Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

21. 11. 2008 12:01

SLOVO

Evropské noviny: 21.11.2008, autor: A.Vondra

Eurozóna je neformálním uskupením 15 členských států EU, které přijaly společnou měnu. ČR bude v pozici předsednické země EU zastupovat všech 27 členských států. V době dopadů finanční krize bude potřebou i zájmem svolávat Eurogroup na úrovni předsedů vlád (nedávná snaha FR). Úkolem předsednické země, která není současně členem Eurogroup, je pozorně sledovat, zda připravované aktivity Eurogroup svým dopadem významnějším způsobem neovlivní ekonomiky ostatních členských států, kdy politickohospodářská rozhodnutí půjdou nad prostor společné měny. V takovém případě bude ČR jako předsednická země EU usilovat, aby se řešení hledala za účasti všech členských států, což je mj. i předpoklad efektivního řešení. Přehled o aktivitách Eurogroup budeme mít i díky naší přítomnosti na případném zasedání této skupiny na úrovni předsedů vlád.
Dalším tématem ve vztahu k Eurogroup je dodržování Paktu stability a pečlivé sledování jeho interpretace v dobách zpomalování hospodářského růstu; budeme podporovat nerozmělňování jeho pravidel zneužíváním klausule o mimořádných okolnostech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter