Aktuálně

24. 5. 2011 10:12

Vláda projedná sjednocení sazeb daní

Návrh počítá se změnami daně z přidané hodnoty a rozpočtového určení tohoto typu daně. Vybrané finance půjdou na důchodovou reformu.

Zároveň novela zaručuje poukázání peněz vybraných na DPH na účet důchodového pojištění a zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě o 150 korun měsíčně u daně z příjmů fyzických osob.

Snížená sazba daně z přidané hodnoty vzroste od 1. ledna 2012 ze stávajících deseti procent o čtyři procenta. Počátkem roku 2013 se pak snížená sazba DPH i zvýšená sazba srovnají na jednotné výši 17,5 procenta.

Ačkoli tento zásah nebude znamenat ve většině případů existenciální problémy, přináší návrh zákona určité zmírňující mechanismy. Kompenzace chystá vláda především pro rodiny s dětmi, kterým tak vznikne nárok na daňové zvýhodnění. To bude ročně činit celkem 1 800 korun, tedy 150 korun měsíčně. Zároveň vzroste i strop pro tento daňový bonus ze současných 52 200 na 60 300 korun.

Změna rozpočtového určení daně z přidané hodnoty pak přinese snížení podílu na výnosu daně z přidané hodnoty na 19,93 procenta pro obce a 8,29 procenta pro kraje s účinností od 1. ledna 2012. Od ledna 2013 bude tato hodnota ve výši 19,9 procenta pro obce, pro kraje bude činit 8,28 procenta. Počítá se ale s růstem celkových příjmů vybraných z DPH, což pro obce a kraje znamená ve výsledku mírné polepšení.

Podle propočtů ministerstva financí, které návrh předkládá, by v roce 2012 měla zavedením změn inflace zaznamenat mírný růst, v roce 2013 ale naopak klesne.

Ministerstvo financí odhaduje, že by změna mohla do státního rozpočtu přinést v příštím roce navíc 21,3 miliardy korun a v roce 2013 dokonce 22,5 miliard. Na základě změny rozpočtových pravidel se pak zvýšený příjem z DPH započítá do výpočtu stavu důchodového účtu. Následné přebytky se převedou na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu ve státních finančních aktivech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Důchodová reforma ve zkratce

Dnes na důchody odvádíme 28% hrubé mzdy. Od 1. 1. 2013 budeme mít novou možnost odvádět jen 25% a dalších 5% posílat do penzijního fondu podle vlastního výběru – to je tzv. druhý pilíř. Každý, kdo vydělává alespoň průměrnou mzdu, může díky spoření ve druhém pilíři získat vyšší důchod, než by mu nabídl stávající systém.

Současný průběžný důchodový systém zůstane pro všechny, kterým vyhovuje, plně zachován. Ostatní lidé v produktivním věku, kteří se chtějí zapojit do dobrovolného systému, si budou moci zvolit druhý pilíř ve druhém pololetí roku 2012.

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie