Očekáváné události

29. 4. 2016 14:25

2. května 2016: Schůze vlády ČR, TK v 14.00 hod.

Členové vlády v pondělí 2. května 2016 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh novely zákona o nemocenském pojištění, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí.
  Cílem návrhu je posílení vládních prorodinných opatření. Navrhované změny se týkají zavedení nové dávky otcovské poporodní péče a rozšíření okruhu osob, kterým je poskytováno ošetřovné.
 • Návrh novely nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, předkládá: ministr zemědělství.
  Cílem návrhu je zefektivnění projektu, jenž chce obrátit pozornost cílové skupiny dětí k ovoci a zelenině, případně k výrobkům z nich tak, aby došlo ke zlepšení jejich stravovacích návyků a k předcházení vzniku obezity.
 • Návrh novely nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností, předkládá: ministr průmyslu a obchodu.         
  Novela nařízení vlády reaguje na novou právní úpravu některých živností v živnostenském zákoně i na změny jiných souvisejících právních předpisů s cílem zajistit právní jistotu pro podnikatele, jejich bezproblémový vstup do podnikání i samotné provozování živnosti.
 • Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2017 až 2019, předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  Střednědobé výdajové rámce na rok 2017 a 2018 byly upraveny podle rozpočtových pravidel a jsou navrženy v maximální možné výši při zachování tendence postupného snižování deficitu státního rozpočtu.
 • Konvergenční program České republiky (aktualizace duben 2016), předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí.
  V souladu s doporučeními EU by Česká republika měla plnit svůj střednědobý rozpočtový cíl jak mezi roky 2015 a 2016, tak i v letech výhledu, to vše při očekáváném pokračování hospodářského růstu a snižování nezaměstnanosti.

Kompletní program jednání vlády
 

9.55 – fototermín
14.00 – tisková konference
(Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/

Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

Místo: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Chief of Press Office
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T: +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter