Očekáváné události

10. 6. 2021 18:15

14. června 2021: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 17.00

V pondělí 14. června od 14.00 hodin se v Hrzánském paláci uskuteční jednání členů vlády Andreje Babiše s představiteli Asociace krajů ČR. Po skončení jednání bude zahájena řádná schůze vlády. Upozorňujeme, že kvůli epidemické situaci bude počet novinářů na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací a neuskuteční se ani doorstep a fototermín před začátkem jednání.

Na programu jednání s hejtmany budou například financování oprav a výstavby silnic II. a III. tříd, Národní plán obnovy či financování sociálních služeb. Vláda pak projedná mimo jiné návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021, který má ošetřit výkon hlasovacího práva v době trvající epidemie koronaviru, nebo poslanecký návrh Andreje Babiše, kterým předseda vlády navrhuje zmrazit pro příští rok platy ústavních činitelů. Vláda se bude zabývat i aktuální agendou v souvislosti s vývojem epidemie. Tisková konference po jednání proběhne ve Strakově akademii jako obvykle.

Program jednání vlády 14. června naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2021-06-14.

Termín

14. června 2021

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

14.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
17.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Důležité informace k akreditaci

Vzhledem k protiepidemickým opatřením přijatým Ministerstvem zdravotnictví a přetrvávající nepříznivé epidemické situaci je počet přítomných médií na tiskové konferenci omezen na držitele dlouhodobých akreditací. Přechodně bude konference dostupná také videokonferenčně. V případě, že byste se k videokonferenci chtěli připojit, je nutná akreditace nejpozději do pondělí 14. června do 13.00 na e-mail akreditace@vlada.cz.
Upozorňujeme, že podmínkou pro vstup do Strakovy akademie je v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předložení potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost viru SARS CoV-2, ne starším než 72 hodin v případě antigenního testu či 7 dnů v případě RT-PCR vyšetření, případně národního certifikátu o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo potvrzení, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, případně čestného prohlášení, že dotyčná osoba před nejvýše 180 dny prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19.
Upozorňujeme, že po celou dobu pobytu v budově Úřadu vlády ČR je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 (KN95) či podobně účinný prostředek ochrany dýchacích cest v souladu s platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Fototermíny na začátku jednání a doorstep se vzhledem k epidemické situaci neuskuteční.

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter