Očekáváné události

17. 2. 2017 13:27

20. února: Společné jednání vlády s Asociací krajů ČR a jednání vlády, TK v 13.00

V pondělí 20. února 2017 se uskuteční od 8.00 hodin zasedání vlády. V 10.30 se vládní kabinet sejde k již osmému společnému jednání s představiteli Asociace krajů ČR. Tisková konference k tématům jednání vlády a společnému zasedání s Asociací krajů proběhne ve 13.00 hodin. K dalšímu samostatnému jednání se vláda v případě potřeby vrátí v 13.15.

Vláda má na programu mimo jiné:

 • Zprávu k návrhu postupu státu v rámci řešení útlumu těžebních lokalit OKD, a.s., předkládá: ministr průmyslu a obchodu
  V materiálu je vládě předkládán návrh na další postup při řešení útlumu těžební společnosti OKD, a.s., který spočívá v odkupu celé společnosti v rámci probíhajícího nabídkového řízení prostřednictvím státního podniku DIAMO.
 • Analýzu navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Analýza vládě nabízí ke zvážení šest variant, z nichž všechny mají vést k navýšení dávek nemocenského při dlouhodobé dočasné pracovní neschopnosti. Záměrem návrhu je zmírnit ekonomického dopadu poklesu příjmů u dlouhodobě nemocných.
 • Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017-2018, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Akční plán představuje rozpracování a aktualizaci úkolů obsažených v Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 pro období let 2017–2018. Cílem je nastavit dlouhodobě udržitelný systém dostupných sociálních služeb.
 • Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělávání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky, předkládá: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
  Změna nařízení vlády č. 445/2016 Sb., které rozšiřuje povinnost tří maturitních zkoušek (český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika) po gymnáziích i na další školy vyučující obory převážně technického a přírodovědného směru.
 • Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, předkládá: ministr kultury
  Cílem návrhu je doplnit stávající soubor národních kulturních památek především o kulturní památky ze skupiny staveb občanské vybavenosti, která dosud v souboru národních kulturních památek nemá odpovídající zastoupení. Celkem jde o 20 nemovitostí, které mají být nově zařazeny jako kulturní památky.

Kompletní program schůze vlády najdete na stránkách vlády.

Témata jednání se zástupci Asociace krajů:

 • Platy řidičů ve veřejné autobusové dopravě
  Členové vlády budou s hejtmany jednat o platech řidičů v linkové autobusové dopravě, aby odměňování odpovídalo obsahu nařízení vlády, podle nějž se minimální hodinová mzda zvýšila ze 71,60 Kč na 98,10 Kč a zvedla se například i platba za čekání mezi spoji.
 • Financování modernizace, rekonstrukce a oprav mostů a silnic II. a III. třídy pro rok 2017
  Vláda se společně s Asociací krajů bude věnovat tématu oprav silnic II. a III. třídy, respektive výši rozpočtu, který by měl prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury na dopravní cesty v krajích putovat.
 • Zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy v období po 1. květnu 2017
  Diskuze bude zahrnovat informace o probíhajícím otevřeném výběrovém řízení Ředitelství silnic a dálnic, téma novely zákona o pozemních komunikacích a podmínky, za nichž je možné uzavření veřejnoprávních smluv na zajištění zimní a běžné údržby silnic I. třídy s kraji.
 • Aktuální stav čerpání evropských fondů
  Vládní prioritou je v roce 2017 značně urychlit čerpání evropských peněz ve stávajícím programovém období. Tématem proto bude mimo jiné záměr zrychlit proces schvalování projektů ze strany Centra pro regionální rozvoj.
 • Navýšení platů lékařů a sester v krajských nemocnicích
  Vláda loni rozhodla o navýšení platů zdravotníků o 10 % od začátku tohoto roku. Záměrem je zajistit, aby se lepší odměňování lékařů a sester promítlo v krajských zdravotnických zařízeních stejnou měrou jako u těch státních. Financování prostřednictvím kraje má být podle dohody dostatečně kryto prostředky z úhradové vyhlášky pro rok 2017.


Termín

20. února 2017

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

7.55 – fototermín před jednáním vlády
10.30 – fototermín na začátku jednání vlády se členy Rady Asociace krajů ČR
13.00 – tisková konference po jednání vlády s Asociací krajů ČR
13.15 – v případě potřeby bude pokračovat jednání vlády k dalším tématům


Časy tiskových konferencí se mohou změnit s ohledem na průběh jednání.
Pro účast na fototermínech a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti je společenský oděv.

Kontakt pro média

Martina Součková, Odbor komunikace Úřadu vlády ČR, +420 724 209 854


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01  Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter