Očekáváné události

21. 6. 2019 9:33

24. června 2019: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK ve 14.00 hod.

V pondělí 24. června 2019 již od 10.00 hodin se ve Strakově akademii koná schůze vlády.

Kompletní program jednání vlády 24. června 2019 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2019-06-24.

Termín

24. června 2019

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

08.15 – příchod médií na doorstep
08.30 – zahájení doorstepu
09.55 – fototermín před začátkem jednání

14.00 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu, fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter