Tiskové zprávy

18. 4. 2018 10:11

Výsledky jednání vlády 18. dubna 2018

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Jednání výboru pro Evropskou unii

1. Strategie podpory Čechů v institucích EU: Souhrnná zpráva o plnění Strategie podpory Čechů v institucích EU za období 2015-2017 a nová Koncepce na období 2018-2020
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jednání: Schváleno.

2. Zpráva o vývoji EU v roce 2017
Předkládá: předseda vlády Andrej Babiš
Výsledek jednání: Schváleno.

3. Strategie ČR na podporu stabilizace a rozvoje zemí Sahelu pro období 2018-2021
Předkládají místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, ministryně obrany a ministra vnitra
Výsledek jednání: Schváleno.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 173/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 257/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

3. Návrh poslanců Jana Čižinského, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Marka Výborného, Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Stanislava Juránka, Pavly Golasowské a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 128)
čj. 290/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon) (sněmovní tisk č. 129)
čj. 291/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jiřího Miholy, Jana Čižinského, Víta Kaňkovského, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 131)
čj. 292/18
Předkládá: ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda schválila nesouhlasné stanovisko.

6. Metodická podpora v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2018
čj. 274/18
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

7. Zajištění finančních prostředků na kompenzace škod způsobených jarními mrazy a suchem v roce 2017 v rezortu zemědělství
čj. 261/18 – bod 8 schůze vlády 11. 4. 2018
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

8. Příprava realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem jako účinné opatření k omezení nedostatku vody a návrh jejich financování
čj. 283/18
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

9. Žádost o navýšení rozpočtu kapitoly 333 MŠMT z titulu finančních dopadů nařízení vlády č. 340/2017 Sb. v oblasti soukromého a církevního školství
čj. 288/18
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

10. Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 14. února 2018 č. 109 k návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
čj. 296/18
Předkládají: ministryně financí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

21. Návrh na jmenování do hodností generálů
čj. 312/18
Předkládá: ministr obrany
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

22. Návrh na jmenování do hodnosti brigádních generálů
čj. 313/18
Předkládá: ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

23. Návrh na jmenování do hodnosti brigádního generála
čj. 314/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila.

C. K projednání bez rozpravy:

11. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2017
čj. 275/18
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

12. Návrh úprav statutů Bezpečnostní rady státu a jejích stálých pracovních výborů
čj. 276/18    
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

13. Zpráva o činnosti inspekce a analýza použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí podle trestního řádu za rok 2017
čj. 273/18
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

14. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2017 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
čj. 271/18
Předkládá: ministryně financí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

15. Aktualizace Seznamu opatření Národního systému reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
čj. 294/18
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

16. 1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018
čj. 284/18
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

17. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
čj. 295/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

18. Cesta ministra zahraničních věcí Martina Stropnického ke Svatému stolci u příležitosti převozu ostatků kardinála Berana do ČR ve dnech 19.–20. dubna 2018
čj. 279/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí  
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

19. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí v Belgickém království v souvislosti s účastí na 2. konferenci na podporu budoucnosti Sýrie a regionu ve dnech 24.–25. dubna 2018 v Bruselu
čj. 285/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

20. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí na zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Bruselu dne 27. dubna 2018
čj. 286/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

24. Pracovní návštěva ministryně zahraničních věcí Guatemalské republiky Sandry Jovel v České republice ve dnech 24.–27. dubna 2018
čj. 307/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

25. Pracovní návštěva generálního tajemníka Organizace amerických států Luise Almagra v České republice ve dnech 24. – 26. dubna 2018
čj. 308/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: Schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a celkově od počátku privatizace
čj. 270/18
Předkládá: ministryně financí

2. Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2017
čj. 269/18
Předkládá: ministryně financí

3. Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2017
čj. 289/18
Předkládá: ministryně financí

4. Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi - 3. čtvrtletí roku 2017
čj. 281/18
Předkládá: předseda vlády

5. Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2017
čj. 293/18
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

6. Zpráva o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech za rok 2017
čj. 280/18
Předkládá: ministr vnitra

7. Informace o dalším postupu ve věci elektronické neschopenky a o přípravě zrušení záměru začlenění agend ČSSZ do Jednotného informačního systému MPSV
čj. 315/18
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie [F] fotogalerie