Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

10. 7. 2006 16:15

Sekce pro předsednictví ČR v Radě EU

K 31.12. 2009 BYLA CELÁ TATO SEKCE ZRUŠENA.

Sekci pro předsednictví ČR v Radě EU vedla PhDr. Jana Hendrichová, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. Náměstkyně koordinovala činnost jednotlivých útvarů sekce pro předsednictví a také zodpovídala za jejich činnost místopředsedovi vlády pro evropské záležitosti. Náměstkyně sekce pro předsednictví přímo řídila ředitele následujících odborů:


ODBOR LOGISTIKY A ORGANIZACE

V čele odboru stál ředitel Ing. Mgr. Radomír Karlík, který koordinoval program přípravy a výkon předsednictví a kalendář akcí souvisejících s předsednictvím. Rovněž koordinoval přípravu zasedání ministrů zemí EU a jednání na nižší politické úrovni, technické i expertní úrovni a doprovodný program. Více informací o odboru logistiky a organizace.

ODBOR ROZPOČTU A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Odbor řídil Mgr. David Mlíčko. Odbor vedl centrální rozpočet sekce pro akce konané v ČR a vybrané akce v zahraničí, a dále zajišťoval organizační záležitosti, výběrová řízení na dodavatele veškerých kongresových a konferenčních služeb a dalších služeb, které se týkaly centrální koordinace předsednictví. Více informací o odboru rozpočtu a veřejných zakázek.

ODBOR KOMUNIKACE

Pracovníci odboru připravili a realizovali koncepci a strategii medializace a propagace českého předsednictví a rovněž připravili věcné podklady pro výběr dodavatelů. Více informací o odboru komunikace.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter