Aktuálně

14. 12. 2016 15:55

Vláda schválila Audit národní bezpečnosti i návrh zákona o zahraniční službě

Tisková konference po jednání vlády, 14. prosince 2016.
Tisková konference po jednání vlády, 14. prosince 2016.
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky na svém jednání 14. prosince 2016 schválila Audit národní bezpečnosti včetně přípravy jeho akčního plánu. Dále podpořila dlouho očekávaný zákon o státní službě a Plán legislativních prací vlády pro rok 2017. Kabinet rovněž schválil mandát pro premiéra Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady 15. prosince.

Je Česká republika připravena na bezpečností hrozby?

Vláda odsouhlasila Audit národní bezpečnosti, který komplexně mapuje situaci v oblasti bezpečnosti za uplynulý rok. Zároveň se kabinet shodl, že mu Ministerstvo vnitra do dubna 2017 předloží akční plán k plnění jednotlivých úkolů vyplývajících z rizik popsaných auditem.

„Bezpečnost je klíčovou prioritou naší vlády, proto mě těší, že podle závěrů auditu je bezpečnostní systém v České republice nastaven dobře a u dlouhodobě sledovaných rizik nevyžaduje zásadní změny. Potvrzuje se tak správnost vládního kurzu postupného posilování ochrany před případnými hrozbami,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Audit však vedle tradičních rizik zdůrazňuje význam nových hrozeb, ať už se jedná o kybernetické incidenty nebo například desinformační kampaně. Vláda se snaží tyto oblasti neopomíjet, což dokládá intenzivnější mezinárodní spolupráce či důraz na moderní technologie.

„Zvýšenou pozornost vláda soustavně věnuje tématu kybernetické bezpečnosti, o čemž svědčí například nedávno schválené zvyšování kapacit Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně,“ dodal premiér Sobotka.

Celý audit je veřejnosti k dispozici ke stažení.

Zákon o zahraniční službě

Vláda ke konci třetího roku svého působení projednala návrh zákona o zahraniční službě, který představilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V návaznosti na legislativu týkající se státní služby by nový zákon měl ujasnit postavení českých diplomatů a dalších zaměstnanců státu v zahraničí.

Česká republika je jedním z posledních států EU, který takovouto právní úpravu doposud nemá a jehož legislativa nijak systematicky a uceleným způsobem zahraniční službu neupravuje.

Nová legislativa má zohlednit specifika zahraniční služby a zajistit větší flexibilitu v případech, kdy je nezbytné rychle reagovat na mezinárodní dění a rušit nebo vytvářet nová pracovní místa. Zákon také umožní snazší sladění osobního a profesního života diplomatů.

Více informací o zahraniční službě najdete v podrobné tiskové zprávě.

Plán legislativních prací vlády 2017

Dále vláda schválila Plán legislativních prací vlády na rok 2017. Plán obsahuje celkem 61 legislativních úkolů, které kabinet v posledním roce jeho působení čekají.

Jde například o návrh zákona o podpoře výzkumu, vývoje a inovací. Nově vzniklé Ministerstvo pro výzkum a vývoj ČR by mělo sjednotit doposud roztříštěný systém financování této oblasti.

Vládu také čeká zpracovat zákon o sociálním bydlení, který má skoncovat s obchodem s chudobou a usnadnit život ve dnes sociálně vyloučených lokalitách. Omezování chudoby se dotýká i novela insolvenčního zákona, která by měla být vládě předložena v lednu. Mimo jiné má přinést zjednodušení podmínek pro osobní bankroty.

Mandát předsedy vlády na Evropskou radu

Na začátku svého jednání vláda také schválila mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na summit hlav států a předsedů vlád zemí Evropské unie, který se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016 v Bruselu.

Lídři EU se budou zabývat migrací, obranou a bezpečností či ekonomickými otázkami včetně vnitřního trhu a podpory mládeže. Tématem Evropské rady budou také zahraniční vztahy v souvislosti se situací v Sýrii.

V oblasti migrace česká vláda podporuje naplňování dohody EU–Turecko, podporu vlády mají také tzv. migrační kompakty s třetími zeměmi. Obrana a bezpečnost jsou pro budoucnost EU klíčové, proto je Česká republika považuje za priority budoucí reformy EU.

Jednání Evropské rady bude předcházet tradiční koordinace zástupců zemí Visegrádské skupiny. Ve čtvrtek večer se uskuteční neformální setkání ve formátu EU27, během kterého budou zástupci států jednat o budoucím vystoupení Velké Británie z EU.


Kompletní výsledky jednání najdete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-14--prosince-2016-151953/.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie