Dokumenty 21 až 30 z 35

10. 5. 2016

Školení ke globálním megatrendům s expertkou OECD Angelou Wilkinson

Ve dnech 6. a 7. dubna 2016 se uskutečnil workshop s názvem “Využití konceptu globálních megatrendů pro efektivní zacílení tvorby strategií a politik ve veřejné správě a samosprávě”. Akci uspořádalo Oddělení pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády České republiky ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

celý text zprávy

10. 5. 2016

Představení spolupráce Úřadu vlády a youtuberem Martinem Rotou

Ve čtvrtek 10. března 2016 proběhlo ve Strakově akademii neformální setkání s novináři, na kterém bylo představeno vyhodnocení pilotní spolupráce Úřadu vlády České republiky s youtuberem Martinem Rotou.

celý text zprávy

26. 4. 2016

Informace o přípravě strategického dokumentu Česká republika 2030

Česká republika 2030 bude strategický dokument stanovující dlouhodobé priority rozvoje České republiky, které pomohou zvýšit kvalitu života v ČR pro současné i budoucí generace. Dokument naváže na Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, který vláda schválila v roce 2010.

celý text zprávy

22. 4. 2016

Konference "Voda v krajině – naděje pro budoucnost"

Výbor pro krajinu, vodu a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR a Agrární komora ČR uspořádali pod záštitou předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a Ministerstva životního prostředí konferenci "Voda v krajině – naděje pro budoucnost".

celý text zprávy

20. 4. 2016

Evropský týden udržitelného rozvoje 2016

Ve dnech 30. května až 5. června se Česká republika již podruhé zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Jedná se o celoevropský projekt propagující myšlenku udržitelného rozvoje a iniciativy, které k němu přispívají. Nad akcí převzal záštitu premiér a předseda Rady vlády pro udržitelný rozvoj Bohuslav Sobotka.

celý text zprávy

4. 4. 2016

Vydání Situační zprávy ke Strategickému rámci udržitelného rozvoje ČR 2016

Kvalita života lidí v České republice se zlepšuje, jak je zřejmé z vývoje nejdůležitějších životních hodnot, tedy zdraví a práce. Vybrané indikátory české ekonomiky ukazují její „odlehčování“, neboť náročnost vyprodukované hodnoty na energie a materiál v trendu klesá. ČR je také zemí s vysokým využíváním odpadů a podíl jejich prostého odstraňování, tedy nerecyklace, se snižuje. Stále se však, i přes pokles emisí, nedaří mírnit znečišťování ovzduší suspendovanými částicemi (prachem), což má negativní vliv na zdraví lidí. Na jednotku HDP produkuje ČR o dvě třetiny více skleníkových plynů, než činí průměr za EU.

celý text zprávy

2. 11. 2015

Doporučení výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoje k ÚEL

Oddělení pro udržitelný rozvoj, které zajišťuje funkci sekretariátu Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) připravilo před jednáním vlády 19. října 2015 o „Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách“ celkový přehled výstupů výborů RVUR k této problematice (příloha č. 1) a dále jednotlivá stanoviska, usnesení a doporučení výborů RVUR.

celý text zprávy

25. 5. 2015

Evropský týden udržitelného rozvoje poprvé v ČR

Ve dnech 30. května – 5. června se v České republice historicky poprvé uskuteční Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR). Jde o celoevropskou iniciativu podporovanou Evropskou sítí udržitelného rozvoje, která má za cíl zviditelňovat projekty a aktivity propagující udržitelný rozvoj a jeho principy.

celý text zprávy

16. 4. 2015

Rada spouští webové prezentace udržitelného rozvoje

Ve čtvrtek 16. dubna 2015 budou veřejnosti představeny stránky představující agendu udržitelného rozvoje www.udrzitelny-rozvoj.cz a stránky propagující Evropský týden udržitelného rozvoje www.tydenudrzitelnosti.cz.

celý text zprávy

17. 2. 2015

Česká města na půdě OSN - příklad dobré praxe na cestě k udržitelnému rozvoji

Letos v září mají být přijaty tzv. Cíle udržitelného rozvoje na summitu v New Yorku. Tyto cíle nahradí Rozvojové cíle tisíciletí, které určovaly priority globálního rozvoje v letech 2000-2015. Hlavním cílem uplynulé dekády a půl z pohledu OSN bylo zejména snížení extrémní chudoby.

celý text zprávy

Dokumenty 21 až 30 z 35