zpráva o činnosti Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s. za rok 2017
čj. 748/18
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Návrh na obeslání 73. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů a k pracovní návštěvě 1. místopředsedy vlády, ministra vnitra, pověřeného vedením Ministerstva zahraničních věcí ve Spojených státech amerických
čj. 759/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Návrh na obeslání 13. Valného shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)
čj. 743/18
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Návrh na obeslání 8. zasedání smluvních stran Dohody o ochraně populací evropských netopýrů (Monte Carlo, Monako, 8.–10. října 2018)
čj. 751/18
Předkládají: místopředseda vlády a ministr životního prostředí a 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Oficiální návštěva prezidenta České republiky Miloše Zemana ve Spolkové republice Německo ve dnech 19. až 21. září 2018
čj. 762/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Návrh na uskutečnění společného zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky v Košicích dne 17. září 2018
čj. 763/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním setkání hlav států a předsedů vlád členských států Evropské unie ve dnech 19.–20. září 2018 v Salcburku
čj. 758/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Návrh účasti náměstka pro řízení sekce ekonomicko-provozní ministra zahraničních věcí v zastoupení 1. místopředsedy vlády a ministra vnitra, pověřeného vedením Ministerstva zahraničních věcí, na pohřbu bývalého generálního tajemníka Organizace spojených národů Kofiho Annana v Akkře ve dnech 12.–15. 9. 2018
čj. 771/18
Předkládá: 1. místopředseda vlády, ministr vnitra, pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za II. čtvrtletí 2018
čj. 744/18
Předkládá: ministr dopravy

2. Záměr na uplatnění opčního práva v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBU) na prodloužení smlouvy o poskytování služeb podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) formou Dodatku č. 3
čj. 760/18
Předkládá: ministryně financí

3. Informace o realizaci vertikální spolupráce na Ostrahu uvolněných objektů 2019-2022 na základě §11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
čj. 752/18
Předkládá: ministr obrany

4. Informace o veřejné zakázce Dodávky agregátů a materiálu pro vrtulníky řady Mi, opravy jejich agregátů a konstrukčně technická podpora
čj. 753/18
Předkládá: ministr obrany

5. Informace o veřejné zakázce „Dodávky náhradních dílů na motory TV3-117 všech modifikací a hlavní reduktory VR 14/24, opravy jejich agregátů a konstrukčně technická podpora“
čj. 754/18
Předkládá: ministr obrany

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie