Očekáváné události

3. 1. 2020 10:49

6. ledna 2020: Schůze vlády ČR, předpokládaná TK v 16.30 hod.

V pondělí 6. ledna od 14.00 hodin proběhne ve Strakově akademii první jednání vlády v roce 2020.

Vláda bude projednávat například nový zákon o zdravotnických prostředcích, který reaguje na nová nařízení Evropské unie v oblasti ochrany pacientů i poskytovatelů zdravotních služeb před nekvalitními, nebezpečnými či nelegálně dovezenými zdravotnickými přípravky. Zabývat se bude i přípravou nové Hospodářské strategie ČR 2020–2030, ochranou před šířením invazivních nepůvodních druhů živočichů a rostlin či investičními pobídkami. Projednávat bude i osm kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kompletní program jednání vlády 6. ledna 2020 naleznete na https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2020-01-06.

Termín

6. ledna 2020

Místo

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1

Program

11.15 – příchod médií na doorstep
11.30 – zahájení doorstepu
13.55 – fototermín před začátkem jednání

16.30 – tisková konference as tiskové konference se může změnit s ohledem na průběh jednání)

Pro účast na doorstepu, fototermínu a tiskové konferenci na Úřadu vlády ČR je nutná akreditace. Více informací na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/akreditace-pro-media-126100/. Podmínkou účasti na tiskové konferenci je společenský oděv.

 

Odbor komunikace Úřadu vlády ČR
Tiskové oddělení
e-mail: tiskove@vlada.cz
telefon: 22400 2058/2059/2316/2596/2625
www.vlada.cz | twitter.com/strakovka | facebook.com/uradvlady

vytisknout   e-mailem   Facebook   twitter