Očekáváné události

28. 3. 2017 15:28

29. března 2017: Schůze vlády ČR, TK v 13.00 hod.

Členové vlády ve středu 29. března 2017 od 10.00 hodin projednají mimo jiné:

 • Návrh zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Zákon má podpořit rodiče s dětmi v situaci, kdy druhý rodič neplatí soudem uložené výživné. V takovém případě by výživné nejprve vyplatil stát a následně by je sám vymáhal od rodiče s vyživovací povinností.
 • Novelu nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, předkládá: ministr vnitra
  Návrh počítá se zvýšením platových tarifů hasičů, policistů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů o 10 %. K růstu platů má dojít od 1. července 2017.
 • Novelu zákona o sociálních službách a některých souvisejících zákonů, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Hlavním cílem novely je, aby poskytované sociální služby lépe odpovídaly potřebám klientů. Zásadní je přitom přehlednost celého systému. Občané by se díky novele měli snáze orientovat, kam se mají obrátit a kdo jim může zajistit v jejich konkrétní nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu.
 • Novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
  Návrh počítá s rozvrstvením odvodů na sociální zabezpečení ve prospěch lidí, kteří vychovávají dvě a více děti. Dosud byly sazby jednotné a počet nezaopatřených dětí, o které se zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné starají, se nezohledňoval. Pro bezdětné páry nebo rodiny s jedním dítětem by se výše pojistného ani po případném schválení novely měnit neměla.
 • Priority Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2017 a poskytnutí peněžního daru do zahraničí v roce 2017, předkládá: ministr vnitra
  Návrh shrnuje priority, které souvisejí především se současnou migrační vlnou a humanitární situací v okolí Evropské unie. Plánované české příspěvky proto směřují do zdrojových a tranzitních zemí migrace a mají poskytnout uprchlíkům důstojnou úroveň života již v první zemi vysídlení. Zároveň se navrhuje poskytnout první finanční dar, a to 40 milionů korun na pomoc uprchlickým táborům v Jordánsku.
 • Účast předsedy vlády na slavnostní připomínce 25. výročí od podpisu Česko-slovensko-německé smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci v Berlíně dne 3. dubna 2017, předkládá: ministr zahraničních věcí
  Předseda vlády Bohuslav Sobotka by se měl příští pondělí v Berlíně sejít s německou kancléřkou Angelou Merkelovou i slovenským premiérem Robertem Ficem u příležitosti 25. výročí od podpisu Česko-slovensko-německé smlouvy o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Na setkání proberou vzájemné vztahy i celoevropská témata.

Kompletní program schůze vlády najdete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2017-03-29. Po skončení zasedání vlády najdete na www.vlada.cz informace o projednaných bodech a záznam tiskové konference. Informace o vládě najdete také na www.facebook.com/uradvlady nebo na www.twitter.com/strakovka.

Termín

29. března 2017

Program
 

9.55 – fototermín před jednáním vlády
13.00 – tisková konference po jednání vlády (Čas tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání.)

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Pro účast na fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/
Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.


MgA. Martin Ayrer
mluvčí vlády, ředitel Odboru komunikace
Government Spokesperson and Director of Department of Communication
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ -118 01 Praha 1
T:  +420 224 002 054
M: +420 602 135 517
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter