Očekáváné události

13. 12. 2016 16:46

14. prosince 2016: Schůze vlády ČR, TK v 17.00 hod.

Členové vlády ve středu 14. prosince 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Mandát pro předsedu vlády Bohuslava Sobotku na zasedání Evropské rady ve dnech 15. a 16. prosince 2016 v Bruselu, předkládá: předseda vlády
  Evropská rada se v Bruselu koná ve čtvrtek 15. prosince. Tradiční prosincový summitu se bude zabývat migrací, bezpečností a obranou, ekonomickým otázkám včetně vnitřního trhu a podpoře mládeže a vnějším vztahům. Bod bude projednán v rámci v rámci jednání Výboru pro evropskou unii.
 • Vyjádření zájmu České republiky o kandidaturu na přesídlení agentur Evropské unie ze Spojeného království do České republiky, předkládá: předseda vlády
  Materiál se zabývá záměrem České republiky na přesídlení agentur EU aktuálně sídlících ve Spojeném království do České republiky v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU. Materiál je předložen v návaznosti na aktuální vývoj a vyjádření řady členských států ke své kandidatuře na umístění některé z uvedených agentur. Bod bude projednán v rámci v rámci jednání Výboru pro evropskou unii.
 • Návrh plánu legislativních prací vlády na rok 2017, předkládá: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
  Plán legislativních prací vlády zajišťuje především plnění Programového prohlášení vlády, plnění aktuálních legislativních závazků České republiky vůči Evropské unii a z části vyjadřuje i interní potřebu jednotlivých ministerstev provést změny v existujících právních předpisech. Plán obsahuje celkem 61 legislativních úkolů, z toho přibližně 34 % úkolů uvedených v Plánu je vyvoláno nutností plnit závazky vůči Evropské unii.
 • Audit národní bezpečnosti, předkládá: ministr vnitra
  Audit národní bezpečnosti byl zpracován na základě zadání předsedy vlády ministru vnitra. Audit se věnuje deseti okruhům hrozeb, které byly v lednu roku 2016 vybrány jako osnova materiálu: Terorismus, Extremismus, Organizovaný zločin, Působení cizí moci, Bezpečnostní aspekty migrace, Přírodní hrozby, Antropogenní hrozby, Hrozby v kyberprostoru, Energetická, surovinová a průmyslová bezpečnost a Hybridní hrozby a jejich vliv na bezpečnost občanů
 • Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovského kraje, předkládá: ministryně pro místní rozvoj
  Strategický rámec by měl přispět k nastartování ekonomické restrukturalizace v územích, která dlouhodobě hospodářsky zaostávají za zbytkem republiky. To má vést naplňování jednoho z prioritních cílů vlády – snižování sociální a ekonomické nerovnosti v zemi.
 • Návrh zákona o zahraniční službě, předkládá: ministr zahraničních věcí
  Zákon má zajistit stabilní podmínky pro řádné fungování zahraniční služby a má vést k vyšší míře právní jistoty a možnosti profesionálního růstu státních zaměstnanců a zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí. Měl by tak přispět jak ke zvyšování odbornosti, tak i ke snazšímu sladění osobního a profesního života diplomatů.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2016-12-14. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz  informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

14. prosince 2016

Program

9.55 – fototermín před jednáním vlády
17.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter