Očekáváné události

15. 2. 2022 16:03

AKTUALIZOVÁNO 16. února 2022: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 16.30

Upozorňujeme, že dnešní jednání vlády se vzhledem k probíhající schůzi Poslanecké sněmovny uskuteční mimořádně v prostorách Poslanecké sněmovny, kde následně proběhne i tisková konference.

Vláda se bude zabývat mimo jiné novelou zákona o rostlinolékařské péči, novelou zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení nebo návrhem rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2022. Projedná také podporu podnikatelů zasažených pandemií covid-19.

Program jednání vlády 16. února 2022 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2022-02-16.

Termín

16. února 2022

Místo

Sněmovní 4/176, 118 00 Malá Strana

Program

plánováno v 15.00 – začátek jednání vlády bez fototermínu
16.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Důležité informace k akreditaci

Pro účast na tiskové konferenci platí pravidla stanovená pro vstup do budovy Poslanecké sněmovny. Podrobnosti naleznete na https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=13799.

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter