Tiskové zprávy

4. 5. 2009 9:18

Výsledky jednání vlády 4. května 2009

A. Evropská agenda: bude projednána v rámci jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:

X. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o souhlas se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu roku 2009 v kapitole 327 – Ministerstvo dopravy a o změně usnesení vlády ze dne 20. dubna 2009 č. 504 k nedostatku finančních prostředků v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2009 a o realizaci usnesení vlády ze dne 16. února 2009 č. 204 k Národnímu protikrizovému plánu vlády

Předkládá: ministr dopravy

Výsledky jednání:

Přerušení o 14 dní

X. Návrh úpravy pietních míst v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu.

Předkládá: ministr pro lidská práva

Výsledky jednání:

Usnesení změněno a schváleno

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č.j. 598/09 - bod 52 schůze vlády 27.4.2009

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání:

Přerušeno do středy

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 283/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

Výsledek jednání:

Schváleno

3. Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)

č.j. 423/09

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání:

Staženo

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

č.j. 529/09 - bod 7 schůze vlády 27.4.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

Schváleno

5. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

č.j. 528/09 - bod 8 schůze vlády 27.4.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

Schváleno

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 566/2006 Sb., o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností

č.j. 527/09 - bod 9 schůze vlády 27.4.2009

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

Schváleno


7. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2009

č.j. 511/09 - bod 10 schůze vlády 27.4.2009

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

Schváleno


8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.

č.j. 449/09

Předkládá: ministr kultury

Výsledek jednání:

Schváleno


9. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Pavla Kováčika, Josefa Vondrušky, Milana Bičíka, Soni Markové, Zdeňka Maršíčka, Josefa Šenfelda a Petra Braného na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 795)

č.j. 586/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno, nesouhlasné stanovisko

10. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 798)

č.j. 605/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno, nesouhlasné stanovisko


11. Návrh poslance Přemysla Rabase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 802)

č.j. 606/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno, negativní stanovisko


12. Návrh poslance Miloslava Vlčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky (sněmovní tisk č. 803)

č.j. 607/09

Předkládá: ministr a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání:

Schváleno, negativní stanovisko


13. Strategie boje proti extremismu

č.j. 581/09

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

Schváleno


14. Zřízení Strategicko - energetické rady vlády – SERV

č.j. 600/09

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání:

Odloženo o 14 dní

15. Návrh na jmenování člena Rady pro výzkum a vývoj

č.j. 539/09 - bod 19 schůze vlády 27.4.2009

Předkládá: předseda vlády

Výsledek jednání:

Schváleno

27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č.j. 554/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí

Výsledek jednání:

Schváleno

28. Jmenovitý výčet strategických investic v resortu Ministerstva zdravotnictví v roce 2009

Předkládá: ministryně zdravotnictví

Výsledek jednání:

Schváleno

29. Dobrovolné návraty nelegálně pobývajících cizinců

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

Schváleno

30. Dobrovolné návraty - II. fáze

Předkládá: ministr vnitra

Výsledek jednání:

Schváleno

32. Úprava pietních míst a památníků Chorvatů v obcích Dobré Pole a Nový Přerov, připomínajících násilné vysídlení příslušníků chorvatské menšiny z jihomoravských obcí Dobré Pole, Jevišovka a Nový Přerov po únoru 1948

Předkládá: ministr M. Kocáb

Výsledek jednání:

Schváleno

C. K projednání bez rozpravy:

16. Zpráva o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období let 2006 – 2010 za rok 2008

č.j. 579/09

Předkládá: ministr pro místní rozvoj

17. Návrh na jmenování do hodnosti generálporučíka a brigádního generála

č.j. 601/09

Předkládá: ministr spravedlnosti

18. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy premiéra Kanady Stephena Harpera v České republice za účelem summitu EU - Kanada a bilaterálního jednání ČR - Kanada ve dnech 5. – 6. května 2009

č.j. 590/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

19. Zasedání trojky EU na úrovni ministrů zahraničních věcí s Kubou v Bruselu dne 11. května 2009

č.j. 575/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

20. Zpráva o slyšení v plénu Evropského parlamentu ve Štrasburku k dohodám o hospodářském partnerství dne 23. března 2009

č.j. 589/09

Předkládá: ministr zahraničních věcí

21. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.e) zákona pro pana Jiřího Duška, zástupce Klubu vojenské historie Praha, za účelem pořádání hromadných veřejných akcí na území KRNAP

č.j. 580/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

22. Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku, a to pro vjezd motorového vozidla na účelovou komunikaci Pec pod Sněžkou – Severka

č.j. 592/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

23. Přírodní rezervace (PR) Hluboký a PR Žernov - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel RNDr. František Bárta, bytem Brigádnická 383, 538 43 Třemošnice

č.j. 593/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

24. Žádost pana Karla Petráše o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava uvedených v ustanovení § 16 odst. 1 písm. d) tohoto zákona, a to pro vjezd motorového vozidla na účelové komunikace na území Národního parku Šumava za účelem malování obrazů

č.j. 594/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

25. Přírodní rezervace (PR) Choltická obora - povolení odchytu a kroužkování ptáků, žadatel Mgr. Jiří Rejl, bytem U Vodárny 46, 533 52 Stach

č.j. 595/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

26. Povolení výjimky podle ustanovení §§ 43, 26 odst. 1 písm. c) a 29 písm. d), h) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Boubínský prales a Chráněné krajinné oblasti Šumava, a to za účelem výzkumu lesních porostů

č.j. 596/09

Předkládá: místopředseda vlády a ministr životního prostředí

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Zpráva o činnosti Řídícího výboru akciové společnosti České dráhy za I. čtvrtletí 2009

č.j. 576/09

Předkládá: ministr dopravy

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie