Archiv zpráv sekce pro Evropské záležitosti

Stránka byla přesunuta do archivu

29. 11. 2007 15:57

Oficiální předání certifikátů DELF/DALF, Lichtenštejnský palác

Vaše excelence, vážený pane zástupče regionu Valonsko Brusel, dámy a pánové,
Je mi potěšením se zúčastnit dnešního oficiálního předání certifikátů znalosti francouzského jazyka. Ještě větším potěšením mi je vidět tak široké publikum úspěšných absolventů zkoušek z francouzštiny. Na tomto místě bych rád vyjádřil poděkování Francouzské ambasádě v Praze a Mezinárodní organizaci frankofonie, díky jejichž velkorysé podpoře zde dnes stojíte. Jejich spolupráce nám pomáhá vyrovnat se nejen s jazykovými, ale i mnoha dalšími nároky, které na ČR bude klást předsednictví ČR v Radě EU.

Jako příklad této plodné spolupráce mohu zmínit namátkou:
· Svoji účast na pracovním semináři francouzské vlády k předsednictví v Paříži před dvěma týdny
· Účast více než 20 vysokých státních úředníku na semináři o předsednictví v Paříži v září tohoto roku
· Desítky studentů - úředníků, kteří studují francouzštinu s podporou Mezinárodní organizace frankofonie na Francouzském institutu i na svých pracovištích

Znalost francouzštiny u státních úředníků zapojených do předsednictví země v Radě EU na pozicích zástupců ČR v pracovních skupinách bude důležitým faktorem pro úspěšné zvládnutí jejich role – té formální, ale i té neformální.
Jsem proto moc rád, že úředníků ovládajících jazyk Moliéra u nás přibývá. Srdečně gratuluji všem úspěšným absolventům a věřím, že diplomů do zahájení našeho předsednictví rozdáme ještě mnohem více.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter