Aktuálně

19. 4. 2017 17:23

Vláda schválila strategii rozvoje České republiky do roku 2030 i koncepci ochrany proti teroristickým útokům

Tisková konference po jednání vlády, 19. dubna 2017.
Tisková konference po jednání vlády, 19. dubna 2017.
Vláda premiéra Bohuslava Sobotky na svém jednání v pondělí 19. dubna 2017 schválila Strategický rámec Česká republika 2030. Tento koncepční dokument pro příští desetiletí staví na dvou základních principech: udržitelném rozvoji a kvalitě života obyvatel. Vláda dále odsouhlasila Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020 a rovněž se zabývala poslaneckými návrhy ke zdanění korunových dluhopisů.

Strategický rámec Česká republika 2030

Vláda odsouhlasila koncepční dokument Strategický rámec Česká republika 2030 (ČR 2030), který udává směr udržitelného rozvoje země na příští desetiletí. Upřednostňuje přitom a propojuje dva základní principy: udržitelný rozvoj a kvalitu lidského života.

Právě s kvalitou života obyvatel ČR 2030 počítá jako s hlavním ukazatelem rozvoje pro budoucí desetiletí. Jedná se o vhodnější způsob než porovnávání klasických ekonomických údajů, například HDP. Ty nejsou schopné popsat rozměr lidského života, jako je zdravotní stav, rovnováha mezi prací a soukromým životem, vzdělávání, kvalita životního prostředí či osobní bezpečí. Strategický rámec má zároveň sloužit jako vodítko pro rozvoj regionů a obcí.

Konkrétně materiál nastavuje cíle, kterých by Česko mělo dosáhnout v oblasti rozvoje společnosti, hospodářství, obcí a regionů, odolnosti ekosystémů, dobrého vládnutí a propojení se světem. Vznikl po více než dvou letech příprav, na kterých se podíleli odborníci z řad akademické, soukromé i neziskové oblasti. Navazuje tak na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010.

Více informací o ČR 2030 naleznete v samostatné tiskové zprávě či na webu www.cr2030.cz.

Ochrana měkkých cílů před teroristickými hrozbami

Vláda dále schválila Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017–2020. Jejím záměrem je zajistit lepší bezpečnost míst, kde se nachází větší množství zranitelných lidí. Jedná se například o náměstí, trhy, školy, muzea a další veřejné budovy či kulturní a sportovní akce.

Koncepce počítá mimo jiné se vzdělávacími kurzy a informačními kampaněmi. Rovněž by měly být do konce června připraveny dotační programy, z nichž bude možné čerpat na zabezpečení jednotlivých veřejných akcí a prostranství.

Bezpečnost občanů je absolutní vládní prioritou. Během posledních tří let učinila řadu kroků, od otevření Národního centra kybernetické bezpečnosti po zvyšování platových tarifů bezpečnostních složek (k nejbližšímu dojde k 1. červenci 2017 – hasiči a policisté si polepší o 10 %). Vládním opatřením v oblasti bezpečnosti je věnován vlastní přehled

Více o samotné Koncepci ochrany měkkých cílů naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Poslanecké návrhy a zdanění dluhopisů

Vláda se rovněž zabývala několika poslaneckými návrhy. Schválila poslanecký návrh Andreje Babiše na zdanění korunových dluhopisů. Nikdo z ministrů nebyl proti. Naopak návrh poslance Karla Fiedlera s podobným záměrem vláda schválit nedoporučila.

Cílem odsouhlaseného návrhu je zdanit výnosy z obligací, které od firem nakoupili jejich majitelé a lidé s nimi ekonomicky propojení. Zdanění by tak nezahrnovalo korunové dluhopisy vydané státem. Předseda vlády Bohuslav Sobotka při této příležitosti požádal ministra financí, aby na příštím zasedání vládu informoval, nakolik a s jakým výsledkem problémy spojené s korunovými dluhopisy šetří Finanční správa.

Vláda rovněž schválila kladné stanovisko k poslaneckému návrhu Věry Kovářové, Leoše Hegera, Jiřího Skalického a dalších, který má zvýšit slevu na dani pro dárce krve a kostní dřeně.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-19--dubna-2017-155425/ 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie