Stránka byla přesunuta do archivu

30. 4. 2015 19:53

Zprávy o činnosti úřadu

Cílem zde zveřejněné zprávy o činnosti za rok 2016 je sumarizovat některé údaje, které charakterizují jak personální složení Úřadu vlády, tak jeho činnost a hospodaření.

Nejedná se o vyčerpávající výčet všech činností a statistik ale spíš o přehled zajímavých ukazatelů jako je například věková struktura zaměstnanců, spotřeba papíru, či objem korespondence.

Pokud by vás zajímaly některé další zprávy a přehledy můžete se podívat na:

  • Závěrečný účet kapitoly 304 - Úřad vlády České republiky naleznete na stránce Závěrečný účet kapitoly.
  • Schválený rozpočet kapitoly 304 - Úřad vlády ČR naleznete na stránce Rozpočet Úřadu vlády.
  • Výroční zprávu Úřadu vlády ČR o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete na stránce Poskytování informací.
  • Informace o vypsaných veřejných zakázkách Úřadu vlády naleznete na stránce Veřejné zakázky.
  • Smlouvy uzavřené Úřadem vlády od 1.1.2015 nad 50 tisíc korun naleznete na stránce Smlouvy.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter