Tiskové zprávy

13. 5. 2019 16:13

Výsledky jednání vlády 13. května 2019

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni

Zpráva o průběhu a výsledcích neformálního summitu hlav států a vlád dne 9. května 2019 v Sibiu
Předkládá: předseda vlády

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 184/19
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo na 20. května 2019.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 220/19
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Vyrozumění veřejné ochránkyně práv vládě České republiky o nezákonné správní praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky ke změně zákona o zadávání veřejných zakázek
čj. 255/19
Předkládá: veřejná ochránkyně práv
Výsledek jednání vlády: Neschváleno.

7. Výsledky analýzy současného stavu nasazení a využívání informačních systémů pro odbornou správu dokumentů a využívání nástrojů souvisejících s požadavky zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve státní správě
čj. 382/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

4. Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027
čj. 386/19
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

5. Vymezení rodinného podniku v České republice
čj. 299/19
Předkládá: místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

6. Výroční zpráva o implementaci Dohody o partnerství v programovém období 2014-2020 za rok 2018
čj. 377/19
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na II. Evropské hry 2019
čj. 391/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na Letní evropský olympijský festival mládeže 2019
čj. 392/19
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh změny usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2016 č. 654, k zabezpečení letecké dopravy raněných příslušníků ozbrojených sil Ukrajiny a Regionu iráckého Kurdistánu letouny Armády České republiky
čj. 387/19
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

11. Oficiální návštěva ministra zahraničních věcí Mongolska Damdina Tsogtbaatara v České republice ve dnech 19. - 21. května 2019
čj. 384/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Zpráva o pracovní cestě předsedy vlády ČR na Summit zemí V4 + Japonsko v Bratislavě dne 25. dubna 2019
čj. 388/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o státní návštěvě prezidentky Chorvatské republiky Kolindy Grabar-Kitarović v České republice ve dnech 10. až 12. dubna 2019
čj. 385/19
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé
* * *
Pro informaci:

1. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2018 a predikce na další období
čj. 378/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

2. Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014-2020 za rok 2018
čj. 390/19
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3. Zpráva o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech za rok 2018
čj. 379/19
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie